اعضای هیات علمی

حجت فرزادفرد
  • حجت فرزادفرد 

  • | گروه ریاضی و آمار |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

 

Hojjat Farzadfard 

Department of Mathematics

Shiraz Branch

Islamic Azad Univerity

Shiraz

Iran

hojjat.farzadfard@gmail.com

 

 

 

Curriculum Vitae

 

 

 

1  Personal Data

 Date of Birth:September 19, 1979

Place of Birth:Neyriz, Fars, Iran

Mother Tongue:Persian (Farsi)

Marital Status:Married

 

2  Education

 

2.1 

 1998–2006: Bachelor, Pure Mathematics, Shiraz University, Shiraz, Iran

2006–2008: M.Sc, Analysis, Shiraz University, Shiraz, Iran

2008–2012: PhD, Analysis, Shiraz University, Shiraz, Iran

 

2.2  Grade Point Averages (GPA) (out of 20)

 Bachelor15.95

M.ScWithout thesis: 17.63, With thesis: 17.75, Thesis: 18.25 (Excellent)

PhD in Analysis: 17.89 (without thesis), Thesis evaluated as: Excellent, defence date: July 18, 2012

 

2.3  Master thesis

 title:Moduli of Continuity supervisor:Bahram Khani Robati evaluated as:excellent

description:The theory of continuous selections of multivalued mappings is an interesting research area in general topology. In this thesis we study an application of this theory to the modulus of continuity. The main result asserts that if  and  are metrisable spaces, then there exists a continuous function  such that for each  in  and for each  if , then , where  and  denote the spaces of all metrics compatible with the topologies of  and , respectively. Among various applications, we show that the group of all homeomorphisms of a topological space endowed with the majorant topology is a topological group.

 

2.4  Doctoral thesis

 title:On Some Properties of the Iteration of Functions supervisor:Bahram Khani Robati evaluated as:Evaluated as excellent

description:First, we discuss necessary and sufficient conditions for the continuous solutions of a simultaneous system of Abel equations. In the study of such equations the iteration of functions plays an essential role. Moreover, we describe such solutions and investigate the relationship between any two continuous solutions of the same system. Second, we determine the structure of disjoint groups of continuous self functions on an open interval. Since the operation of such groups is understood to be the composition of functions, this subject also deals with the iteration of functions. Since disjoint iteration groups are special cases of disjoint groups of continuous functions, our work generalizes the previous ones. The results on simultaneous Abel equations is used as an important tool for this purpose.

 

3  Professional Employment

 Feb.2009–present: Lecturer, Department of Mathematics, Shiraz Branch, Islamic Azad University,

Jul.2012–present: Assistant Professor, Department of Mathematics, Shiraz Branch, Islamic Azad University,

 Sep.2017–Jan.2018: Research Fellow, Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, Supervisor: Andrzej Schinzel

 

4  Research Interests

 

4.1  Number Theory

 Analytic Number Theory Algebraic Number Theory Arithmetic Number Theory

 

4.2  Iteration Theory

 Characterizing Real Functions Iteration Groups and Semigroups Regular Iterations The Schröder Functional Equation The Abel Functional Equation

 

5  Teaching Experience

 Analysis I, II, III Foundations of Mathematics General Topology Calculus I, II Differential Equations Functional Analysis Measure Theory I, II

 

 

6  Membership

 1.Member of the mathematics competition team of Shiraz University: 2004 and 2005 2.Member of the Olympiad Team of Shiraz University: 2005 3.Member of Yound Researchers and Elite club, Islamic Azad University: 2017–present

 

7  Publications

 

7.1  Published Papers

1. Simultaneous Abel equations, Aequationes Mathematicae, 83:3 (2012), 283–294. (joint work with B. Khani Robati)

2. The structure of disjoint groups of continuous functions, Abstr. Appl. Anal., 2012, Article ID 790758, 14 pages. (joint work with B. Khani Robati)

3. Simultaneous Schröder/Abel equations on the topological spaces, Journal of Difference Equations and Applications, 21:11 (2015), 1119–1145.

4. The structure of regular disjoint groups of real homeomorphisms, Aequationes Mathematicae, 90:3 (2016), 661–670.

5. On a limit formula for regular iterations, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 443:2 (2016), 947–958. (joint work with Professor Marek Cezary Zdun)

6. The Schröder equation and its solutions of uniformly regular variation with respect to a given function, Journal of Difference Equations and Applications 24:5 (2017), 784-796

7. Bi-iterative limits used to the theory of the Schröder equation, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 456:1 (2017), 608–615.

 

8  Talks

 1.  21st European Conference on Iteration Theory, Innsbruck, Austria, September 4–10, 2016. Title: A Classification of Regularly Varying Functions

2.  17th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Bedlwo, Poland, July 9–15, 2017. Title: Precinct Theory: A Useful Tool for Iteration Theory

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 120عادی/دوشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 120عادی/چهار شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 120عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 120عادی/چهار شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 101553 0 شنبه12:30 09:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضی 2 109145 0 باگروه11:00 09:30 شماره کلاس 207عادی/باگروه12:00 11:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 1 100 0 شنبه15:30 13:00 شماره کلاس 320عادی/دوشنبه15:30 13:00 شماره کلاس 320عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 207عادی/یکشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 2 515 0 شنبه18:00 15:30 شماره کلاس 320عادی/دوشنبه18:00 15:30 شماره کلاس 320عادی/ 97/04/03 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه