اعضای هیات علمی

نیاز اسمعیلی
  • نیاز اسمعیلی  

  • | گروه معماری |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح معماری 2 644 0 سه شنبه18:00 08:00 شماره کلاس 6رازی آتلیهعادی/ 97/11/08 - 10:00 ترم اول 1397
طراحی معماری 2 110542 0 چهار شنبه12:00 08:00 شماره کلاس 3آتلیهعادی/چهار شنبه18:00 13:00 شماره کلاس 3آتلیهعادی/ 97/11/07 - 11:00 ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طرح نهایی 110904 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طرح معماری 2 644 0 سه شنبه18:00 08:00 شماره کلاس 4آتلیهعادی/ 97/04/19 - 10:00 ترم دوم 1396
بیان معماری 1 105998 0 چهار شنبه10:59 08:00 شماره کلاس 3آتلیهعادی/ 97/03/21 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
طرح نهایی 110904 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/09/26 - 11:00 ترم دوم 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه