اعضای هیات علمی

محمدرضا اسمعیل بیگ
 • محمدرضا اسمعیل بیگ 

 • | گروه زمین شناسی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

مقالات

 •  11مقاله ارائه شده در سمینارها و همایش ها
 • 1 مقاله علمی –پژوهشی
 • 2 مقاله ISI
 • 1 مقاله WOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    کتب

به جز کتب ذکر شده در صفحه

"اهمیت زمان ، میراث زمین شناسی برای اندیشه علمی" ،1395، انتشارات مازیار – ترجمه

پایان نامه ها

راهنمایی 4پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش های چینه شناسی و فسیل شناسی

2 پایان نامه در دست راهنمایی

دروس ارائه شده در کل دوران تدریس

 الف : کارشناسی

زمین شناسی عمومی/ زمین شناسی فیزیکی/ زمین شناسی تاریخی/ دیرینه شناسی 1/ دیرینه شناسی 2/ دیرینه شناسی مهندسی اکتشاف نفت/ چینه شناسی/ زمین شناسی ایران/ زمین شناسی صحرایی/ زمین شناسی زیست محیطی/ نقشه برداری ( رشته های زمین شناسی و معماری)/ کاربرد زمین شناسی در مهندسی شهرسازی/ کارآفرینی

 

ب: کارشناسی ارشد

روش تحقیق/ زبان تخصصی چینه و فسیل شناسی/  زبان تخصصی زمین شناسی نفت/  زمین شناسی عمومی ژئوفیزیک/

لیتوستراتیگرافی/ بیوستراتیگرافی/ پالینولوژی/ فسیل شناسی مهره داران/سنگ شناسی رسوبی پیشرفته/ مخازن کربناته/ مخازن آواری/

 

پ: دکتری

روش تحقیق پیشرفته و اصول مقاله نویسی/ زبان تخصصی/ ایکنولوژی/  رخساره پلانکتونی/ تکامل و اصول فیلوژنی جبرانی

دروس ارائه شده

نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه