اعضای هیات علمی

شهرام حسامی
 • شهرام حسامی 

 • | گروه کشاورزی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

                  خلاصه شرح حال

                   شهرام حسامی 

 

 

 • متولد 1354 شیراز
 • فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1376، معدل 67/16
 • فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1380، نمره پایان نامه 6/19
 • فارغ التحصیل دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1387 ، نمره پایان نامه 19
 • عضو هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از سال 1382

راه های ارتباطی

 • ایمیل: hesami@iaushiraz.ac.ir s_hesami@yahoo.com ,
 • وب سایت:
 • http://agriculture.iaushiraz.ac.ir/fa/index.html (in Persian)
 • http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0G8-WQsAAAAJ (in English)
 • http://www.researchgate.net/profile/Shahram_Hesami (in English)
 • تلفن همراه: 09171124656
  • افتخارات
 • کسب رتبه دوم در بین دانشجویان دوره کارشناسی گیاهپزشکی ورودی 1372 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • کسب رتبه اول در بین دانشجویان دوره دکتری حشره شناسی ورودی 1382 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • برگزیده اولین دوره تجلیل از دانشجویان نمونه علمی و اخلاقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از گروه حشره شناسی، اسفند 1383
 • رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1384
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1385 (جزو هفت نفر برگزیده اول)
 • رتبه دوم پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1386
 • رتبه اول پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1387
 • رتبه سوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1388
 • رتبه سوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1390
 • رتبه سوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1391
 • رتبه دوم پژوهشگران برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1393
 • رتبه اول پژوهشگران برتر گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1394
 • پژوهشگر برتر گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در سال 1396 (منتخب استانداری)
  • عضویت در مجامع علمی
 • عضو انجمن حشره شناسی ایران از سال 1374 (عضویت پیوسته از سال 1385)
 • عضو انجمن بین المللی زنبور شناسان جهان (International Society of Hymenopterists) از سال 2001.
  • فعالیتهای اجرایی
 • مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از تیر 1395
 • معاون دانشکده علوم، کشاورزی و فناوریهای نوین دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از شهریور 1394 تا تیر 1395
 • رئیس دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از مرداد 1390 تا شهریور 1394
 • عضو شورای مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از مرداد 1390 تا شهریور 1394
 • معاون آموزشی- دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از مرداد ماه 1389 تا مرداد 1390
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از آذر ماه 1389 تا مهر 1394
 • مدیر گروه گیاه­پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از دی ماه 1385 تا  1395
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی از شهریور 1390 تاکنون
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از بهمن ماه 1387 تا مرداد 1390 و از شهریور 1392 تاکنون
 • مسئول باشگاه پژوهشگران جوان واحد شیراز از بهمن ماه 1385 تا دی ماه 1386
 • مدیر داخلی «فصلنامه گیاه پزشکی» نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از 1387 تاکنون
 • عضو هیات اجرایی دهمین سمینار از سلسله سمینارهای منطقه ای سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، آذر 1385، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات اجرایی اولین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی، دی ماه 1386، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات اجرایی دومین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی، دی ماه 1387، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات اجرایی اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1388، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات اجرایی دومین همایش علمی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • رئیس کمیته فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از مرداد 1390 تا خرداد 1391
 • دبیر سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند 1393، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 • فعالیتهای علمی
 • عضو داوران مجله «آفات و بیماریهای گیاهی» و «فصلنامه گیاه پزشکی» و «حشره شناسی گیاهان زراعی» و «فصلنامه تحقیقات حشره شناسی»
 • عضو داوران مجلات بین المللی North-West Journal of Zoology، Iranian Journal of Animal Biosystematics ، Biharean Biologist ، Archives of Phytopathology and Plant Protection, Entomologia Generalis
 • عضو هیات داوران اولین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی، دی ماه 1386، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات داوران دومین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی، دی ماه 1387، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات داوران اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1388، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات داوران دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1389، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • عضو هیات داوران سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1393، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

 • طرحهای تحقیقاتی:

1- شناسایی حشرات گرده افشان پیاز در منطقه شیراز و حومه. طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1383، عنوان: مجری.

2-  شناسایی دشمنان طبیعی شپشک آردآلود Maconellicoccus hirsutus در منطقه جهرم. طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، 1382، عنوان: همکار.

3-  بررسی خصوصیات زیستی و ترجیح میزبانی زنبور Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) . طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1385، عنوان: همکار.

4- زیست شناسی، شناسایی گونه و دشمنان طبیعی پسیل زبان گنجشک در شیراز. طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1389، عنوان: مجری.

5- ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز به کنه تارتن دونقطه‌ای Tetranychus urticae. طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1390، عنوان: مجری.

6- بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های لوبیا سفید به کنه تارتن دونقطه‌ای Tetranychus urticae. طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1390، عنوان: همکار.

7- بررسی زیست‌شناسی و روابط متقابل شگارگر - شکار پشه Dicrodiplosis manihoti Harris (Diptera: Cecidomyiidae)  و شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hemiptera: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی، طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1390، عنوان: همکار.

8- شناسایی زنبورهای خانواده Torymidae در بخش مرکزی استان فارس. طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1392، عنوان: مجری.

9- شناسایی زنبورهای خانواده Eulophidae در استانهای کرمان، کردستان و خراسان رضوی. طرح تحقیقاتی پایان یافته در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 1397، عنوان: مجری.

 

 

 • راهنمایی و مشاوره رساله دکتری  (خاتمه یافته)

1- سلمی سادات سیدابراهیمی. 1394. بررسی مقاومت و سازوکار آن در جمعیت های مختلف Aphis gossypii Glover (Hem: Aphididae) نسبت به ایمیداکلوپرید در استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، گروه حشره شناسی (مشاور).

2- اعظم احمدی. 1395. بررسی فون دوبالان خانواده Dolichopodidae در استان مرکزی و لرستان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (مشاور).

3- ساناز جوان. 1396. فون کنه های خاکزی میان استیگمایان در باغ گیاه شناسی ارم و اثر گونه های گیاهی روی تنوع کنه ها. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (مشاور).

4- بهاره مجنون جهرمی. 1396. فون مگس های خانواده Pipunculidae در استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (مشاور).

5- زهرا معقولی فرد. 1396. بررسی ویژگی های بیولوژیکی برخی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و ارزیابی کارایی آنها در ترکیب با ویروس چند وجهی هسته ای روی برگخوار مصری پنبه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (راهنما 1).

6- مریم صادقی. 1397. فون زنبورهای خانواده Crabronidae در استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (مشاور).

7- مژگان رضائی. 1397. اثرات مستقیم و غیر مستقیم دزهای کشنده و زیر کشنده عصاره سیر و حشره کش های آبامکتین و پروتئوس روی پارامترهای زیستی و جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (راهنما 1).

8- مرجان رضائی. 1397. اثرات مستقیم و غیر مستقیم دزهای کشنده و زیر کشنده عصاره فلفل قرمز و حشره کش های نیم آزال و بیسکایا روی پارامترهای زیستی و جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (راهنما 2).

9- آزاده صنعی. 1397. زیست شناسی شته زرشک Liosomaphis berberiis و اندازه گیری حشره کش های مرسوم در کنترل آن در منطقه قائنات خراسان جنوبی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (علوم و تحقیقات فارس سابق)، گروه حشره شناسی (راهنما 1).

 

 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته)

1) راحله کاوه. 1390. مطالعه دموگرافی شب پره هندی Plodia interpunctella در تغذیه از مغز پسته. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

2) مهران رضایی. 1390. شناسایی شته های درختان سیب و پارازیتوئیدهای آن در منطقه سپیدان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

3) سرور ابراهیمی. 1391. بررسی فون بال ریشکداران (Thysanoptera) در منطقه علوم و تحقیقات فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

4) مهدی منصورآبادی. 1392. بررسی ریزساختارهای سلول های لوله گوارش سن گندم.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

5) سپیده شفیعی. 1392. بررسی فون زنبورهای خانواده Eulophidae در منطقه کوهپایه استان کرمان. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

6) سعید مومن زاده خبیصی. 1392. مطالعه دموگرافی شب پره هندی Plodia interpunctella در تغذیه از انجیر خشک. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

7) شیدا درویشی هفشجانی. 1393. نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata (Col : Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی روی شته Nasonovia ribisnigri (Hem.:Aphididae) . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(راهنما)

8) سارا رحیمی. 1393. شپشک های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) و دشمنان طبیعی آنها در فضای سبز شهری شیراز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(راهنما)

9) یزدانبخش طاهری.1393. کاربرد حشره کش اسپیروتترامات و قارچ Beauveria bassiana برای مبارزه با تریپس پیاز Thrips tabaci. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(راهنما)

10) فاطمه کارگریان.1393. بررسی بیوسیستماتیک زنبورهای خانواده Braconidae در بخش هایی از استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی جانوری. (راهنما)

11) نوید ایرجی نصرآبادی. 1394. مطالعه فون زنبورهای گرده افشان خانواده  Halictidae در بخش مرکزی استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

12) محمد جواد سیاری. 1394. بررسی خاصیت کشندگی و دورکنندگی چهار اسانس گیاهی روی دو مرحله زیستی شب پره هندی در شرایط آزمایشگاه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(راهنما)

13) آرمان زارعی. 1394. شناسایی سوسک های چوبخوار بلوط (Buprestidae) و مقایسه روش های نمونه برداری و تعیین نوسانات جمعیت آنها در کازرون. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(راهنما)

14) اختر محمدی راد. 1394. تاثیر دماهای پائین انبارداری زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor روی میزان کارآیی آن. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(راهنما)

15) فاطمه کریمی .1395. مطالعه جدول زندگی کرم گلوگاه انار روی رقم ملس متعلق به سه منطقه جغرافیایی مختلف عقدا، طارم و ساوه در شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(راهنما)

16) مریم فامیل. 1395. اثر سم Bacillus thuringiensis روی برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

17) رقیه افشون. 1395. اثر دورکنندگی، بازدارندگی و کشندگی عصاره چهار گونه گیاهی سداب، پنج انگشت، به لیمو و اسپند روی لارو و حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

18) مژگان زارعیان. 1396. اثر هرس، روغن پاشی زمستانه و تله های زرد چسبنده در کاهش جمعیت پسیل زیتون Euphyllura pakistanica در فضای سبز شیراز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

19) مریم میرحسینی مقدم. 1396. اثر مقادیر مختلف تخم پروانه بید آرد (افستیا) و تغذیه مجدد بستر پرورش بر تولید بهینه لارو افستیا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (راهنما)

 

 

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته)

1) محمد جواد سبحانی. 1389. بررسی فون کنه‌های خانواده Macrochelidae ( Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس) . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

2) شیما یزدان پناه. 1390. فون کنه های زیر راسته پیش استیگمائیان Prostigmata در جنگل های بلوط منطقه کوهمره سرخی.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

3) فاطمه سیادت. 1390. اثر کشندگی و سمیت تنفسی اسانس مورد Myrtus communis روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum  و شپشه برنج Sitophilus oryzae,. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

4) عبدالرحمن فرزام. 1390. بررسی تاثیر توام دو علف کش و یک حشره کش در کنترل علف های هرز و آفات خاکزی مزارع تنباکو شهرستان برازجان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه شناسایی و مبارزه با علفهای هرز. (مشاور).

5) عاطفه دیدار.1390.مقایسه اثر سمیت حشره کش آبامکتین و صابون حشره کش پالیزین روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae و تریپس شکارگر Scolothrips longicornis در شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور).

6) روشنک رهنورد. 1391. نقش باکتری های مولد هسته یخ به عنوان عوامل بیوکنترل کرم ساقه خوار برنج و سوسک چهار نقطه ای حبوبات. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه بیماری شناسی گیاهی. (مشاور).

7) الهام خلیلی. 1391. بررسی زیست شناسی و کارایی کفشدوزک زیگزاگی شش نقطه ای در شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه ولی عصر رفسنجان، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

8) رضا حقیقی گلستانی. 1392. فون کنه های مرتبط با سوسکهای چوبخوار نارون (Curculionidae:Scolytinae) در مرکز علوم و تحقیقات فارس.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

9) جوانه قراباغی. 1392. مدل پراکنش کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae در ایران با تاکید بر اقلیم های استان فارس. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

10) مریم کرم بخش. 1392. مقایسه کارآیی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) . دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه شناسایی و مبارزه با علفهای هرز. (مشاور)

11) محمد یوسفی هزاری. 1392. زیست شناسی و رفتار شکارگری سن شکارگر Orius sp. روی شته جالیز Aphis gossypii . دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

12) سید اصغر آل حسین. 1392. فون کنه های مرتبط با سوسکهای چوبخوار کاج خانواده Scolytidae در منطقه پالایشگاه شیراز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

13) عابده انصاری. 1392. تاثیر حشره کش آزادیراختین روی پارامترهای زیستی شته رز Macrosiphum rosae L. (Hem.:Aphididae)  در شرایط آزمایشگاهی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

14) لیلا حقیقت. 1392. اثرات علف کشهای توتال، آتلانتیس و آکسیال بر کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ مزارع گندم. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، گروه شناسایی و مبارزه با علفهای هرز. (مشاور)

15) سحر بصیری. 1393. بررسی اثر حشره کشی ابرون اسپید روی کنه دونقطه ای Tertranychus urticae در شرایط گلخانه ای. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی.(مشاور)

16) نجمه زارعی. 1393. خصوصیات زیستی کرم پیله خوار Heliothis sp. (Lep.: Noctuidae) روی ارقام مختلف لوبیا در شرایط مزرعه در منطقه دشت بکان شهرستان اقلید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

17)  بهاره اقبال کیانی. 1393. اثرات سم اسپیروتترامات بر بالتوری سبز Chrysoperla carnea در تغذیه از شته Aphis gossypii. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور)

18) سونیا زاهدی. 1394. کاهش خسارت شب پره هندی در انبارمانی خرمای زاهدی با استفاده از تیمار دمایی و نوع انبار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه علوم باغبانی. (مشاور)

19) طیبه مقصودی. 1395. اثرات کشندگی و زیرکشنده سم اسپیروتترامات روی میزان کارایی و پارامترهای زیستی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri به عنوان شکارگر شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حشره شناسی کشاورزی. (مشاور).

 

مقالات و کتب

 

 

 • نگارش کتاب
 1. جلائیان، مهدی، حسامی، شهرام، کریمی، آزاده. 1390. حشره شناسی (مطابق با سرفصل ارایه شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دروس حشره‌شناسی دوره کارشناسی گیاه پزشکی). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، 428 صفحه.
 2. آتوسا فرحپور، لطیف صالحی، مهدی جلائیـان، شهرام حسامی (مترجمین). 1396. حشرات فرآورده های انباری (نوشته دیوید ریس). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 300 صفحه.

 

 • مقالات علمی چاپ شده در مجلات ISI و علمی پژوهشی:
 1. حسامی، ش، سیدالاسلامی، ح، عبادی، ر. 1380 . بررسی شکل شناسی زنبور Anagrus atomus (Hym., Mymaridae) پارازیتوئید تخم زنجرک مو Arboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae) در اصفهان. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 21، شماره 1، صفحه 52-70. (ISI)
 2. فلاح زاده، م، حسامی، ش، مقدم، م.1381. اولین گزارش زنبور Coccophagus pseudococci (Hym., Aphelinidae) پارازیتوئید شپشک های آردآلود (Hom., Pseudococcidae) از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 22، شماره 1، صفحه 81-82. (ISI)
 3. فلاح زاده، م، حسامی، ش.1381. گزارش کفشدوزک Nephus (Sidis) hieikei از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 22، شماره 2، صفحه 81-82. (ISI)
 4. قاری زاده، ا.، حسامی، ش. 1381. گزارش زنبور Metastenus concinnus (Hym.: Pteromalidae) پارازیتوئید کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 22، شماره 2، صفحه 85-86. (ISI)
 5. حسامی، ش، آل منصور، ح ، سید ابراهیمی، س. 1383. زیست شناسی مقدماتی Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae) زنبور گالزای اوکالیپتوس در شیراز. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 24، شماره 2، صفحه 99 -108. (ISI)
 6. Hesami, S., Seyedoleslami, H., Ebadi, R. 2004. Biology of Anagrus atomus (Hym., Mymaridae), an egg parasitoid of the grape leafhopper Arboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae). Entomological Science, 7: 271-276. (ISI, IF. 1.069 Q2)
 7. Hesami, S., Akrami, M. A., Baur, H. 2005. Leucospis dorsigera Fabricius (Hymenoptera, Leucospidae) as a hyperparasitoid of Cerambycidae (Coleoptera) through Xoridinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Iran. Journal of Hymenoptera Research, 14 (1): 66-68. (ISI, IF. 0.902 Q3)
 8. Hesami, S., and Fallahzadeh, M. 2005. Recorded species of mealybug parasitoids of the genus Anagyrus (Hymenoptra; Encyrtidae) from Fars province of Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences, 3(1): 67-72. (ISC-علمی پژوهشی, ISI)
 9. حسامی، ش، یفرمووا، ز ، سید ابراهیمی، س. 1385. گزارش Cirrospilus variegatus (Hym. Eulophidae)  زنبور پارازیتوئید مگسهای مینوز در ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 26، شماره 1، صفحه 93-94.  (ISI)
 10. Hesami, S., Yefremova, Z. Ebrahimi. E. & Ostovan, H. 2006. Little known and new species of Eulophidae from Iran (Hymenoptera, Chalcidoidea). Entomofauna, Band 27, Heft 28: 393-402.
 11. حسامی، ش، ابراهیمی،ا، استوان، ه، شجاعی، م، کمالی، ک، مقدم، م. 1386. اولین گزارش زنبور Metaphycus hodzhevanishvilii (Hym.: Encyrtidae) از ایران. مجله آفات و بیماری های گیاهی، جلد 75 شماره 1، صفحه 130 (فارسی) و 41 (انگلیسی). (ISI)
 12. Hesami, S., Etebari, K., Pourbabaei, H. and Kamelmanesh, M. M. 2007. Spatial distribution of Mulberry thrips, Pseudodendrothrips mori Niwa (Thysanoptera: Thripidae). Zoological Research, 28 (3): 265-270. (ISI)
 13. Hesami, S., Yefremova, Z. Ebrahimi. E. & Ostovan, H. 2008. Note referring to the description of Diglyphus scapus (Hymenoptera:Eulophidae). Journal of Entomological Society of Iran, 27(2), Supplement: p. 27. (ISI)
 14. Hesami, S., Behzadi, M. R., Ebrahimi, E., Miresmaili, S. S. & Doganlar, M. 2008. Report of Torymus lapsanae (Hym.: Torymidae), a parasitoid of Diplolepis rosae (Hym.: Cynipidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 27(2), Supplement: 17-18. (ISI)
 15. حسامی، ش، محمدی خرم آبادی، ع ، سید ابراهیمی، س. 1387. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید (Hymenoptera:Chalcidoidea) از شپشک نخودی انجیر در استان فارس. نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 28 شماره 1، صفحه 79-80. (ISI)
 16. Hesami, S. Seyedoleslami, H., Hatami, B. 2009. Impact of overwintering refugia of Anagrus atomus (Hym., Mymaridae) on egg parasitism of grape leafhopper Arboridia Kermanshah (Hem., Cicadellidae). Plant Protection Journal, 1(1): 94-106. (ISC-علمی پژوهشی)
 17. حسامی، ش.، استوان، ه.، ابراهیمی، ا.، شجاعی، م.، کمالی، ک. 1388. اثر دما روی رشد، طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus (Hym.: Eulophidae) پارازیتوئید مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae). فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد اول شماره 2، صفحه 114-125. (ISC، علمی-پژوهشی)
 18. کامل منش، م. م.، حسامی، ش.، نماینده، آ.، احمدی، ب.، دری، ح. ر. 1389. مکانیسم های مقاومت ژنوتیپ های مختلف لوبیا سفید به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae) در شرایط گلخانه. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد دوم شماره 2، صفحه 111-125. (ISC، علمی-پژوهشی)
 19. Hesami, S., Ebrahimi, E., Ostovan, H., Shojai, M., Kamali, K., Yefremova, Z., Yegorenkova, E. 2010. Contribution to the study of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Fars province of Iran: I- subfamilies Entedoninae and Tetrastichinae. Munis Entomology and Zoology, 5(1): 148-157. (ISI)
 20. Hesami, S., Ebrahimi, E., Ostovan, H., Yefremova, Z. 2010. Contribution to the study of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Fars province of Iran: II- Subfamilies Entiinae and Eulophinae, with a checklist of Eulophidae of Iran. Plant Protection Journal, 2(3): 239-253. (ISC-علمی پژوهشی)
 21. حقیقی، ر.، استوان، ه.، حسامی، ش. 1390. اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae)  از ایران. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد سوم شماره 1، صفحه 79-84. (ISC)
 22. بی پروا، ز.، استوان، ه.، حقانی، م.، حسامی، ش. 1390. شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae)  در شیراز. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد سوم شماره 4، صفحه 297-304. (ISC، علمی-پژوهشی)
 23. حسامی، ش.، محمدی خرم آبادی، ع.، جاپوشویلی، ج.، سیدابراهیمی، س. 1392. گزارش جدید Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.; Encyrtidae) برای فون حشرات ایران. نامه انجمن حشره شناسی ایران، دوره 33 شماره 3، صفحه 85-86. (ISI)
 24. فرحی، س.، حسامی، ش.، غیبی، م. 1392. مطالعه اثر گونه شته و میزبان گیاهی آن روی تغذیه و طول عمربالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neur: Chrysopidae). فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 6(1): 28-35. (ISI)
 25. حسامی، ش بورکهارت، د.، فرحی، س. 1393. اولین گزارش گونه Psyllopsis narzykulovi Baeva (Hemiptera: Psyllidae) روی زبان گنجشک در ایران ، تحقیقات آفات گیاهی ، جلد ۴، شماره ۳، ص ۸۷-۹۱. (علمی-پژوهشی)
 26. مومن زاده، س.، حسامی، شغیبی، م. 1393. ویژگی های زیستی شب‌پره هندی   Plodia interpunctella (Lep.:Pyralidae) روی انجیر خشک در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد 6، شماره 1، صفحات 29-39. (ISC، علمی-پژوهشی)
 27. Shafiee, S., Hesami, S., Madjdzadeh, S.M., Gheibi, M. 2015. New records of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran. Linzer Biologische Beitrage, 47/1: 741-747. (ISI)
 28. Mohammadi Khoramabadi, A., Hesami, S., Shafiee, S. 2016. A contribution to the knowledge of the fauna of Ichneumonidae in Rafsanjan county of Kerman province, Iran. Entomofauna, Band 37, Heft 29: 453‐468. (ISI)
 29. انصاری، ع.، غیبی، م.، حسامی، ش. 1393. تاثیر حشره کش آزادیراختین روی پارامترهای زیستی شته رز Macrosiphum rosae در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه گیاه پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد 6، شماره 3، صفحات 225-240. (ISC، علمی-پژوهشی)
 30. Seyedebrahimi, S.S., Talebi, K., Imani, S., Hoseininaveh, V., Hesami, S. 2015. Characterization of Imidacloprid Resistance in Aphis gossypii (Glover) (Hemiptera.: Aphididae) in Southern Iran. Turkish Journal of Entomology, 39 (4): 413-423 (ISI, IF 0.338 Q4)
 31. Seyedebrahimi, S.S., Talebi, K., Imani, S., Hoseininaveh, V., Hesami, S. 2016. Resistance to Imidacloprid in different field populations of Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) in Fars Province, Iran. Journal of Entomological and Acarological Research, 48 (1): 6-10.  (ISI)
 32. Ahmadi, A., Gheibi, M., Ostovan, H., Hesami, S., Grichanov, I. Y. 2016. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Central Provinces of Iran. Halteres, 7, 191–196. (ISI)
 33. Ahmadi, A., Gheibi, M., Ostovan, H., Hesami, S., Grichanov, I. Y. 2017. New records of long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) for Iran. Russian Entomological Journal, 26 (1): 65-70. (ISI)
 34. Majnon-Jahromi, B., Gheibi, M., Fallahzadeh, M., Kehlmaier, C., Hesami, S. 2017. Pipunculidae (Diptera) from southern Iran, including two new species of the genus Tomosvaryella Aczél. Zootaxa, 4273 (4): 488–500. (ISI, IF. 0.931 Q3)
 35. کارگریان، ف.، حسامی، ش.، رخشانی، ا. 1395. نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 8(3): 263-267.
 36. Majnon-Jahromi, B., Gheibi, M., Fallahzadeh, M., Kehlmaier, C., Hesami, S. 2017. A checklist of the genus Tomosvaryella Aczél (Diptera: Pipunculidae) from the Middle East with the description of a new species. Zoology in the Middle East, 63 (4): 336-347 (ISI, IF: 0.528 Q4)
 37. Biranvand A, Tomaszewska W, Li W, Nicolas V, Shakarami J, Fekrat L, Hesami S. 2017. Review of the tribe Chilocorini Mulsant from Iran (Coleoptera, Coccinellidae). ZooKeys 712: 43-68 (ISI, IF: 1.079 Q3)
 38. Mohammadi-Khoramabadi, A., Schwartz, M., Hesami, Sh. 2017. First report of Gelis declivis (Hym. Ichneumonidae) from different regions of Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 37 (2): 465-468 (ISI).
 39. Karimi, F., Hesami, Sh., Soufbaf, M. 2018. Does Geographic Region of Pomegranate Affect Life History of Carob Moth? A Case Study on Fruits Obtained From Three Different Climate Regions of Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, (In press) (ISI, IF: 0.890 Q2)
 40. محمدی خرم آبادی، ع.، ریدل، م.، حسامی، ش.، شفیعی، س. 1396. اولین گزارش زنبور Campoletis scyticus (Hym. Ichneumonidae) از ایران. مجله آفات و بیماری های گیاهی، 85 (2): 277-278 (ISI).
 41. جوان، س.، استوان، ه.، حسامی، ش. 1396. اثر گونه های گیاهی روی تنوع کنه های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در باغ گیاه شناسی ارم. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، 9 (2): 155-172 (ISI).
 42. معقولی فرد، ز.، حسامی، ش.، مرزبان، ر.، صالحی جوزانی، غ. 1396. بررسی اثر بیمارگری سه نوع نوکلئوپلی هیدرو ویروس، Spodoptera littoralis NPV، Helicoverpa armigera NPV و Spodoptera litura NPV روی مراحل زیستی پروانه برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis. مجله آفات و بیماریهای گیاهی، 85 (2): 203-218 (ISI).
 43. Askari-Seyahooei, M., Mohammadi-Rad, A., Hesami, Sh., Bagheri, A. 2018. Temperature and Exposure time in cold storage reshape parasitic performance of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). Journal of Economic Entomology, 111 (2): 564-569 (ISI, IF: 1.824 Q1).
 44. Biranvand, A., Hesami, Sh., Gheibi, M., Fekrat, L., Nedved, O., Shakarami, J. Contribution to the knowledge of Coccinellidae (Coleoptera) of Iran. Oriental Insects, (In press) (ISI, IF: 0.195 Q4).
 45. Sonei, A., Hesami, Sh., Gheibi, M., Ostovan. H. Measurement of pesticide residues in Berberis vulgaris by gas chromatography in Iran. Journal of Entomological Research (In press) (ISI).
 46. Hesami, Sh., Madjdzadeh, S. M., Moeinadini, A., Shafiee, S., Yegorenkova, E. 2018. Checklist of Iranian Eulophidae (Hymenoptera: chalcidoidea) with one new genus and eight new species records. Transactions of the American Entomological Society, 144: 359-388. (ISI, IF: 0.457 Q4).
 47. Sadeghi, M., Fallahzadeh, M., Ostovan, H., Ljubomirov, T., Hesami, Sh. 2018. New records of the Digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae) from Iran. Far Eastern Entomologist, 363: 21-24. (ISI)
 48. Sarnevesht, M., Gheibi, M., Hesami, S., Zohdi, H. Predation by Anthocoris minki pistaciae Wagner (Hemiptera: Anthocoridae) on Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae) at different temperatures. Egyptian Journal of Biological Pest Control, (In press) (ISI, IF: 0.163 Q4).

 

 • مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی:

1) حسامی، ش، سیدالاسلامی، ح، حاتمی، ب. 1381. اثر پناهگاه زمستانگذرانی زنبور Anagrus atomus (Hym., Mymaridae)  روی فراوانی آن و پارازیتیسم تخم زنجرک مو  Arboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae)  در اصفهان. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه.

2) حسامی، ش، سیدالاسلامی، ح، عبادی، ر. 1381. معرفی زنبورAnagrus atomus (Hym., Mymaridae)   پارازیتوئید تخم زنجرک مو  Arboridia kermanshah (Hom., Cicadellidae) در اصفهان و زیست شناسی آن در آزمایشگاه. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه.

3) اعتباری، ک، حسامی ، ش. 1381. بررسی فون بال‌ریشکداران (Thysanoptera) باغات انگور استان اصفهان. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه.

4) فلاح زاده، م، حسامی، ش. 1382. دشمنان طبیعی مگس سفید زبان گنجشک Siphoninus phyllirea در شیراز. دومین سمینار علمی کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، محلات.

5) فلاح زاده، م، حسامی، ش. 1383. مطالعه دشمنان طبیعی شپشک Maconellicoccus hirsutus در منطقه جهرم. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

6) حسامی، ش، فلاح زاده، م. 1383. معرفی هیپرپارازیتوئیدهای Anagyrus spp. (Hym.: Encyrtidae)  پارازیتوئید شپشکهای آرد آلود در استان فارس. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

7) حسامی، ش، فلاح زاده، م. 1383. مطالعه دشمنان طبیعی شپشک آرد آلود مرکبات Nipaecoccus viridis در منطقه جهرم. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

8) فلاح زاده، م، حسامی، ش، آل منصور، ح. 1383. سفیدبالکهای مرکبات و دشمنان طبیعی آنها در منطقه جهرم. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز.

9) حسامی، ش، ابراهیمی، ا، استوان ، ه،  یفرمووا، ز، یگورنکووا، ک، شجاعی، م، کمالی، ک. 1387. معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده Eulophidae (Hym.: Chalcidoidea) در استان فارس. هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

10) حسامی، ش سیدابراهیمی، س.، غیبی، م.، زارعی، ر. 1389. معرفی چهار گونه از بال غشائیان مرتبط با گون Astragalus meridionalis در استان فارس. نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.

11) سبحانی، م ج، استوان، ه، حسامی، ش،کاظمینی، ف. 1390. کنه های خانواده  ، Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد، استان فارس، ایران. نخستین کنگره کنه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران.

12) حسامی، ش، غیبی، م، فلاح زاده، م. 1391. زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens (Hem.: Psyllidae) در شیراز. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

13) خلیلی، ا.، مهدیان، ک.، حسامی، ش ایزدی، ح. 1391. بررسی طول دوره مراحل مختلف رشدی و بقاءکفشدوزک Menochilus sexmaculatus روی شته خرزهره Aphis nerii Boyer de Fonscolombe و تخم پروانه آرد Ephestia kueniella Zeller. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

14) یزدان پناه، ش.، استوان، ه.، حسامی، ش.، خانجانی، م. 1391. فون کنه های زیر راسته Prostigmata در منطقه کوهمره سرخی استان فارس. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

15) یزدان پناه، ش.، استوان، ه.، حسامی، ش.، خانجانی، م. 1391. کنه های خاکزی مرتبط با درختان بلوط در منطقه کوهمره سرخی استان فارس. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز.

16) خلیلی، ا.، مهدیان، ک.، حسامی، ش.، ایزدی، ح. 1391. مقایسه خصوصیات رشدی کفشدوزک  Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinellidae)  با تغذیه از شته خرزهره Aphis nerii و تخم پروانه بید غلات Sitotroga cerealella. اولین همایش ملی پسته محور توسعه اقتصادی، 17 اسفند 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان.

17) دیدار، ع.، غیبی، م.، حسامی، ش. 1391. بررسی برنامه IPM کنه های تارتن Tetranychus urticae با بکارگیری تریپس شکارگر Scolothrips longicornis و صابون حشره کش پالیزین تحت شرایط آزمایشگاهی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، 16 آذر 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.

18) خلیلی، ا.، مهدیان، ک.، حسامی، ش ایزدی، ح. 1392. واکنش تابعی حشرات ماده کفشدوزک شکارگر Menochilus sexmaculatus به پوره های سن چهار شته خرزهره Aphis nerii . ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.

19) Hesami, S., Seyedoleslami, H. and Ebadi, R. 2002. Morphological study of Anagrus atomus (Hym.; Mymaridae) an egg parasitoid of grape leafhopper, Arboridia kermanshah (Hom. ; Cicadellidae) in Isfahan. 5th International conference of Hymenopterists, June 2002, Beijing, China.

20) Hesami, S., Fallahzadeh, M. and Seyedebrahimi, S. 2005. Natural enemies of the Citrus Mealybug Nipaecoccus viridis (Homoptera: Pseudococcidae) in Fars province of Iran. 5th Asia-Pacific Congress of Entomology, Jeju, South Korea, October 18-21, p. 95.

21) Fallahzadeh, M., Hesami, S. and Alemansoor, H. 2005. Citrus whiteflies (Hemiptera: Aleyrodidae) and their natural enemies  in Jahrom region of Fars province. 5th Asia-Pacific Congress of Entomology, Jeju, South Korea, October 18-21, p. 95.

22) Hesami, S., Seyedoleslami, H. 2008. Impact of overwintering refugia of Anagrus atomus Hymenoptera, Mymaridae) on egg parasitism of grape leafhopper Arboridia kermanshah (Homoptera, Cicadellidae). 60th International Symposium on Crop Protection, Gent, Belgium, May 20, 2008.

23) Hesami, S., Ostovan, H., Ebrahimi, E. 2009. Some biological characteristics of Closterocerus formosus parasitoid of Liriomyza trifolii on cucumber. 61th International Symposium on Crop Protection, Gent, Belgium, May 19, 2009.

24) Hesami, S., Ostovan, H., Ebrahimi, E. 2009. Some biological characteristics of Closterocerus formosus parasitoid of Liriomyza trifolii on cucumber. 6th Asia-Pacific Congress of Entomology, Beijing, China, 18-22 October, 2009.

25) Gheibi, M., Hesami, S., Soleymannejadian, E. 2009. Some biological characteristics of the parasitoid wasp, Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae). 6th Asia-Pacific Congress of Entomology, Beijing, China, 18-22 October, 2009.

26) Hesami,S., Gheibi, M., Behzadi, M.R., Seyedebrahimi, S. 2010. Rose gall wasp, Diplolepis rosae (Hym., Cynipidae) and its associated wasps in Iran. IXth European Congress of Entomology, Budapest, Hungary, 22-27 August 2010.

27) Hesami, S., Farahi, S., Gheibi, M. 2011.Effect of different host plants of normal wheat aphid (Sitobion avenae) on the feeding and longevity of green lacewing (Chrysoperla carnea). International Conference on Asia Agriculture and Animal. July 2-3, 2011, Hongkong, China.

28) Gheibi, M., Hesami, S. 2011. Life table and reproductive table parameters of Scolothrips longicornis (Thysanoptera: Thripidae) as a predator of two-spotted spider mite, Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae). International Conference on Asia Agriculture and Animal. July 2-3, 2011, Hongkong, China.

29) Hesami, S., Farahi, S., Gheibi, M. 2011. Effects of Aphid Host Plant on a Generalist Predator, Chrysoperla carnea. International Conference on Agricultural, Biosystems, Biotechnology and Biological Engineering, 25-26 Dec. Bangkok, Thailand.

30) Khalili, E.,  Mahdian, K., Hesami, S., Izadi, H. 2012. Development and survival of Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinellidae) on Aphis nerii and eggs of Ephestia kueniella Zeller. International Symposium on Insects, 3-5 December, Kuala Lampur, Malaysia.

31) Yazdanpanah, Sh., Saboori, A., Ostovan, H., Hesami, S. 2013. First report of the genus Tanaupodus (Acari: Trombidiformes: Tanaupodidae) and correction of the previous report of this family from Iran. the Second International Persian Congress of Acarology, 29–31 August 2013, Karaj, Iran.

32) کرم بخش، م.، فرح بخش، ع. ن.، حسامی، ش. 1392. کارایی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانیCyperus rotundus . دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، 13-14 آذر 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه.

33) زارعی، ن.، غیبی، م.، حسامی، شحسینی، س.م. 1393. اثر هشت رقم لوبیا بر میزان آلودگی به شب پره کرم پیله خوار Helicoverpa armigera. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، 1-4 شهریور، دانشگاه ارومیه.

34) شفیعی، س.، حسامی، شمجدزاده، س.م.، غیبی، م. 1393. گزارش جدید شش گونه از زنبورهای خانواده Eulophidae (Hym.; Chalcidoidea) از ایران. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، 1-4 شهریور، دانشگاه ارومیه.

35) قراباغی، ج.، سرافرازی، ع. م.، غیبی، م.، حسامی، ش. 1393. مدل پراکنش اقلیمی کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.; Pyralidae) در اقلیم های استان فارس. بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران، 1-4 شهریور، دانشگاه ارومیه.

36) شفیعی، س.، حسامی، شمجدزاده، س.م.، غیبی، م. 1393. بررسی فون زنبورهای خانواده Eulophidae (Hym. Chalcidoidea) در منطقه کوهپایه استان کرمان. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 4-7 شهریور، دانشگاه خوارزمی.

37) محمدی خرم آبادی، ع.، حسامی، ش شفیعی، س. 1393. مطالعه­ای بر تنوع گونه­ای زنبورهای پارازیتویید خانواده Ichneumonidae در دو لایه ارتفاعی در شهرستان رفسنجان استان کرمان، ایران. مجموعه مقالات سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، 13-14 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

38) یوسفی هزاری، م.، غیبی، م.، حسامی، ش. 1393. واکنش تابعی سنک Orius albedipennis  به تراکم های مختلف شته جالیز  Aphis gossepii و کنه دونقطه­ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی. مجموعه مقالات سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، 13-14 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

39) شفیعی، س.، حسامی، ش. 1393. چک لیست زنبورهای خانواده Eulophidae (Hym.: Chalcidoidea)  در جنوب ایران. مجموعه مقالات سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، 13-14 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

40) درویشی، ش.، حسامی، شغیبی، م. 1393. تعیین پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته Nasonovia ribisnigri. مجموعه مقالات سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، 13-14 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

41) Hesami, S., Darvishi, M., Gheibi, M. 2015. Determination of life table parameters of Hippodamia variagata (Col.: Coccinellidae) by feeding on Nasonovia ribisnigri. XVIII International Plant Protection Congress, 24-27 August, Berlin, Germany.

42) Gheibi, M., Farahi Jahromi, S., Hesami, S. 2015. The biology of Dicrodiplosis manihoti Harris (Dip.: Cecidomyiidae) and its interactions with Nipaecoccus viridis (Newstead) (Hem.: Pseudococcidae). XVIII International Plant Protection Congress, 24-27 August, Berlin, Germany.

43) Seyedebrahimi, S., Talebi Jahromi, K., Imani, S., Hosseininaveh, V., Hesami, S. 2015. Resistance to Imidacloprid in Different populations of Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) in Fars Province, Iran. XVIII International Plant Protection Congress, 24-27 August, Berlin, Germany.

44) زارعی، آ.، حسامی، شغیبی، م. 1394. شناسایی سوسک های چوبخوار بلوط (Col. Buprestidae) و مقایسه روشهای نمونه برداری و تعیین نوسانات جمعیت آنها در شهرستان کازرون. اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، 7-9 شهریور، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.

45) زارعی، ن.، غیبی، م.، حسامی، شحسینی، س.م. 1394. بررسی تغییرات جمعیت حشرات کامل کرم پیله خوار Helicoverpa armigera در مزارع لوبیا. اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، 7-9 شهریور، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور.

46) صادقی، م.، فلاح زاده، م.، استوان، ه.، جوبومیروف، ت.، حسامی، ش. 1395. گزارش جدید نه گونه از زنبور های خانواده Crabronidae از ایران. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران، 6-9 شهریور، دانشگاه تهران، ص 431.

47) Zareiyan, M., Hesami, S. 2017. The effect of winter-oil spray and yellow sticky traps to reduce the population of olive psylla Euphyllura pakistanica Loginova in Shiraz green space. 2nd Iranian International Congress of Entomology, 2-4 September, University of Tehran, p. 23.

48) سرنوشت، م.، غیبی، م.، حسامی، ش.، زهدی، ه. 1397. جدول زندگی دوجنسی سن-مرحله رشدی سنک شکارگر Anthocoris minki pistaciae با تغذیه از Agonoscena pistaciae در شرایط آزمایشگاهی. بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، 5-7 شهریور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

49) سرنوشت، م.، غیبی، م.، حسامی، ش.، زهدی، ه. 1397. بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان تغذیه سنک شکارگر Anthocoris minki pistaciae با تغذیه از Agonoscena pistaciae در شرایط آزمایشگاهی. بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، 5-7 شهریور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

50) رضائی، م.، غیبی، م.، حسامی، ش.، زهدی، ه. 1397. تاثیر دز زیرکشنده حشره کش های تیاکلوپراید و آزادیراختین و عصاره فلفل قرمز روی پارامترهای زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor در شرایط آزمایشگاهی. بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، 5-7 شهریور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

51) رضائی، م.، حسامی، ش.، غیبی، م.، زهدی، ه. 1397. تاثیر دز زیرکشنده حشره کش های ورتی مک، پروتئوس و سیرینول روی پارامترهای زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor. بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، 5-7 شهریور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

 • ویراستاری کتاب و مجموعه مقالات:

1- قاسمی، س.، حسامی، ش.، ستوده، غ. (ویراستاران). 1385. مجموعه مقالات دهمین سمینار از سلسله سمینارهای منطقه ای سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 2 آذر 1385، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

2- قاسمی، س.، حسامی، ش. (ویراستاران). 1385. ربع قرن تلاش و بالندگی. کتاب بزرگداشت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی (مجموعه مقالات)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

3-قاسمی، س.، حسامی، ش. (ویراستاران). 1386. مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای کاربرد فناوری های نوین در کشاورزی، دی ماه 1386، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی و زینتی 100208 0 سه شنبه09:15 07:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/سه شنبه13:00 11:30عادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی و زینتی 100208 0 سه شنبه09:15 07:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/سه شنبه14:30 13:00عادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
آفات مهم گیاهان جالیزی سبزی و زینتی 100208 0 سه شنبه09:15 07:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/سه شنبه16:00 14:30عادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 پنج شنبه12:45 11:00 شماره کلاس مرکز کامپیوترعادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص 3963
آفات و بیماریهای پس از برداشت محصولات باغبانی 930557 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
فیزیولوژی حشرات 666 0 پنج شنبه16:30 13:30 شماره کلاس آز حشره شناسیعادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1