اعضای هیات علمی

بهنام انصافی آذر
  • بهنام انصافی آذر 

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : 217
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

توضیحات استاد

دکتری حقوق خصوصی

با گرایش حقوق تجارت بین الملل و داوری تجاری بین المللی

زمینه ای مطالعاتی و تدریس:

شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات(A.D.R) و  داوری تجاری بین المللی، حقوق تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی ، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت، حقوق قراردادها و پیمان، حقوق تعاون، حقوق املاک و اراضی

 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت بین الملل 15130120 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 313عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
داوری بین المللی 474 0 چهار شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق تجارت 2 111304 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق تجارت بین المللی 101393 0 چهار شنبه10:00 08:30شماره کلاس111عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق مدنی 6 103890 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارتحقیقی 1 109897 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق تجارت بین الملل 15130120 0 چهار شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 111عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
داوری بین المللی 474 0 چهار شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق تجارت 2 111304 0 سه شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 313عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق تجارت بین المللی 101393 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 310عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق مدنی 6 103890 0 سه شنبه18:30 15:31 شماره کلاس 313عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کار تحقیقی 1 109896 0 دوشنبه10:00 09:01 شماره کلاس 313عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه