اعضای هیات علمی

علیرضا غیورفر
  • علیرضا غیورفر 

  • | گروه معماری |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 2 110542 0 شنبه12:00 08:00 شماره کلاس 4آتلیهعادی/دوشنبه13:00 08:00 شماره کلاس 5رازی آتلیهعادی/ 97/11/07 - 11:00 ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مقدمات طراحی معماری 2 109379 0 یکشنبه18:00 14:00 شماره کلاس 110آتلیهعادی/سه شنبه13:00 08:00 شماره کلاس 209آتلیهعادی/ 97/11/06 - 11:00 ترم اول 1397
طراحی معماری 3 110081 0 شنبه11:59 08:00 شماره کلاس 111آتلیهعادی/سه شنبه13:00 08:00 شماره کلاس 110آتلیهعادی/ 97/04/19 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
مقدمات طراحی معماری 1 103982 0 شنبه18:00 13:00 شماره کلاس 111آتلیهعادی/سه شنبه18:00 14:00 شماره کلاس 110آتلیهعادی/ 97/04/16 - 11:00 ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه