اعضای هیات علمی

مصطفی فروتن
  • مصطفی فروتن 

  • | گروه حقوق |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای اختصاصی 1 442 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق جزای اختصاصی 1 442 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق جزای اختصاصی 1 442 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق جزای عمومی 1 440 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق کیفری عمومی 457 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
آیین دادرسی کیفری 2 108210 0 شنبه18:30 17:31 شماره کلاس 308عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 3 106793 0 شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 308عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 1 440 0 چهار شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 313عادی/ 97/04/09 - 16:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 2 103677 0 یکشنبه10:30 08:30 شماره کلاس 305عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق جزای عمومی 2 103677 0 سه شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه