اعضای هیات علمی

مصطفی ماندگار
  • مصطفی ماندگار 

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 3 107587 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق تجارت بین المللی 101393 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 305عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق مدنی 3 104828 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
داوری بین المللی 474 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 306عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
حقوق تجارت 2 111304 0 چهار شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 301عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق تجارت 438 0 چهار شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق تجارت بین المللی 101393 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
داوری بین المللی 474 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
داوریهای تجاری بین المللی 111268 0 چهار شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 308عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه