اعضای هیات علمی

احسان هادی پورفرد

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تدریس مهارتها 360 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
روش تدریس زبان خارجی 104474 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
روش تدریس زبان خارجی 104474 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
کاربرد اصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه 111494 0 سه شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 211عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
مطالعات فراگیری زبان اول 930475 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
اصول ومبانی نظری 102260 0 دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 213عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
روش تدریس زبان خارجی 104474 0 دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 211عادی/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 211عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
روش تدریس زبان خارجی 104474 0 دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
مقاله نویسی به زبان انگلیسی 89100886 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه 787 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 208عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه