اعضای هیات علمی

زهره فرخی
  • زهره فرخی  

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 3 104828 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق مدنی 3 104828 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق مدنی 6 103890 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 چهار شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 305عادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
متون حقوقی به زبان خارجی 724 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 308عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
متون زبان تخصصی پیش نیاز 102073 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 306عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق مدنی 2 451 0 چهار شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 310عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق مدنی 3 104828 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 310عادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق مدنی 6 103890 0 سه شنبه13:00 10:31 شماره کلاس 310عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق مدنی 8 107211 0 پنج شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 108عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 باگروه18:00 16:00عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 724 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
متون زبان تخصصی پیش نیاز 102073 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه