اعضای هیات علمی

حمید آروین
  • حمید آروین  

  • | گروه تربیت بدنی |
  • مربی
  • اتاق : 7
  • شماره تماس : 09173167558
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری حرکتی 108682 0 یکشنبه17:00 15:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
یادگیری و کنترل حرکتی 103340 0 دوشنبه15:45 14:00 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی 109085 0 دوشنبه14:00 12:15 شماره کلاس 109سمعی بصریعادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی 109079 0 یکشنبه19:00 17:00 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
رشد و تکامل حرکتی 105622 0 سه شنبه11:30 09:45 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
روش تدریس تربیت بدنی در مدارس متوسطه 101411 0 سه شنبه09:45 08:00 شماره کلاس 109سمعی بصریعادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 نامشخص 97/10/11 - 11:00 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس هنرومعماری1بدمینتونعادی/ 97/10/10 - 15:45 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 نامشخص 97/10/11 - 12:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 شنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/دوشنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس1فوتسالعادی/ 97/05/28 - 09:30 3963
ورزش 1 108509 0 شنبه12:30 11:00 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/دوشنبه12:30 11:00 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/ 97/05/28 - 11:00 3963
ورزش 1 108509 0 دوشنبه11:00 09:30شماره کلاسپردیس1فوتسالعادی/سه شنبه09:30 08:00شماره کلاسپردیس1فوتسالعادی/چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاسپردیس1فوتسالعادی/ 97/05/30 - 08:00 3963
ورزش 1 108509 0 شنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس2فوتسالعادی/ 97/05/28 - 08:00 3963
ورزش 1 108509 0 دوشنبه14:00 12:30شماره کلاسپردیس1فوتسالعادی/سه شنبه12:30 11:00شماره کلاسپردیس1فوتسالعادی/چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاسپردیس1فوتسالعادی/ 97/05/30 - 11:00 3963
یادگیری حرکتی 108682 0 دوشنبه13:30 12:00 شماره کلاس 109سمعی بصریعادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
یادگیری و کنترل حرکتی 103340 0 باگروه10:00 08:00 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی 109085 0 سه شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
بدمینتون 1 101659 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس سالن2-هنر ومعماریعادی/ 97/03/22 - 08:00 ترم دوم 1396
بدمینتون2 105204 0 یکشنبه19:30 16:30 شماره کلاس هنرومعماری2بدمینتونعادی/ 97/03/16 - 11:00 ترم دوم 1396
رشد حرکتی 109068 0 یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه