اعضای هیات علمی

لاله قلندری

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال مطالب علمی و فنی 264 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
خطا در اندا زه گیری 89105370 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
خطا در اندازه گیری و تحقیق مواد 1125 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
علم مواد 109522 0 نامشخص 97/10/16 - 16:00 ترم اول 1397
فرآیندهای انجماد پیشرفته 1124 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه ریخته گری (ذوب و مدل سازی) 106811 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه ریخته گری (ذوب و مدل سازی) 106811 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه انجماد فلزات 118 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/19 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 125 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/20 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
سمینار 574 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 یکشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 202 کارگاهعادی/ 97/03/20 - 11:01 ترم دوم 1396
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 یکشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 202 کارگاهعادی/ 97/03/20 - 11:01 ترم دوم 1396
کارگاه ریخته گری (ذوب و مدل سازی) 106811 0 سه شنبه12:30 10:00 شماره کلاس 201 کارگاهعادی/ 97/03/21 - 10:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه