اعضای هیات علمی

change-logo
  • فرشید محمودی 

  • | گروه دندانپزشکی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندودانتیکس2(ن) 1246110 0 سه شنبه08:30 07:30 شماره کلاس آمفی تئاترعادی/ 97/11/04 - 14:00 ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 شنبه13:00 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 شنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 شنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
رساله پایان نامه 3 1246187 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
رساله پایان نامه 4 1246188 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندو دانتیکس 1 1246107 0 پنج شنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندو دانتیکس 1 1246107 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندو دانتیکس 1 1246107 0 پنج شنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندودانتیکس 2 1246108 0 پنج شنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندودانتیکس 2 1246108 0 پنج شنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندودانتیکس 2 1246108 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 1(ع) 1246111 0 سه شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 1(ع) 1246111 0 سه شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 1(ع) 1246111 0 یکشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 دوشنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
رساله پایان نامه 2 1246186 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
رساله پایان نامه 3 1246187 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
رساله پایان نامه 4 1246188 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه