اعضای هیات علمی

مهسا فاتحی
 • مهسا فاتحی 

 • | گروه ریاضی و آمار |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

مشخصات فردی

نام: مهسا            نام خانوادگی: فا تحی

 

دوره کارشناسی

محل تحصیل: دانشگاه شیراز                            تاریخ شروع: مهر ماه  79 

 تاریخ اتمام: شهریور 83                                رشته و گرایش: ریاضی محض

 

دوره کارشناسی ارشد

محل تحصیل: دانشگاه شیراز                             تاریخ شروع: مهر ماه  83 

 تاریخ اتمام: شهریور 85                                 رشته و گرایش: ریاضی محض (آنالیز تابعی)

استاد راهنما: دکتر بهرام خانی رباطی                   نمره پایان نامه: درجه عالی

 

دوره دکتری

محل تحصیل: دانشگاه شیراز                               تاریخ شروع: مهر ماه  85 

 تاریخ اتمام: اردیبهشت 90                              رشته و گرایش: ریاضی محض (آنالیز تابعی)

استاد راهنما: دکتر بهرام خانی رباطی                   نمره پایان نامه: درجه عالی

 

عناوین کسب شده:

 

 1.  رتبه اول دوره کارشناسی
 2.  رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
 3.  رتبه اول دوره دکتری
 4. کسب مدال نقره مسابقات ریاضی کشوری در سال 83
 5. کسب رتبه دوم المپیاد دانشجویی در سال 83
 6. جزء دانشجویان استعداد درخشان در هر سه مقطع کارشناشی، کارشناسی ارشد و دکتری

 

لیست مقالات ISI

 

1- M. Fatehi, On the Generalized Hardy Spaces, Abstract and applied analysis, 2010.

 

2- M. Fatehi and B. Khani Robati, Essential Normality for Certain Weighted Composition Operators on the Hardy Space H2, Turkish Journal of Math, 2011.

 

3- M.  Fatehi and B. Khani Robati, Essential Normality for Certain Finite Linear Combinations of Linear- fractional Composition Operators on the Hardy Space H2, Czechoslovak Mathematical Journal, 2011.

 

4- M. Fatehi  and  M. Haji Shaabani, Certain nontrivially essentially self-adjoint weighted composition operators on H2 and A2, Complex Variables and Elliptic Equations, Vol. 59, 1626-1635,2014.

5- M. Fatehi and M. Haji Shaabani, Some essentially normal weighted composition operators on the weighted Bergman spaces, Complex Variables and Elliptic Equations Vol. 60, No. 9, 1205–1216 (2015)

 

6-M. Fatehi and M. Haji Shaabani, Normal, cohyponormal and normaloid weighted composition operators on the Hardy and weighted Bergman spaces, Journal of the Korean Mathematical Society (2016)

 

 

7- M. Fatehi and M. Haji Shaabani, Norms of hyponormal weighted composition operators on the Hardy and weighted Bergman Spaces, Operators and Matrices, Volume 12, Number 4 (2018), 997–1007

 

8- M. Fatehi, M. Haji Shaabani and D. Thompson, Quasinormal and Hyponormal Weighted Composition Operators on H2 and A2 with Linear Fractional Compositional Symbol, Complex Anal. Oper. Theory, 2018, Volume 12, Issue 7, pp 1767–1778.

 

9- M. Fatehi, Complex symmetric weighted composition operators, Complex Variables and Elliptic Equations Published online.

 

 

لیست مقالات کنفرانسی

 

1- M. Fatehi and M. Haji Shaabani, On the Generalized Weighted Bergman Spaces,   2-15 September 2010, University of Urmia, Urmia, Iran.

 

2-  M. Fatehi and M. Haji Shaabani, On the Norm of Certain Composition Operators on the  Generalized Hardy Spaces,   2-15 September 2010, University of Urmia, Urmia, Iran.

 

3- M. Fatehi, Essential spectrum of some weighted composition operators, mathematics conference of payame Noor University, 2012.

 

4- M. Fatehi and R. Poladi, Which commutators of composition operators with adjoints of composition operators on weighted Bergman spaces are compact?, The 46th Annual Iranian Mathematics Conference, 25-28 August 2015,  Yazd, Iran.

 

 

5-M. Fatehii and Z. Hoseini , Complex symmetric weighted composition operators on the weighted Hardy spaces, The 46th Annual Iranian Mathematics Conference, 25-28 August 2015,  Yazd, Iran.

 

6-مهسا فاتحی و محمد شایان فر،  سیکما-حاصلضرب فضاهای نرمدار احتمالی ، چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه خوارزمی،10-7 شهریور 1395.

 

7- مهسا فاتحی و ملیحه فرضی ، الحاقی عملگرهای ترکیبی روی فضای هاردی چه ارتباطی با عملگرهای فشرده دارند؟  بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه بناب،7-6 اسفند 1395.

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان فارغ تحصیل  کارشناسی ارشد که راهنمایی پایان نامه آنها بر عهده اینجانب بوده است: 12 نفر

 

تعداد دانشجویان فارغ تحصیل  کارشناسی ارشد که مشاوره پایا ن نامه آنها بر عهده اینجانب بوده است: 7 نفر

 

تعداد دانشجویان فارغ تحصیل  دکتری که راهنمایی پایان نامه آنها بر عهده اینجانب است: 2 نفر

 

 

Email: fatehimahsa@yahoo.com    

 

 

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 100 0 یکشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 219 مهندسی شیمیعادی/سه شنبه12:30 10:00 شماره کلاس 219 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 یکشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 219 مهندسی شیمیعادی/سه شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 219 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 100 0 یکشنبه16:00 13:30 شماره کلاس 109عادی/سه شنبه16:00 13:30 شماره کلاس 109عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 1 100 0 یکشنبه12:30 10:00 شماره کلاس 109عادی/سه شنبه12:30 10:00 شماره کلاس 109عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی عمومی 1 100 0 یکشنبه10:00 07:30 شماره کلاس 109عادی/سه شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 109عادی/ 97/03/28 - 13:30 ترم دوم 1396
ساختارها در آنالیز 930471 0 باگروه : :00عادی/باگروه : :00عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه