اعضای هیات علمی

محمدرضا اسمعیل بیگ
 • محمدرضا اسمعیل بیگ 

 • | گروه زمین شناسی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

مقالات

 •  11مقاله ارائه شده در سمینارها و همایش ها
 • 1 مقاله علمی –پژوهشی
 • 2 مقاله ISI
 • 1 مقاله WOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    کتب

به جز کتب ذکر شده در صفحه

"اهمیت زمان ، میراث زمین شناسی برای اندیشه علمی" ،1395، انتشارات مازیار – ترجمه

پایان نامه ها

راهنمایی 4پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش های چینه شناسی و فسیل شناسی

2 پایان نامه در دست راهنمایی

دروس ارائه شده در کل دوران تدریس

 الف : کارشناسی

زمین شناسی عمومی/ زمین شناسی فیزیکی/ زمین شناسی تاریخی/ دیرینه شناسی 1/ دیرینه شناسی 2/ دیرینه شناسی مهندسی اکتشاف نفت/ چینه شناسی/ زمین شناسی ایران/ زمین شناسی صحرایی/ زمین شناسی زیست محیطی/ نقشه برداری ( رشته های زمین شناسی و معماری)/ کاربرد زمین شناسی در مهندسی شهرسازی/ کارآفرینی

 

ب: کارشناسی ارشد

روش تحقیق/ زبان تخصصی چینه و فسیل شناسی/  زبان تخصصی زمین شناسی نفت/  زمین شناسی عمومی ژئوفیزیک/

لیتوستراتیگرافی/ بیوستراتیگرافی/ پالینولوژی/ فسیل شناسی مهره داران/سنگ شناسی رسوبی پیشرفته/ مخازن کربناته/ مخازن آواری/

 

پ: دکتری

روش تحقیق پیشرفته و اصول مقاله نویسی/ زبان تخصصی/ ایکنولوژی/  رخساره پلانکتونی/ تکامل و اصول فیلوژنی جبرانی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
زمین شناسی عمومی 542 0 یکشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 210عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
زمین شناسی عمومی 542 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
کارآفرینی 106667 0 یکشنبه15:30 13:00 شماره کلاس 206عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
مخازن آواری 930424 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
تحول و اصول فیلوژنی 357 0 چهار شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
رخساره های پلانکتونیکی 37135150 0 چهار شنبه17:00 15:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
زمین شناسی عمومی 542 0 یکشنبه16:00 14:00 شماره کلاس 210عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآفرینی 106667 0 یکشنبه18:45 16:00 شماره کلاس 206عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
مخازن آواری 930424 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
مخازن کربناتی 930425 0 چهار شنبه13:00 12:00 شماره کلاس 204عادی/چهار شنبه14:00 13:30 شماره کلاس 204عادی/چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 204عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه