اعضای هیات علمی

فرح ناز فرخی نیا
  • فرح ناز فرخی نیا 

  • | گروه دندانپزشکی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پریودانتیکس1 (ع) 1246135 0 باگروه13:00 11:00شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس1 (ن) 1246132 0 شنبه08:30 07:30 شماره کلاس 103عادی/ 97/10/22 - 10:00 ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ع) 1246136 0 دوشنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ع) 1246136 0 شنبه13:00 11:00 شماره کلاس بخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ع) 1246136 0 دوشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ع) 1246136 0 شنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ع) 1246136 0 شنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ع) 1246136 0 دوشنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ع) 1246136 0 دوشنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس2 (ن) 1246133 0 باگروه14:00 13:00شماره کلاسآمفی تئاترعادی/ 97/10/22 - 10:00 ترم اول 1397
پریودانتیکس3 (ع) 1246137 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس3 (ن) 1246134 0 دوشنبه08:30 07:30 شماره کلاس آمفی تئاترعادی/ 97/10/24 - 14:00 ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 چهار شنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 چهار شنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 چهار شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 شنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 دوشنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
پریودانتیکس4 (ع) 1246138 0 دوشنبه13:00 11:00 شماره کلاس بخش پریوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه