اعضای هیات علمی

تورج غفاری
  • تورج غفاری 

  • | گروه فیزیک |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیک پایه 1 108824 0 دوشنبه10:30 09:00عادی/ 97/10/10 - 09:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 930555 0 دوشنبه09:00 07:30عادی/ 97/10/10 - 07:30 ترم اول 1397
مکانیک کوانتومی نسبیتی 930380 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
فیزیک 2 669 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 220عادی/دوشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 220عادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
فیزیک 2 669 0 شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 220عادی/دوشنبه18:00 16:30 شماره کلاس 220عادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
فیزیک 2 669 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 220عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 220عادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
مکانیک کوانتومی نسبیتی 930380 0 پنج شنبه12:30 10:30 شماره کلاس مرکز کامپیوترعادی/پنج شنبه14:00 13:00 شماره کلاس مرکز کامپیوترعادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه