اعضای هیات علمی

فرزاد قهرمانی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی کامپایلر 221 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
اصول طراحی کامپایلر 221 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
روش پژوهش و ارائه 930006 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی 109246 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه کامپیوتر 89100317 0 چهار شنبه16:00 14:30شماره کلاس15م1عادی/ 97/10/13 - 10:30 ترم اول 1397
مدار های منطقی 739 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
اصول طراحی کامپایلر 221 0 دوشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تحلیل و طراحی سیستمها 108783 0 دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 115م1عادی/دوشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 115م1عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی 109246 0 شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 97/04/06 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه