اعضای هیات علمی

دارا فاضل

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 0 دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
استاتیک 202 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 216م1عادی/شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
استاتیک 202 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طراحی اجزاء(2) 109192 0 شنبه17:30 14:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 2 371 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
کارآموزی 1 372 0 نامشخص 97/10/01 - 08:00 3963
کارآموزی 2 371 0 نامشخص 97/10/01 - 10:00 3963
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 0 دوشنبه15:30 13:30 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ 97/03/21 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 0 دوشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ 97/03/21 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 0 شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ 97/03/21 - 10:30 ترم دوم 1396
استاتیک 202 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
استاتیک 202 0 شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه