اعضای هیات علمی

نازآفرین ناظمی
  • نازآفرین ناظمی 

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل اقتصادی 89100063 0 پنج شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 314عادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 1 109125 0 سه شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 109عادی/ 97/10/19 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 1 109125 0 سه شنبه12:30 10:31 شماره کلاس 109عادی/ 97/10/19 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 1 109125 0 سه شنبه15:00 13:01 شماره کلاس 109عادی/ 97/10/19 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق بین الملل عمومی 111626 0 نامشخص 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
حقوق دیپلماتیک وکنسولی 100253 0 چهار شنبه09:30 08:30 شماره کلاس 108عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
متون حقوقی به زبان خارجی 724 0 چهار شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 211عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
متون زبان تخصصی پیش نیاز 102073 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 314عادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
حقوق بین الملل اقتصادی 89100063 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 110عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 109125 0 سه شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 109125 0 سه شنبه12:30 10:31 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 109125 0 چهار شنبه15:30 13:31 شماره کلاس 213عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 109125 0 سه شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 306عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق دیپلماتیک وکنسولی 100253 0 پنج شنبه11:30 10:31 شماره کلاس 109عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه17:30 15:31 شماره کلاس 109عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 724 0 چهار شنبه12:30 10:31 شماره کلاس 111عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه