اعضای هیات علمی

محمدیار موسوی
  • محمدیار موسوی 

  • | گروه دندانپزشکی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندودانتیکس 1(ع) 1246111 0 باگروه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 2(ع) 1246112 0 چهار شنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 دوشنبه13:00 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 سه شنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 سه شنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 دوشنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 دوشنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 یکشنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 سه شنبه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودانتیکس 3(ع) 1246113 0 یکشنبه13:00 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودنتیکس 2 (ن) 102154 0 باگروه08:30 07:30شماره کلاس102 قاآنی جنوبیعادی/ 97/11/04 - 14:00 ترم اول 1397
اندودنتیکس 3 (ع) 108915 0 باگروه13:00 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
اندودنتیکس 3 (ن) 101247 0 باگروه08:30 07:30شماره کلاسآمفی تئاترعادی/ 97/11/04 - 14:00 ترم اول 1397
اندودنتیکس 4 (ع) 108338 0 باگروه10:45 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
درمان جامع دندانپزشکی1 1246182 0 پنج شنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش ترمیمیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
درمان جامع دندانپزشکی1 1246182 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
رساله پایان نامه 3 1246187 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندو دانتیکس 1 1246107 0 چهار شنبه10:45 08:45 شماره کلاس بخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندو دانتیکس 1 1246107 0 چهار شنبه10:45 08:45شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
مبانی اندودانتیکس 2 1246108 0 چهار شنبه13:00 11:00شماره کلاسبخش اندوعادی/ نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه