اعضای هیات علمی

محمد امین عدالت منش
 • محمد امین عدالت منش 

 • | گروه زیست شناسی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

          محمد امین عدالت منش                                                                         

 

مشخصات فردی

 

 

آدرس ( محل کار ):            دانشگاه آزاد اسلامی شیراز گروه فیزیولوژی

تلفن ( محل کار):              

تلفن همراه:                   

آدرس پست الکترونی:       amin.edalatmanesh@gmail.com

                                        

 

مراتب تحصیلاتی

 

محل کار فعلی:               دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

محل کار قبلی:               دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

مرتبه علمی:                  استادیار  پایه 9

1386- 1390               دکتری در فیزیولوژی جانوری از دانشگاه علوم و تحقیقات

معدل دوره دکتری:           67/18

عنوان پایان نامه:              بررسی بهبود اختلالات رفتاری و شناختی در ضایعات مخچه به دنبال پیوند         سلولهای بنیادی مزانشیمی

نمره پایان نامه:              90/19

اساتید راهنما:                 دکتر سید ابراهیم حسینی، دکتر احمد رضا بهرامی

1385-1383                فوق لیسانس در فیزیولوژی جانوری از دانشگاه فردوسی مشهد

معدل دوره کارشناسی ارشد:  64/18

عنوان پایان نامه:              پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان مدل حیوانی بیماری هانتینگتون                                                                                                                                                          

نمره‌ی پایان نامه:               20

اساتید راهنما:                    دکتر احمد رضا بهرامی، دکتر مرتضی بهنام رسولی، دکتر علی مقیمی

1382-1378                    لیسانس در زیست‌شناسی از دانشگاه زابل

 

 

سمت اجرایی

 

1393 : مدیرگروه علوم جانوری در دو مقطع ارشد و دکترای تکوین و فیزیولوژی تا کنون

 

طرحهای تحقیقاتی و کار آزمایشگاهی

 

*- تابستان 1395 همکار طرح بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی به همراه تجویز گالیک اسید بر پروفایل هومورنهای جنسی و هیستوپاتولوژی تخمدان در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت)

 

*- زمستان 1391 مجری طرح مطالعه اثرات نوروپروتکتیو پیوند سلولهای بنیادی عصبی بر بهبود اختلالات حرکتی، شناختی و تشریحی در مدل حیوانی دژنراسیون مخچه ( دانشگاه علوم و تحقیقات فارس و دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

*- پائیز 1391 مجری طرح بررسی فرآیند حافظه و ارتباط آن با سطوح نیتریک اکسید خون و بافت هیپوکامپ، در رت های مدل بیماری اوتیسم، القا شده با والپروئیک اسید ( دانشگاه علوم و تحقیقات فارس)

 

*- تابستان و پائیز 1391 مجری طرح بررسی اثرات نوروپروتکتیو تجویز دراز مدت والپروات سدیم در مدل حیوانی آلزایمر (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

*- تابستان و پائیز 1390 همکار اصلی در طرح بررسی های رفتاری- شناختی و تغییرات میکروآناتومیک سیستم لیمبیک و مخچه در مدل حیوانی بیماری اوتیسم (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

*- بهار 1390               مجری طرح بررسی اثرات پیوند آلوژنیک سلولهای بنیادی بافت چربی انسان در درمان مدل حیوانی بیماری هانتینگتون (مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ارم و دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

*- پائیز و زمستان 1389               مجری طرح بررسی اثرات پیوند سلولهای بنیادی عصبی در درمان اختلالات شناختی و حرکتی ناشی از دژنراسیون مخچه (جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

*- پائیز 1388            مجری طرح بررسی اختلالات رفتاری ناشی از دژنراسیون مخچه به دنبال تجویز سلولهای بنیادی مزانشیمی (جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

*- تابستان 1386          همکار اصلی در اجرای طرح سنتز داربست‌های زیست تجزیه پذیر و پیوند آنها (دانشگاه فردوسی مشهد-پژوهشکده زیست فناوری)

 

*- پائیز 1385              همکار اصلی در اجرای طرح مطالعه­ی پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان نارسایی کلیوی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

 *- تابستان 1385          همکار اصلی در اجرای طرح بررسی مقایسه‌ای پیوند موضعی و سیستمیک

(درون وریدی و درون بطنی) سلولهای بنیادی مزانشیمی در میزان بهبود ضایعات نورودژنراتیو در رت (دانشگاه فردوسی مشهد-پژوهشکده زیست فناوری)

 

*- تابستان 1385           همکار اصلی در اجرای طرح تولید سلولهای انسولین ساز از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و پیوند آنها در رت‌های مدل بیماری دیابت (دانشگاه فردوسی مشهد-پژوهشکده زیست فناوری)

 

*- تابستان 1385           همکار اصلی در اجرای طرح پتانسیل درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان یک مدل حیوانی بیماری هانتینگتون (دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت)  

 

- زمستان 1384 و بهار 1385 اجرای پایان نامه در زمینه‌ی ترمیم ضایعات نورودژنراتیو (دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت)

 

- پائیز 1384             جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان خرگوش (دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت)

 

-  پائیز 1384               تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی  به سلولهای عصبی در شرایط in vitro (دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت)

 

- تابستان 1384          تست ایسکمی گلوبال به روش 4VO و 3VO در رت‌های نژاد ویستار (دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت)

 

- تابستان 1384          جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت (دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت)

 

- زمستان 1383و بهار 1384       کشت سلولهای بنیادی جنینی انسان (دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت)

 

 

خلاصه‌ی مهارت‌ها

 

فنون و دانش:

 • جداسازی و خالص سازی و غربالگری سلولهای بنیادی مزانشیمی و سلولهای بنیادی عصبی
 • تکنیک های سلولی و ملکولی مربوط به تمایز و مهاجرت سلولهای بنیادی
 • ایمنوهیستوشیمی و ایمنوسیتوشیمی
 • کشت سلولهای بنیادی بالغ و جنینی انسانی (EC,2102)
 • استفاده ار تکنیک داربست سلولی در مهندسی بافت
 • جراحی استریوتاکسیک مغز
 • جراحی ایسکمی گلوبال مغز در مدل‌های حیوانی
 • جراحی ایسکمی قلبی و کلیوی در مدل‌های حیوانی
 • پیوند سلولی در جراحی آزمایشگاهی قلبی و مغزی در مدل‌های حیوانی
 • مدل سازی حیوانی در بیماریهای متابولیک
 • تست‌های رفتاری در حیوانات آزمایشگاهی
 • تاکسیدرمی و اسکلت سازی
 • رنگامیزی بافتی و تهیه اسلاید
 • فوریت‌های پزشکی، EKG ، EEG ، الکتروشوک انسانی، تزریقات، پانسمان و CPR
 • مراقبت‌های پرستاری با سابقه کارآموزی در بیمارستان
 • تست‌های بیوشیمی و هماتولوژی انسانی با سابقه کارآموزی در آزمایشگاه تشخیص طبی

 

زبان:

 • آشنایی با زبان‌های انگلیسی و عربی

 

کامپیوتر:

 • Microsoft word, Power point, internet, excel, statistical software (SPSS, JMP), Type, Photoshop, Movie maker, X3d, Premiere

 

 

سابقه تدریس و سوابق اجرائی

 

الف. تدریس:

1386- تا کنون  تدریس دروس:

 • بیوتکنولوژی ملکولی (دانشجویان دکتری فیزیولوژی جانوری)
 • مکانیسم مهاجرت و رفتار سلولی (دانشجویان دکتری تکوینی)
 • فیزیولوژی عصب-عضله (دانشجویان ارشد فیزیولوژی)
 • فیزیولوژی حواس ویژه (دانشجویان ارشد فیزیولوژی)
 • تنظیم گردش خون (دانشجویان ارشد فیزیولوژی)
 • سلولهای جنسی اولیه ( دانشجویان دکتری تکوین)
 • کشت سلول و بافت جانوری (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین)
 • تولید مثل و جنسیت (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین)
 • بیولوژی رشد و نمو (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین)
 • آزمایشگاه رشد و نمو (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین)
 • آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین)
 • آزمایشگاه کشت سلول و بافت جانوری (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین)
 • فیزیولوژی تولید مثل (دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی)
 • میکروسکوپ الکترونی (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین)
 • بیوسیستماتیک جانوری (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین و فیزیولوژی)
 • سمینار 1 و 2 (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تکوین و فیزیولوژی)
 • روش تحقیق در بیولوژی (دانشجویان کارشناسی ارشد تکوین و فیزیولوژی)
 • نوروفیزیولوژی رفتار (دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی)
 • پسیکولوژی و نوروپسیکولوژی (دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی و عمومی)
 • روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی (دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی)
 • روانشناسی فیزیولوژیک (دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی)
 • فیزیولوژی انسانی1 و 2 (دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی)
 • فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی (دانشجویان ارشد فیزیولوژی ورزشی)
 • آناتومی انسان ویژه فعالیت ورزشی (دانشجویان ارشد فیزیولوژی ورزشی)
 • کشت سلولهای بنیادی و آنالیزهای ملکولی (دانشجویان  دکتری حرفه‌ای پزشکی)
 • فیزیولوژی پزشکی 1 و2 (دانشجویان  دکتری حرفه‌ای پزشکی)
 • فیزیولوژی (دانشجویان کارشناسی ارشد بیوالکتریک)
 • فیزیولوژی و آزمایشگاه (دانشجویان مهندسی پزشکی)
 • زیست شناسی جانوری (دانشجویان کارشناسی زیست‌شناسی)
 • جانور شناسی بی‌مهرگان (دانشجویان کارشناسی زیست‌شناسی)

ب. مجری کارگاهها:

1389. مربی کارگاه  استحصال و کشت سلول های بنیادی بالغ انسانی، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد. 23-24 اردیبهشت ماه 1389، مدت کارگاه: 2 روز

 

ج. راه اندازی آزمایشگاه:

1394. راه اندازی آزمایشگاه و حیوان خانه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

1391. راه اندازی آزمایشگاه نوروفیزیولوژی رفتار در دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

 

د. سایر:

 

1382-1379     5 ترم گریدر آزمایشگاه‌های شیمی معدنی، شیمی آلی، بیوشیمی ( 2ترم ) و فیزیولوژی جانوری  در دانشگاه زابل

 

1382-1380        فعالیت مستمر و داشتن سمت اجرائی در انجمن علمی زیست‌شناسی دانشگاه زابل

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های اتمام یافته:

 

استاد راهنما در مقطع دکتری:

گروه تکوینی: 3 مورد

استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد:

گروه فیزیولوژی جانوری: 12 مورد

گروه سلولی- تکوینی: 20 مورد

گروه روانشناسی بالینی: 1 مورد

گروه بیوشیمی: 1 مورد

گروه تربیت بدنی: 7 مورد

استاد مشاور در مقطع دکتری:

گروه فیزیولوژی جانوری: 5 مورد

گروه تکوینی: 5 مورد

استاد مشاور در مقطع کارشناسی ارشد:

گروه فیزیولوژی جانوری: 10 مورد

گروه سلولی- تکوینی: 10 مورد

گروه تربیت بدنی: 15 مورد

ادیتوریال بورد

 

 • رویوور و ادیتوریال بورد مجله:

 Cell therapy and Regenerative Medicine, ISSN: 2476-373X

 

عضویت در انجمن‌ها

 

 • American Physiology Society (APS)
 • بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری (استعداد برتر)
 • انجمن زیست‌شناسی ایران
 • انجمن فیزیولوژی فارماکولوژی ایران

 

جوایز

 

1396 دریافت پایه تشویقی به سبب امتیاز پژوهشی بالاتر از 30 در سال 1395

 

1395  دریافت جایزه پژوهشگر برتر استانی در واحدهای دانشگاهی استان فارس

 

1395 دریافت پایه تشویقی به سبب امتیاز پژوهشی بالاتر از 30 در سال 1394

 

1394 دریافت جایزه پژوهشگر برتر (رتبه اول) سال 1394 از دانشکده علوم پایه

 

1391  (2012)  نامزد دریافت جایزه در بخش پزشکی ترمیمی از سیزدهمین جشنواره جایزه تحقیقاتی بین المللی رویان

 

1390   دریافت جایزه پژوهشگر برتر سال 1390 از دوازدهمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور

 

1390 (2011) دریافت جایزه بهترین مقاله از کنفرانس بین المللی پارکینسون و اختلالات وابسته شانگهای چین 2011 به همراه دریافت گرانت جهت مسافرت به این کشور

 

1390 (2011) معرفی مقاله چاپ شده در مجله Behavioral Brain Research   به عنوان یکی از 25 مقاله برتر سال 2011 این مجله (Top 25 Hottest Articles)  به نقل از انتشارات Elsevier (مقاله پنجم)

 

1386  تنها برگزیده دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سال 1386 در رشته فیزیولوژی جانوری

 

1386  دریافت جایزه بهترین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد از ششمین جشنواره فردوسی

 

1386  دریافت جایزه محقق جوان برتر از هجدهمین جشنواره فیزیولوژی فارماکولوژی

 

1386  دریافت جایزه بهترین ارائه مقاله در دومین جشنواره بین­المللی طب تولید مثل یزد. می 2007

 

1385  کسب نمره 20 در دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد

 

1385  دارنده بالاترین معدل و نفر اول دانشجویان فیزیولوژی جانوری ورودی 83 دانشگاه فردوسی مشهد

 

1382 به همراه انجمن زیست‌شناسی دانشگاه زابل کسب مقام اول بهترین انجمن زیست‌شناسی ایران

 

1386 بورسیه تحصیلی رایگان برای دوره دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

 

1383 بورسیه تحصیلی رایگان برای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

 

1378 بورسیه تحصیلی رایگان برای دوره کارشناسی دانشگاه زابل

 

اختراعات

 

- سنتز و شناسایی هیبرید آلی معدنی ژلاتین/ سیلوکسان/ هیدروکسی آپاتیت به شماره ثبت اختراع 51213

- گواهینامه تأئید علمی اختراع از مدیریت مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد فردوسی مشهد به شماره 28691

 

 

تألیف و ترجمه

 

   1- اوتیسم از شناخت تا درمان. تألیف. مرحله ویراستاری نهایی

   2- اختلالات نورولوژیک در نوابغ جهان. تألیف. مرحله ویراستاری نهایی

    3-  اصول بیوسایکولوژی. ترجمه. مرحله ترجمه اولیه و گردآوری

 

مقالات چاپ شده

 

پوستر و سخنرانی

داخلی:

 

 1. عدالت منش، محمد امین؛ بهرامی، احمد رضا؛ مقدم متین، مریم.22-21 اردیبهشت‌ ماه 1385. تولید گامت‌های مصنوعی از سلولهای بنیادی جنینی در شرایط in vitro . دومین کنفرانس بیولوژی, جامعه، نگاهی به آینده. دانشگاه فردوسی مشهد

 

2. عدالت منش، محمد امین؛ بهرامی، احمد رضا؛ مقدم متین، مریم. 23-25 آگوست 2005. جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان از رتهای نژاد ویستار. سیزدهمین کنفرانس زیست‌شناسی, دانشگاه گیلان- رشت

 

3. عدالت منش، محمد امین؛ بهرامی، احمد رضا؛ ژیان باقرپور، علیرضا؛ نیک فرجام، هانیه.تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای شبه نورون با استفاده از رتینوئیک اسید. کنفرانس زیست شناسی ایران، دانشگاه تهران. شهریورماه 1386 – تهران.

 

4. عدالت منش، محمد امین؛ بهرامی، احمد رضا؛ بهنام رسولی، مرتضی؛ مقدم متین، مریم؛ مقیمی، علی. مطالعه رفتاری اثر پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان بیماری هانتینگتون. هجدهمین کنفرانس فیزیولوژی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. شهریور 1386- مشهد.

 

5. عدالت منش محمد امین، بهرامی ا.ر؛ بهنام رسولی م؛ مقدم متین م؛ مقیمی ع. مطالعه میکروآناتومیک اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی بر ضایعه استریاتومی ایجاد شده با کوئینولینیک اسید. دومین کنفرانس علوم جانوری، دانشگاه گیلان- رشت.

 

6. نوروزپور، مرضیه؛ مقدسی، مهرزاد؛ عدالت منش، محمد امین. عملکرد هوازی و میزان خستگی در بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.دومین همایش علوم ورزشی. دانشگاه شهید بهشتی. اردیبهشت 1391- تهران.

 

7. علیپور، فریبا؛ مقدسی، مهرزاد؛ عدالت منش، محمد امین. ارتباط بین میزان تعادل، سطح پرولاکتین و اختلالات شناختی با شدت ناتوانی در بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. دومین همایش علوم ورزشی. دانشگاه شهید بهشتی. اردیبهشت 1391- تهران.

 

8. مقدس، مرضیه؛ عدالت منش، محمد امین. ارائه ی مدلی از اختلالات اضطرابی – افسردگی همایند با دژنراسیون هیپوکامپی در مسمومیت با تری متیل تین. کنفرانس علوم تشریحی ایران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. بهمن ماه 1392 – اهواز.

 

9. مقدس، مرضیه؛ عدالت منش، محمد امین؛ علی، حسینی؛ رضا، رباطی. بررسی اثرات تجویز عصاره ی دارچین به همراه تمرین استقامتی بر حافظه اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در رت های مدل دیابت. کنفرانس علوم تشریحی ایران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. بهمن ماه 1392 – اهواز.

 

10. سولماز شمس عالم و محمد امین عدالت منش. بررسی اثرات تجویز مزمن لیتیوم کلراید به عنوان عامل حفاظت کننده نورونی بر کاهش دانسیته سلولهای گرانولار مخچه  در رتهای تیمار شده با تری متیل تین. کنفرانس علوم تشریحی ایران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. بهمن ماه 1392 – اهواز.

11. سولماز شمس عالم و محمد امین عدالت منش. مطالعه اثرات نوروپروتکتیو لیتیوم کلراید، بر تعداد سلولهای پورکینژ مخچه به دنبال تجویز تری متیل تین  کلراید در رتهای نژاد اسپراگ داولی. کنفرانس علوم تشریحی ایران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. بهمن ماه 1392 – اهواز.

 

12. فاطمه جاودان، سید علی حسینی، محمد امین عدالت منش. اثر مکمل دهی دارچین بر هماتوکریت و فشار خون در یک جلسه تمرین هوازی. اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی. 30 بهمن-1 اسفند 92. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. تهران.

 

13. عدالت منش، محمدامین؛ مقدس، مرضیه؛ بازیار، محبوبه؛ همایون، مهین. بررسی اثرات نوروپروتکتیو لیتیوم کلراید در سیستم لیمبیک موش صحرایی به دنبال مسمومیت با تری متیل تین: یک مطالعه ی استریولوژیک. اولین کنفرانس کشوری مطالعات میکروسکپی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خردادماه 1393، شیراز.

 

14. عدالت منش، محمدامین، بازیار، یونس. اثر هشت هفته تمرین استقامتی و اسید گالیک بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

15. عدالت منش، محمدامین، بازیار، یونس. اثر هشت هفته تمرین استقامتی و اسید گالیک بر سطوح هیپوکامپی فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا در موشهای صحرایی ماده مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

16. عدالت منش، محمدامین، بازیار، یونس. اثر هشت هفته تمرین استقامتی و اسید گالیک بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موشهای صحرایی نر مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

17. عدالت منش، محمدامین، بازیار، یونس. اثر هشت هفته تمرین اسقامتی بر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکامپ موشهای صحرایی مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

18. مهسا زارع، محمد امین عدالت منش، فریبرز محمدی پور. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده ی توموری آلفا بر رت های ماده مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

19. مهسا زارع، محمد امین عدالت منش، فریبرز محمدی پور. اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تجویز لیتیوم کلراید بر سطح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در رت های نر مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

20. مهسا زارع، محمد امین عدالت منش، فریبرز محمدی پور. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و تجویز لیتیوم کلراید بر سطح سرمی عامل نکروز دهنده ی توموری آلفا بر رت های ماده مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

21. مهسا زارع، محمد امین عدالت منش، فریبرز محمدی پور.  تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و تجویز لیتیوم کلراید بر سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده ی توموری آلفا بر رت های نر مبتلا به آلزایمر. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد مرودشت آذرماه 1393، فارس.

 

22- Marzieh Moghadas, Mohammad Amin Edalatmanesh, Mohammad Reza Hashemzadeh, Aliakbar Haddad-Mashhadrizeh. Histopathological evidences for potential of human adipose mesenchymal stem cells in amelioration of rat striatal degeneration. 1st National Microscopic Studies, Shiraz University of Medical Sciences, May 29-30, 2014, Shiraz, Iran.

 

23- Marzieh Moghadas,  Mohammad Amin edalatmanesh. Trimethyltin produced dark neurons and the neuroprotective effects of lithium chloride in the rat hippocampus. 1st National Microscopic Studies, Shiraz University of Medical Sciences, May 29-30, 2014, Shiraz, Iran.

 

24- Edalatmanesh MA, Samimi P. The Effect of Gallic Acid on Histopathologic Evaluation of Cerebellum in Valproic Acid Induced Model of Autism. The 1st Avicenna Congress of Rehabilitation Sciences. Sep 29-30, 2016, Hamedan, Iran

 

25. سمانه رفیعی و محمد امین عدالت منش. بررسی اثر لتروزول و تغذیه پر چرب در القاء مدل مناسبی از سندرم تخمدان پلی کیستیک جهت مداخله تمرینات ورزشی. نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهشهای تجربی پزشکی، شیراز فروردین 1395

 

26. رویا قنواتی و محمد امین عدالت منش. استرس بی حرکتی مادری به عنوان مدلی برای اضطراب در نوزادان. نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهشهای تجربی پزشکی، شیراز فروردین 1395

 

27. معصومه همایون و محمد امین عدالت منش. مسمومیت پیش از تولد با ارگانوتین تری متیل تین: مدل قدرتمندی از اختلال مادرزادی در یادگیری حرکتی. نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهشهای تجربی پزشکی، شیراز فروردین 1395

 

28. نسیم طاهری و محمد امین عدالت منش. مسمومیت پری ناتال تری متیل تینی: مدلی برای القاء اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه. نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهشهای تجربی پزشکی، شیراز فروردین 1395

 

29. زهرا کهوند و محمد امین عدالت منش. مدل ایسکمی هایپوکسیکیکطرفه: مدل قدرتمندی برای القا دژنراسیون هیپوکامپ. نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهشهای تجربی پزشکی، شیراز فروردین 1395

 

 

بین المللی:

 

1- Edalatmanesh, Mohammad Amin; Bahrami, Ahmad Reza; Behnam Rasuli, Morteza; Moghimi, Ali; Moghadam Matin, Maryam. Mesenchymal stem cell transplants can improve motor function in animal model of HD.2nd international congress on Stem Cell & Technology. Tehran, Iran, 13-15 September 2006.

 

2- Edalatmanesh, MA; Moghimi, A; Bahrami, A R; Behnam Rasuli, M. Mesenchymal stem cell transplants improve motor function of wistar rats as animal model of induced Huntington's disease.8th International Conference AD/PD 2007.Salzburg, Austria, March 14-18, 2007.

 

3- Edalatmanesh, Mohammad Amin; Bahrami, Ahmad Reza; Behnam Rasuli, Morteza; Moghimi, Ali; Moghadam Matin, Maryam. Behavioral study of Huntington's diseased rats after mesenchymal stem cells transplantation. International of Student Award and Congress in Reproductive Medicine, Yazd, Iran, May 11-13, 2007

 

4- Edalatmanesh, M A; Bahrami, A R; Behnam Rasuli, M; Moghadam Matin M; Moghimi, A. Microanatomical study of effects of Mesenchymal stem cells on striatal lesion by Quinolinic Acid.8th Royan International Twin Congress, Tehran, Iran, September 5-7, 2007.

 

5- Edalatmanesh, Mohammad Amin; Bahrami, Ahmad Reza; Moghadam Matin, Maryam; Jian Bagherpour Alireza, Nikfarjam, Hanieh.Generation of neuronal like cells from bone marrow derived mesenchymal stem cells by retinoic acid.3rd International Conference of Biology, Tehran, Iran, August 19-21, 2008.

 

6-Edalatmanesh MA, Matin MM, Neshati Z, Bahrami AR. Systemic transplantation of Mesenchymal stem cells can reduce cognitive and motor deficits in rats with unilateral lesions of neostriatum.9th Royan International Twin Congress, Tehran, Iran, August 27-29, 2008.

 

7- Jian Bagherpoor A, Bahrami AR, Matin MM, Edalatmanesh MA. Effects of Vitreous humour on growth and differentiation of rat Mesenchymal stem cells (rMSCs) and Human NTERA2 cells. 9th Royan International Twin Congress, Tehran, Iran, August 27-29, 2008.

 

8- Jian Bagherpoor Alireza, Bahrami Ahmad Reza, Moghaddam Matin Maryam, Edalatmanesh Mohammad Amin. Effects of Vitreous humour on growth and differentiation of rat Mesenchymal stem cells (rMSCs) and Human NTERA2 cells. Days of Molecular Medicine 2009, Harvard Medical School, Boston, MA, May 7-9, 2009.

 

9-Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Hanieh Nikfarjam and Seyed Ebrahim Hoseini. Striatal degeneration induced depression can ameliorate by bone marrow derived mesenchymal stem cell transplantation. 3rd International Conference of Biology. Mashhad, Iran, September 14-16 2010.

 

10 -Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Seyed Mahmood Hoseini and Seyed Ebrahim Hoseini. Can mesenchymal stem cell ameliorate motor dysfunction in cerebellar degeneration? Royan International Twin Congress the 6th Congress on Stem Cell Biology & Technology, Tehran, Iran, September 15-17, 2010.

 

11-Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Hanieh Nikfarjam and Ebrahim Hosseini. Mesenchymal stem cell transplantation can ameliorate spatial memory deficits and depression caused by chemical lesion of neostriatum. National Symposium of Neuroscience, Gorgan, Iran, February 16-17, 2011

 

12-Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Mahmoud Hosseini and Ebrahim Hosseini. Mesenchymal stem cell transplantation ameliorates motor and cognitive dysfunction in a toxic model of cerebellar degeneration.The 10th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s disease (AD/PD 2011), Barcelona, Spain, March 9-13, 2011.

13-Edalatmanesh MA, Matin MM, Neshati Z, Bahrami AR. Systemic transplantation of Mesenchymal stem cells can reduce cognitive and motor deficits in rats with unilateral lesions of neostriatum. Yazd International Congress Student Award in Reproductive Medicine. Yazd, Iran, April 15 -17, 2011.

14- Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Hamid Reza Bidkhori, Mahmood Rais Almohaddesin and Seyed Ebrahim Hoseini. A selective NMDA receptor agonist as a toxin produced cerebellar degeneration: A potent model for stem cell transplantation studies in cerebellum. Iranian Congress on Biology and Application of Stem Cells. Mashhad, Iran, April 27-29, 2011.

15- Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Mahmoud Hosseini and Ebrahim Hosseini. Transplantation of foetal neural stem cells into the rat cerebellum during Quinolinic acid-induced neurodegeneration. Royan International Twin Congress the 6th Congress on Stem Cell Biology & Technology, Tehran, Iran, September 7-9, 2011.

16- Mohammad Amin Edalatmanesh, Alizadeh Z, Abbasi E, Vafaee F and Hoseini M. Effects of human adipose stem cells transplantation in amelioration of motor, cognitive and psychological deficits in an animal model of Huntington’s disease. 20th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology. October 11-13, 2011.

 

17- Haniyeh Nikfarjam, Ali Moghimi, Mahmood Hosseini, Naser Mahdavi Shahri, Mohammad Amin Edalatmanesh. Behavioral-cognitive alterations of valproic acid injection, during pregnancy in wistar rat infants : animal model of autism. 20th International Iranian Congress of Physiology & Pharmacology. October 11-13, 2011.

 

 

18- Mohammad A. Edalatmanesh, Ahmad R. Bahrami, Hojjat Naderi, Elham Abbasi, Zahra Alizadeh, Haniyeh Nikfarjam. Functional outcome of deferoxamine primed human adipose derived mesenchymal stem cell transplants in a rat model of Huntington’s disease. World Congress of Neurology, Shanghai, China, Dec 11-14, 2011.

 

19- Mohammad A. Edalatmanesh, Vafaee F, Abbasi E, Alizadeh Z, Nikfarjam N and Hosseini M. Transplantation of human adipose derived Mesenchymal stem cells were ameliorated motor, cognitive and psychological deficits in Huntington’s disease rat model. 8th International Congress on Mental Dysfunction & Other Non-Motor Features in Parkinson's disease and related disorders - MDPD 2012, Berlin, Germany, May 3-6, 2012.

20- Edalatmanesh MA, Nikfarjam H. Bone marrow derived mesenchymal stem cell transplantation in cerebellar degeneration model. 13th Royan International Twin Congress the 8th Congress on Stem Cell Biology & Technology, Tehran, Iran, Sep 5-7, 2012.

21- Hashemzadeh MR, Edalatmanesh MA,Seyedi Z, Nikfarjam H. Isolation, culture and transplantation of neural progenitor cells from rat cerebellum at post natal day 1. Royan International Twin Congress the 8th Congress on Stem Cell Biology & Technology, Tehran, Iran, Sep 5-7, 2012.

22- M.A. Edalatmanesh, Z. Alizadeh, F. Vafaee-Bagheri, E. Abbasi, M. Hosseini, H. Nikfarjam. Xenologous transplantation of human adipose derived mesenchymal stem cells in an animal model of Huntington's disease: behavioral and microanatomical outcomes. 16thCongree of the European Federation of Neurological Science, EFNS Stockholm 2012, Sep 8-11, 2012.

 

23- Nikfarjam H, Moghimi A, Hosseini M, Mahdavi-Shahri N, Edalatmanesh MA, Vafaee-Bagheri F. Exaggerated fear conditioning memory and increased amygdale cell density in the Valproic acid model of autism. 16thCongree of the European Federation of Neurological Science, EFNS Stockholm 2012, Sep 8-11, 2012.

24- Edalatmanesh MA, Nikfarjam H, Hashemzadeh MR, Vafaee F and Hosseini M. Intravenous administration of adult neural stem cells promote functional recovery in the rat cerebellar degeneration model.15th European Congress of Biotechnology, Istanbul, Turkey, 2012, Sep 23-26, 2012.

25- Edalatmanesh MA, Nikfarjam H. Systemic transplantation of foetal neural stem cells promote functional recovery in the rat cerebellar degeneration model. 2nd International Neural Regeneration Symposium (INRS2012). Shenyang, China, Sep 22- 25th, 2012.

 

26- Nikfarjam H, Moghimi A, Hosseini M, Mahdavi-shahri N, Edalatmanesh MA, Vafaee F. Enhanced spatial memory and hippocampal microanatomical changes in the Valproic acid animal model of autism.22nd Neuropsychopharmacology Conference. New Orleans, USA, Oct 11-12, 2012.

 

27- Edalatmanesh MA, Nikfarjam H, Hashemzadeh MR. Psychological and cognitive deficits in Huntington’s disease model: Implication of Mesenchymal stem cells for Psychological therapy. 12th Pan Arab Psychiatric Conference, Dubai, United Arab Emirates, 29 Nov-1 Dec, 2012.

28- Edalatmanesh, M.A., Nikfarjam, H., Robati, R., Hashemzadeh, M.R., Hasanzadeh-Moghadam, Z. Functional assessment of adult neural stem cell transplantation in the rat cerebellar degeneration model [abstract]. MDS 17th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Volume 28, June 2013 Abstract Supplement. Movement Disorders, Sydney, Australia, June 16-20, 2013.

29- Edalatmanesh, M.A., Nikfarjam, H., Vafaei-Bagheri F. Transplantation of fetal neural stem cells into the rat cerebellum during quinolinic acid-induced neurodegeneration [abstract]. Twenty-third Meeting of the European Neurological Society, Volume 260, Issue 1 Supplement, June 2013 Journal of Neurology (P.520), Barcelona, Spain 8–11 June, 2013.

30- S. Rashidfard, M. Moghadasi, A. Moeini, A. Rahimi, M. Edalatmanesh. The relationship between dehydroepiandrosterone and cortisol with fatigue and depression in multiple sclerosis [abstract]. Twenty-third Meeting of the European Neurological Society, Volume 260, Issue 1 Supplement, June 2013 Journal of Neurology (P.553), Barcelona, Spain 8–11 June, 2013.

 

31- S. Shahdaei, S. Rastyar, M. Moghadasi, F. Alipour, M. Norouzpour, M.A. Edalatmanesh. Female sexual dysfunction and sex hormone level during menstrual cycle in multiple sclerosis patients [abstract]. Twenty-third Meeting of the European Neurological Society, Volume 260, Issue 1 Supplement, June 2013 Journal of Neurology (P.686), Barcelona, Spain 8–11 June, 2013.

 

 

32- Rastyar S, Shahdaeizadeh S, Edalatmanesh, MA, Moghadasi M. Sex hormones abnormalities and female sexual dysfunction in multiple sclerosis patients. 14th Royan International Twin Congress on Reproductive Biomedicine and Stem Cells Biology & Technology, Tehran, Iran, Sep 4-6, 2013.

33- M. Moghadas, M.A. Edalatmanesh, A. Zarei. The neuroprotective effects of lithium chloride (LiCl) on anxiety behavior in animal models of Alzheimer's disease. XXI World Congress of Neurology (WCN 2013).Vienna, Austria, 2013. Published in Journal of the Neurological Sciences 333 (2013) e292–e357.

34- A. Zarei, M.A. Edalatmanesh, M. Moghadas. Neuroprotective effect of lithium chloride on trimethyltin-induced learning and memory deficits in rats. XXI World Congress of Neurology (WCN 2013).Vienna, Austria, 2013. Published in Journal of the Neurological Sciences 333 (2013) e292–e357.

35- Marziyeh, Moghadas; Mohammad Amin, Edalatmanesh; Abdullah, Zarei. Chronic Administration of Lithium Chloride on Comorbidity of Anxiety Symptoms Amelioration in the Animal Model of Alzheimer’s Disease. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

36- Marziyeh, Moghadas; Mohammad Amin, Edalatmanesh; Abdullah, Zarei. The relationship between depression and trimethyltin induced hippocampal degeneration: The role of TNF-α and BDNF. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

37- Abdullah, Zarei; Mohammad Amin, Edalatmanesh; Marziyeh, Moghadas. Investigating the Effects of Lithium Chloride on the Fear Conditioned and Working Memory of Alzheimer Induced Rats by Trimethyltin Chloride. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

 

38- Abdullah, Zarei; Marziyeh, Moghadas; Edalatmanesh, Mohammad Amin. Neuroprotective Effects of Lithium on the Cognitive Disorders in an Animal Model of Trimethyltin- induced in Alzheimer’s Disease. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

 

39- Shahdaei S, Edalatmanesh MA. Evaluation of correlation between levels of sex hormones during the menstrual cycle on health of Women with Multiple Sclerosis. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

 

40- Shahdaei S, Edalatmanesh MA. Evaluation of sex hormones level during the follicular and luteal phases of menstrual cycle on severity and expanded disability status in women with multiple sclerosis. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

 

41- Shahdaei S, Edalatmanesh MA. Female sexual dysfunction and sex hormonal level during menstrual cycle in Multiple sclerosis. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

 

42- Shahdaei S, Edalatmanesh MA. Study correlation between severity of motion disability and sex hormone disorders in patients with multiple sclerosis. 21rd International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tabriz University of Medical Sciences, Iran, August 23-27, 2013.

 

43- Marziyeh, Moghadas; Mohammad Amin, Edalatmanesh. Lithium Ameliorates Depression Induced-Hippocampal Degeneration Folowing Trimethyltin Exposure in Rats. 2rd International Congress of Neuroscience, Tehran, Iran, December 18-20, 2013.

 

44- Edalatmanesh, Mohammad Amin; Marziyeh, Moghadas. Trimethyltin Intoxication Effects on Exploratory and Anxiety Behaviors in Rats: The Role of BDNF. 2rd International Congress of Neuroscience, Tehran, Iran, December 18-20, 2013.

 

45- Maryam Hasanzadeh-Moghadam, Mohammad Amin Edalatmanesh, Ali Akbar Haddad Mashhadrizeh. Comparative Analysis of Expression of Chemokoine Receptors CXCR4, CXCR6, CCR1 and CX3CR in Human Adipose-Drived Mesenchymal Stem Cell with Valproic Acid. The 2nd Annual Congress Stem Cells Research and Application(22-23 May 2014, Mashhad-Iran). Published in International Journal of Pediatrics (Supplement 3), Vol.2, N.2-3, Serial No.6, Page: 93. May2014.

 

46- Zahra, Borzoo; Mohammad Amin, Edalatmanesh. The Investigation of Neonatal Reflexes in a Valproic Acid Animal Model of Autism. 2rd International Congress of Neuroscience, Tehran, Iran, December 18-20, 2013.

 

47- Leila, Hosseini; Mohammad Amin, Edalatmanesh. The Evaluation of Gallic Acid Chronic Administration on Amelioration of Anxiety-Depression Co-morbidities with Hippocampal Degeneration in a Animal Model of Alzheimer’s disease. 2rd International Congress of Neuroscience, Tehran, Iran, December 18-20, 2013.

 

48- Masumeh, Ghatei; Mohammad Amin, Edalatmanesh. Neuroprotective Effects of Valproic Acid on Depression and Anxiety Behaviors in Animal model of Trimethyltin Induced Alzheimer’s disease. 2rd International Congress of Neuroscience, Tehran, Iran, December 18-20, 2013.

 

49- Solmaz, Shams alam; Mohammad Amin, Edalatmanesh. The Evaluation of Lithium Coloride (LiCl) Chronic Administration effects on the Purkinje Cells Number in Trimethyltin Intoxication. 2rd International Congress of Neuroscience, Tehran, Iran, December 18-20, 2013.

 

50- Ehsaneh, Najmi; Mohammad Amin, Edalatmanesh. Investigating the Neuroprotective Effects of Gallic Acid on the Amelioration of Spatial memory in a Hippocampus Degeneration model induced with Trimethyltin. 2rd International Congress of Neuroscience, Tehran, Iran, December 18-20, 2013.

 

51- Hasanzadeh Moghadam M, Edalatmanesh MA, Haddad Mashhadrizeh AA. Analysis of CX3CR Chemokine Gene Expression Involved in Homing in Primed Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells with A Histone Deacethylase Inhibitor. Volume 16, Supplement 1, Summer 2014, presented at Royan International Twin Congress 10th Congress on Stem Cell Biology and Technology, 2014.

 

52- Hasanzadeh Moghadam M, Edalatmanesh MA, Haddad Mashhadrizeh AA. Analysis of CXCR4 Gene Expression in Primed Adipose Tissue Derived Mesenchymal Stem Cells with A Histone Deacethylase Inhibitor. Volume 16, Supplement 1, Summer 2014, Presented at Royan International Twin Congress 10th Congress on Stem Cell Biology and Technology, 2014.

 

53. Samaneh Rafiei, Mohammad Amin Edalatmanesh, Aliakbar Haddad Mashhadrizeh. Systemic Transplantation of Human Mesenchymal Stem cells in Animal Model of Autism: Ameliorative effects in Motor discoordination. International congress of stem cell and regenerative medicine, Mashhad, Iran, 2015.

 

54- Javadi S, Alaei H, Edalatmanesh MA. Key role of learning and memory in addiction via NMDA receptor. 9th Annual International Congress on Addiction Science. Tehran, Iran, 2015

 

55- Baziyar Y, Edalatmanesh MA, Hoseini SA. The effect of training and Gallic acid on tumor necrosis alpha factor and anxiety in Alzheimer’s rats. World Congress of Neurology. Oct 15, Chile 2015.

 

56- Edalatmanesh M, Moqadass M. The effects of chronic administration of lithium chloride on anxiety and histopathological changes in the amygdala and hippocampus after trimethyltin intoxication. World Congress of Neurology. Oct 15, Chile 2015.

 

57- Salehiforouz B, Vahdati A, Edalatmanesh M, Malekirad A. The comparison of reproductive hormones and liver enzymes in coke oven workers and control group. 52nd Congress of the European Societies of Toxicology. Barcelona, Spain, 2016.

 

 

 

مقالات ISI

 

1- Fatemeh Naseri, Naser Mahdavi shahri, Kamran sardari, Ali Moghimi, Ahmad Reza Bahrami, Masoumeh Kheirabadi, Mohammad Amin Edalatmanesh. Experimental study of the tendon healing and remodeling after local injection of bone marrow myeloid tissue in Rabbit. Journal of Biological Sciences, 2008; 8(3):591-597. DOI: 10.3923/jbs.2008.591.597

 

2- Edalatmanesh, Mohammad Amin; Bahrami, Ahmad Reza; Behnam Rasuli, Morteza; Moghimi, Ali; Moghadam Matin, Maryam. Microanatomical evidences for potential of mesenchymal stem cells in amelioration of striatal degeneration. Neurological Research, 2008; 30(10): 1086-1090(5).

 

3- Mohammad-Amin Edalatmanesh, Maryam M.Matin, Zeinab Neshati, Ahmad-Reza Bahrami and Masoumeh Kheirabadi. Systemic transplantation of mesenchymal stem cells can reduce cognitive and motor deficits in rats with unilateral lesions of neostriatum. Neurological Research 2010; 32(2):166-72.

 

4- Alireza Jian Bagherpoor, Ahmad-Reza Bahrami, Maryam M. Matin, Naser Mahdavi-Shahri, Mohammad Amin Edalatmanesh. Investigating the effects of vitreous humour on growth and differentiation of rat mesenchymal stem cells (rMSCs) and human NTERA2 cells. Cytology & Genetics. 2010;44(6):15-21.

 

5- Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Mahmoud Hosseini and Ebrahim Hosseini. Bone marrow derived mesenchymal stem cell transplantation in cerebellar degeneration: A behavioral study. Behavioral Brain Research 2011; 225 (1): 63-70.

 

6-Mohammad Amin Edalatmanesh, Ahmad Reza Bahrami, Mahmoud Hosseini and Ebrahim Hosseini. Neuroprotective effects of mesenchymal stem cells transplantation in animal model of cerebellar degeneration. Neurological Research 2011; 33 (9): 913-920. DOI:  10.1179/1743132811Y.0000000036

 

7- Zeinab Neshati, Ahmad Reza Bahrami, Hossein Eshtiagh- Hosseini, Maryam M. Matin, Mohammad Reza Hosseindokht, Taymaz Tabari, Mohammad Amin Edalatmanesh. Evaluating the biodegradability of Gelatin/Siloxane/Hydroxyapatite (GSH) complex in vivo and its ability for adhesion and proliferation of rat bone marrow mesenchymal stem cells. Cytotechnology 2012 Oct;64(5):485-95.

 

8- Haddad-Mashadrizeh A, Bahrami AR, Matin MM, Edalatmanesh MA, Zomorodipour A, Gardaneh M, Farshchian M, Momeni-Moghaddam M. Human adipose-derived mesenchymal stem cells can survive and integrate into the adult rat eye following xenotransplantation. Xenotransplantation 2013: 20: 165176.

 

9- Haddad-Mashadrizeh A, Aliakbar Haddad-Mashadrizeh, Ahmad Reza Bahramia, Maryam Moghadam Matin, Mohammad Amin Edalatmanesh, Alireza Zomorodipour, Ali Fallah, Mossa Gardaneh, Naghmeh Ahmadian kia, Naser Sanjarmoosavi. Evidence for crossing the blood barrier of adult rat brain by human adipose-derived mesenchymal stromal cells during a 6-month period of post-transplantation. Cytotherapy 2013; May 31. pii: S1465-3249(13)00451-9. doi: 10.1016/j.jcyt.2013.03.003.

 

10- Haddad-Mashadrizeh A, Bahrami AR, Matin MM, Edalatmanesh MA, Naderi-Meshkin H, Zomorodipour A, Gardaneh M. Cytotoxicity and biocompatibility evaluation of chitosan-beta glycerol  phosphate-hydroxyethyl cellulose hydrogel on adult rat liver  for cell based therapeutic applications. IJBET 2013; Vol. 12, No. 3, 2013.

 

11- Mohammad Amin Edalatmanesh ,Haniyeh Nikfarjam, Farzaneh Vafaee-Bagheri, Aliakbar Haddad-Mashadrizeh, Reza Robati, Mohammad Reza Hashemzadeh, Histopathological and behavioral assessment of toxin-produced cerebellar lesion: A potent model for cell transplantation studies in cerebellum. Cell Journal 2013, Jun 10;16(2). pii: Cell J.2014.16(2).6.

 

 

12- Mohammad A Edalatmanesh, Haniyeh Nikfarjam, Farzaneh Vafaei-Bagheri, Marziyeh Moghadas. Increased Hippocampal Cell Density and Enhanced Spatial Memory in the Valproic Acid Rat Model of Autism. Brain Research 2013, 1526:15-25. Jun 24. doi:pii: S0006-8993(13)00891-3. 10.1016/j.brainres.2013.06.024.

 

13- Mehrzad Moghadasi, Aida Moeini and Mohammad Amin Edalatmanesh. Effect of resistance training on cytokines in female patients with multiple sclerosis. Annals of Biological Research, 2013, 4 (12):169-173.

 

14- Somayeh Rashidfar, Mehrzad Moghadasi, and Mohammad Amin Edalatmanesh. Effect of resistance training on dehydroepiandrestrone sulfate levels and fatigue in women with multiple sclerosis disease. Int J Curr Res Aca Rev. 2014; 2(9):92-98.

 

15- Mahin Homayoon, Mohammad Amin Edalatmanesh, Marzieh Moghadas. Trimethyltin can induce cell death in the entorhinal cortex of rat brain: a histological architecture and neuronal density evaluation of the neuroprotective role of lithium chloride. Comp Clin Pathol, 2014. DOI 1 0.1007/s00580-014-1953-3.

 

16- Marziyeh Moghadas and Mohammad A Edalatmanesh. Protective effect of Lithium Chloride against Trimethyltin-induced hippocampal degeneration and comorbid depression in rats. Comparative Clinical Pathology, 2014; 23 (6): DOI 10.1007/s00580-014-2055-y.

 

17- Mahmoud Hosseini, Marzieh Moghadas, Mohammad Amin Edalatmanesh, Mohammad Reza Hashemzadeh. Xenotransplantation of human adipose derived mesenchymal stem cells in a rodent model of Huntington’s disease: Motor and non-motor outcomes. Neurological Research, 2015. DOI 10.1179/1743132814Y.0000000456

 

18- Mohammad Amin Edalatmanesh, Mahmoud Hosseini, Simagol Ghasemi, Shima Golestani, Hamid Reza Sadeghnia, S. Mojtaba Mousavi, FarzanehVafaee. Valproic Acid Mediated Inhibition of Trimethylin Induced Deficits in Memory and Learning in the Rat does not Directly Depend on its Anti-oxidant Properties. Irish Journal of Medical Science, 2015. Feb 1. DOI 1 0.1007/s11845-014-1224-y. PMID: 25638225.

 

19- Farzaneh Vafaee, Mahmoud Hosseini, Zahra Hassanzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh, Hamid Reza Sadeghnia, Masoumeh Seghatoleslam, S. Mojtaba Mousavi, Atefeh Amani and Mohammad Naser Shafei. The Effects of Nigella Sativa Hydro-alcoholic Extract on Memory and Brain Tissues Oxidative Damage after Repeated Seizures in Rats. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2015 14 (2): 547-557.

 

20- Naderi-Meshkin H, Mattin MM, Heidari-Tabasi A, Mirahmadi M, Irfan Maqsood M, Edalatmanesh MA, et al. Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploration of SDF-1/CXCR4 axis towards enhancing the efiicacy of stem cell homing. Cell Biol Int. 2016 Jul; 40(7):730-41. doi: 10.1002/cbin.10474.

 

21- Hosseini M, Seghatoleslam M, Alipour F, Shafieyan R, Hassanzadeh Z, Edalatmanesh MA. The effects of Nigella Sativa on neural damage after pentylenetetrazole induced seizures in rats. J Tradit Complement Med. 2015 Aug 11;6(3):262-8. doi: 10.1016/j.jtcme.2015.06.003.

 

22. Moghadas M, Edalatmanesh MA, Robati R. Histopathologal Architecture and Behavioral Evidences from Gallic acid Administration on Hippocampal Cell Density and Mood Stabilizing in a Trimethyltin Intoxication Model. Cell J. 2016 Winter;17(4):659-67. Epub 2016 Jan 17.

 

23. Marzie Bagherpour, S. Ali Hosseini, Mohammad Amin Edalatmanesh and Maede Taheri. The Effect of Two Weeks of Detraining on the Intracellular Adhesion Molecules and Lipid Profile in Older Men. BIOLOGICAL LETT. 2015, 51(2): 136–140.

 

24. Parvin Samimi and Mohammad Amin Edalatmanesh. The Effect of Gallic Acid on Histopathologic Evaluation of Cerebellum in Valproic Acid-Induced Autism Animal Models. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 6:164-171.

 

24. Mohammad Reza Hashemzadeh, Zahra Seyedi, Samaneh Rafiei, Maryam Hassanzadeh-Moghaddam, Mohammad Amin Edalatmanesh,. Chemokine Receptor's Expression in Human Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells Primed with Valproic Acid. Comparative Clinical Pathology, 2016; 25(5). DOI 10.1007/s00580-016-2352-8.

 

25. Yoones Baziyar, Mohammad Amin Edalatmanesh, Seyed Ali Hosseini  , Abdossaleh Zar. The Effects of Endurance Training and Gallic Acid on BDNF and TNF-A in Male Rats with Alzheimer. International Journal of Applied Exercise Physiology, 2016; 5(4):45-54.

26. Leyla Ghaedi and Mohammad Amin Edalatmanesh. The Effect of Gallic Acid on Histopathological and Stereological Ovarian Index in Animal Model of Poly Cystic Ovaries Syndrome,Indo Am. J. P. Sci, 2017; 4(8).

27. Safieh Golkhani, Akbar Vahdati, Mehrdad Modaresi, Mohammad Amin Edalatmanesh. The effects of Matricaria Chamomilla extract during neonatal period of rats on pituitary-gonadal hormone axis and changes in testicular tissue of male progenies. World Family Medicine/Middle East Journal of Family Medicine. 2017 Aug; 15(6).

28. Behnaz Salehiforouz, Akbar Vahdati, Ali Akbar Malekirad, Mohammad Amin Edalatmanesh. Evaluation of hematological indices of workers exposed to benzene. World Family Medicine/Middle East Journal of Family Medicine. 2017 Aug; 15(6).

29. Javadi S, Alaei HA, Hosseini SE, Edalatmanesh MA (2017) The Effect of Glutamate AMPA Receptors Blockade into the Prelimbic on Morphine-induced CPP in Rat. J Addict Behav Ther 1: 04.

 

30. Samira Malekzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh, Davood Mehrabani, Mehrdad Shariati. Drug induced Alzheimer disease in animal models. Galen Medical Journal. 2017 (Accepted)

31. Mohammad Amin Edalatmanesh, Mahmoud Hosseini, Farzaneh Vafaee and Hanieyeh Nikfarjam. Transplantation of foetal neural stem cells into the rat cerebellum during Quinolinic acid-induced neurodegeneration. (ready to submitting)

32.  Taymaz Tabari, Mohammad Amin Edalatmanesh, Zeinab Neshati, Hossein Eshtiagh- Hosseini, Mohammad Reza Housaindokht, Maryam Moghaddam Matin, Ahmad Reza Bahrami. Investigating Biodegradability of synthetic Gelatin /Siloxane /Hydroxyapatite (GSH) Scaffold in vivo. (ready to submitting)

 

مقالات  ISC و علمی-پژوهشی

 

1- محمد امین عدالت منش، احمد رضا بهرامی، مرتضی بهنام رسولی،علی مقیمی، مریم مقدم متین، فاطمه ناصری. مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون. مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی فارماکولوژی. 1387. 12(3):200-214.

 

2- مائده طاهری، سید علی حسینی، محمد امین عدالت منش، مرضیه باقرپور و دیگران. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر ملکول چسبان بین سلولی و نیمرخ چربی در مردان سالمند. فصلنامه علمی، پژوهشی جهش، سال چهارم، شماره پانزدهم، پائیز 1391، 21-29.

 

3- Giti, Z; Hosseini, S.A; Nourizadeh, R; Edalatmanesh, M.A; Noura, M; Robati, R. The Effect of Aerobic Training on Visfatin, Total Cholesterol and High Density Lipoprotein of Middle Age Females. Researcher in Sport Science Quarterly 2011, 2 (3): 1- 7.

 

4. Hassanzadeh Z, Edalatmanesh M, Seghatoleslam M, Hosseini M. The Effects of NigellaSativa Hydro-Alcoholic Extract on Spatial Memory Impairment Induced by Seizures in Rats. Shefaye Khatam. 2014; 2 (3) :1-8.

 

5. Golestani S, The Effects of Sodium Valproate on Learning and Memory Processes in Trimethyltin Model of Alzheimer’s Disease. Shefaye Khatam. 2014; 2 (3) :19-26.

 

6. Moghadas M, Edalatmanesh M, Hosseini M. Effect of Lithium Chloride on Serum Levels of BDNF and TNF-α and Wet Weight of Brain in an Animal Model of Depression. Shefaye Khatam. 2014; 2 (4) :9-19.

 

7. Soori M, Edalatmanesh MA. Survey of serum levels of brain-derived neurotrophic factor in autistic rats. J Clin Res Paramed Sci 2014; 3(4):264-270.

 

 

8- سوسن شاهدایی زاده، محمد امین عدالت منش، مهرزاد مقدسی. مطالعه میزان تغییرات هورمون های جنسی (هورمون محرک فولیکول، استروژن و تستوسترون) طی فاز فولیکولار و لوتئال و اختلالات جنسی در زنان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی پارس. زمستان 1393.

 

9. Shams-Alam S, Edalatmanesh M A. The Effete of Lithium Chloride on the Granular Cell Density in Cerebellar Folia V and VI in a Trimethyltin Intoxication Model. Shefaye Khatam. 2015; 3 (2) :41-48

 

10. Moghadas M, Edalatmanesh M A. The Lithium Chloride Effect on Anxiety, Exploratory Activity, and Brain Derived Neurotrophic Factor Levels of the Hippocampus in a Rat Model of TMT Intoxication. Shefaye Khatam. 2015; 3 (2) :1-10

 

11. Bazyar Y, Rafiei S, Hosseini A, Edalatmanesh M A. Effect of Endurance Exercise Training and Gallic Acid on Tumor Necrosis Factor-α in an Animal Model of Alzheimer’s Disease. Shefaye Khatam. 2015; 3 (3) :21-26

 

12. Moghadasi M, Edalatmanesh M, Moeini A, Nematollahzadeh mahani M, Arvin H. Effect of 8 weeks resistance training on plasma levels of nerve growth factor and interlukin-6 in female patients with multiple sclerosis. ISMJ. 2015; 18 (3) :527-537.

 

13. Moghadasi M, Edalat manesh M, Moeini A, Namatollahzadeh M. Effects of eight weeks resistance training on brain derived neurotrophic factor in female patients with multiple sclerosis. koomesh. 2015; 17 (1) :152-159.

 

14. Borzou Z, Edalatmanesh M A. The Evaluation of Brain Derived Neurotrophic Factor and Working Memory in Valproic Acid Animal Model of Autism. Shefaye Khatam. 2015; 3 (4) :10-16.

 

15. Hashemzadeh M R, Seyedi Z, Edalatmanesh M A, Rafiei S. Regulation of Gene Expression in Neural Stem Cell Differentiation and Self-Renewal. Shefaye Khatam. 2015; 3 (4) :87-98.

16. حامد مقدس، بابک کریمی، محمد امین عدالت منش، مرضیه مقدس. بررسی بروز مارکر S100B در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمی. ارسال شده برای مجله علمی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مشهد

 

17. Rafiei S, Bazyar Y, Edalatmanesh M A. Effect of Gallic Acid and Endurance Exercise Training on BDNF in a Model of Hippocampal Degeneration . Shefaye Khatam. 2016; 4 (1) :1-6.

 

18. Rafiei S, Edalatmanesh M A. The Effect of Exercise Training on Serum Level of β-Estradiol, Testosterone, and Cognitive Deficit in Rats with Letrozole-Induced Polycystic Ovary Syndrome. Shefaye Khatam. 2016; 4 (2) :11-18.

 

19. Iman Rad, Alireza Farsinejad, Mohammad-Amin Edalatmanesh. Differentiation of Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells into Insulin Producing Cells Using Minimal Differentiation Factors. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2015; 22(4): 328-340.

 

20. سمانه رفیعی، محمد امین عدالت منش، الهه رضایی. تاثیر جنسیت و سن بر رفتارهای تکراری، کلیشه ای و اکتشافی در مدل اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید در موشهای صحرایی. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، دوره پنجم، شماره سوم، تابستان 1396

 

21. Kahvand Z, Edalatmanesh M A. The Effect of Trichostatin A on Working Memory and Serum Bcl-2 Level in Hypoxic-Ischemia Rat Model. Shefaye Khatam. 2016; 4 (4) :35-40.

 

22. Akrami F, Edalatmanesh M A. Effect of Sodium Butyrate on Working Memory and Serum Level Expression of Neural Growth Factor in an Animal Model of Prenatal Stress. Shefaye Khatam. 2016; 4 (3) :9-17

 

23. Khademian Raad R, Rafiei S, Malekzadeh S, Edalatmanesh M A. Urine-Derived Stem Cells: A New Class of Stem Cells in Treatment of Neurodegenerative Disorders. Shefaye Khatam. 2017; 5 (1) :87-97

 

24. Rahimian S, Amin Yazdi A, Edalatmanesh M A. Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autism. Shefaye Khatam. 2016; 4 (4) :89-98.

 

25. سمیرا صحرائیان و محمد امین عدالت منش. بررسی اثر سدیم بوتیرات بر حافظه کاری و سطح سرمی پروتئین Bcl2  در مدل ایسکمی هایپوکسیک مغزی.  پذیرفته شده توسط مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

 

26. Zare M, Zar A, Edalatmanesh M. The Implementation of Eight Weeks of Endurance Training and Lithium Chloride Administration on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Serum Levels in Rats with Alzheimer's Disease. ZUMS Journal. 2016; 24 (103) :62-70

 

27. Edalatmanesh M A, Sadoughi S D. Effect of aqueous extract of Ferula assa-foetida L. resin on angiogenesis in rat aortic ring model. KAUMS Journal ( FEYZ ). 2016; 20 (2) :100-107

 

28. دامون صدوقی، محمد امین عدالت منش، راهله رهباریان. بررسی اثر عصاره آبی حرا بر دانسیته نورونی هیپوکامپ در موشهای صحرایی دیابتی. پذیرفته شده توسط مجله علمی پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم دوره پنجم، شماره دوم بهار 96 صفحات 35-28.

 

29. مرضیه یزدانی، محمد امین عدالت منش، سمانه رفیعی. بررسی اثر لیتیوم کلراید بر بهبود  اختلال حافظه ی کاری و فضایی در مدل حیوانی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول. دو ماه­نامه علمی– پژوهشی فیض، دوره بیست و یکم، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحات 117-110.

 

30. سمیرا صحرائیان و محمد امین عدالت منش. بررسی اثر سدیم بوتیرات بر روند یادگیری و تثبیت حافظه فضایی در مدل ایسکمی هایپوکسیک مغزی. پذیرفته شده توسط فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

 

31. مرضیه یزدانی و محمد امین عدالت منش. بررسی اثر ضد اضطرابی لیتیوم کلراید در مدل حیوانی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول. ارسال شده برای مجله فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

 

32. زهرا برزو و محمد امین عدالت منش. بررسی سطح هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و ارزیابی حافظه فضایی در مدل حیوانی اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. دوره 27 ، شماره تابستان 96 ، صفحات 97 تا 104.

 

33. پروین صمیمی و محمد امین عدالت منش. بررسی اثر گالیک اسید بر بهبود اختلال حرکتی در مدل حیوانی اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید. ارسال شده برای مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

34. نوشین گشمردی و محمد امین عدالت منش. چشم اندازی بر مکانیسمهای سلولی و مولکولی پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیبهای نخاعی. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، دوره پنجم، شماره سوم، تابستان 1396

 

35. Hosseini S E, Gashmardi N, Mehrabani D, Khodabandeh Z, Mohammad Amin Edalatmanesh MA. The Healing of Bone Marrow-Derived Stem Cells on Motor Functions in Acute Spinal Cord Injury of Mice. Armaghane danesh. 2016; 21 (7) :669-681.

 

36. Zare M, Edalatmanesh M A, Zar A. Effect of eight weeks of Endurance Training on hippocampal levels of tumor necrosis factor alpha female rats with Alzheimer’s Disease. jjums. 2015; 13 (4) :57-62

 

37. سیما درودی و محمد امین عدالت منش. بررسی میکروآناتومیک اثر گالیک اسید بر سلولهای پورکینژ موش صحرایی متعاقب مسمومیت با تری متیل تین. مجله علمی پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم. دوره پنجم شماره دوم بهار 96. صفحات: 18-11.

 

38. محمد امین عدالت منش، مریم مشفقی و سمانه رفیعی. مهار کننده های هیستون داستیلازی: از تعدیلات اپی ژنتیکی تا درمان اختلالات تکاملی- عصبی. ارسال شده برای مجله علمی پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم.

 

39. زر عبدالصالح، حسینی سید علی، جاودان فاطمه ‏، عدالت منش محمد امین. اثر ۱۵ روز مکمّل‌دهی دارچین بر پاسخ هماتوکریت و فشار خون در یک جلسه ورزش هوازی. فصلنامه طب مکمل. ۱۳۹۵; ۶ (۳) :۱۵۷۱-۱۵۸۲

 

40. Samira Malekzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh , Davood Mehrabani, Mehrdad Shariati, Sima Malekzadeh. Dental Tissue-Derived Stem Cells as a Candidate for Neural Regeneration. Cell Therapy and Regenerative Medicine. October 02, 2016. 1[4]: p, 115-122.

 

41. Javadi S, Alaei H, Hosseini SE, Edalatmanesh MA, Radahmadi M. The Effect of the Blockage of the Receptors of Glutamate N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) in Prefrontal Cortex on Morphine Tendency in Male Rat. J Isfahan Med Sch 2016; 34(400): 1114-20.

 

Bazyar Y, Hosseini A, Edalatmanesh MA. The effects of endurance training and Gallic acid on BDNF and TNF-α levels in a rat model of Alzheimer's disease. Submitted to Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2016. 

 

 

 

شرکت در سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاههای آموزشی

 

- دوازدهمین کنفرانس روانپزشکی خاورمیانه 2012. 29 دسامبر- 1 نوامبر 2012. دبی- امارات متحده عربی.

- کنفرانس جهانی بیماری پارکینسون و اختلالات وابسته شانگهای 2011. 11-14 دسامبر 2011- شانگهای- چین.

- کنفرانس فیزیولوژی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مهرماه 1390- همدان.

- کنفرانس بین المللی رویان. بیولوژی سلولهای بنیادی و تکنولوژی. 7-9 سپتامبر 2011 تهران.

- کنفرانس ملی بیولوژی سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی مشهد. 27- 29 آوریل 2011 مشهد.

- کنفرانس ملی علوم اعصاب ایران. دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 16-17 فوریه 2011 گرگان.

- کنفرانس بین المللی رویان. بیولوژی سلولهای بنیادی و تکنولوژی. 15-17 سپتامبر 2010 تهران.

- سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. 14-16 سپتامبر 2010 مشهد.

- هجدهمین کنفرانس فیزیولوژی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. شهریور 1386- مشهد.

دومین جشنواره بین المللی دانشجویی طب تولید مثل مرکز تحقیقات ناباروری یزد 21-23 آبان 1386 یزد.

- سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست‌شناسی. 23-25 آگوست 2005. دانشگاه گیلان- رشت.

- ششمین کنفرانس بین المللی رویان. زیست‌پزشکی تولید مثل و سلولهای بنیادی 9-7 سپتامبر 2005 تهران.

- دومین همایش بیولوژی، جامعه، نگاهی به آینده 22-21 اردیبهشت‌ماه 1385 دانشگاه فردوسی مشهد.

- کارگاه آموزشی میکروسکپ‌های AFM و STM کمپانی DME اردیبهشت‌ماه 1384 دانشگاه فردوسی مشهد.

- هفتمین کنفرانس بین المللی رویان. زیست‌پزشکی تولید مثل و سلولهای بنیادی و تکنولوژی 15- 13 سپتامبر 2006 تهران.

 

سابقه داوری و سوابق اجرایی در همایش‌ها‌

 

 • داور کنفرانس بین المللی سلولهای بنیادی مشهد. 30 اردیبهشت تا اول خرداد 1394.

 

 • داوری مقاله Retrograde Arachidonic Acid/arachidonic acid/2-AG Signaling is essential for Cerebellar Depolarization-Induced Suppression of Excitation and Long-Term Potentiation در مجله The Cerebellum (ISI, IF:3.207) ارسال شده توسط José M. Delgado-Garcia, Ph.D., M.D.

 

 • داوری مقاله Therapeutic Potential and Heterogeneity of Human Mesenchymal Stem Cells در مجله Medicinal Research Reviews (ISI, IF: 10.7) ارسال شده توسط Dr. Binghe Wang Editor-in-Chief

 

 • داور مجله علمی پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم (نمایه شده در پایگاه ISC).

 

 • عضو کمیته اجرائی کنفرانس بیولوژی سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی مشهد. 27- 29 آوریل 2011 مشهد.
 • داور کمیته داوری دانشجویی دومین همایش بیولوژی، جامعه، نگاهی به آینده. 22-21 اردیبهشت‌ماه 1385 دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 

اساتید معرف

 

 • پروفسور احمد رضا بهرامی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده زیست فناوری، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت.
 • پروفسور مریم مقدم متین، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده زیست فناوری، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مهندسی بافت.
 • دکتر سید محمود حسینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب.

مقالات و کتب

مقالاتدروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکتروفیزیولوژی 101832 0 پنج شنبه12:45 11:00 شماره کلاس 203عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
بیوتکنولوژی مولکولی 89100074 0 پنج شنبه17:00 15:15 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
بیوسیستماتیک جانوری 89101812 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
روشها در بافت شناسی 930478 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
فیزیولوژی عصب و عضله 35144116 0 پنج شنبه18:45 17:15 شماره کلاس 208عادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
فیزیولوژی قلب و عروق 89101866 0 چهار شنبه17:15 15:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
گیرنده های سلولی 100031 0 چهار شنبه15:15 13:30 شماره کلاس سمعی بصریعادی/ 97/10/22 - 13:30 ترم اول 1397
مکانیسم های مهاجرت و رفتار سلولی 930469 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
بیوسیستماتیک جانوری 35144311 0 باگروه : :00عادی/ نامشخص 3963
روشها در بافت شناسی 930478 0 باگروه : :00عادی/ نامشخص 3963
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 نامشخص نامشخص 3963
فیزیولوژی غشای سلولی 35144120 0 نامشخص نامشخص 3963
بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک 930470 0 چهار شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 209عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
بیوسیستماتیک جانوری 89101812 0 پنج شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 109عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
روشها در بافت شناسی 930478 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
روشها در بافت شناسی 930478 0 پنج شنبه14:50 13:30 شماره کلاس 109عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
روشها در بافت شناسی 930478 0 پنج شنبه14:50 13:30 شماره کلاس 109عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 2 89101717 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینار 574 0 چهار شنبه11:00 09:15 شماره کلاس 209عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
فیزیولوژی غشای سلولی 35144120 0 چهار شنبه14:50 13:30 شماره کلاس 209عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه