اعضای هیات علمی

مهدی هوشیار
  • مهدی هوشیار 

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 107449 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
حقوق جزای اختصاصی 2 443 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق جزای اختصاصی 2 443 0 سه شنبه15:00 13:01 شماره کلاس 309عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه15:00 13:00شماره کلاس309عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 573 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 309عادی/ نامشخص ترم اول 1397
امتحان جامع 106254 0 نامشخص 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
آیین دادرسی کیفری 1 104022 0 یکشنبه17:30 15:31 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 107449 0 پنج شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 314عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
آئین دادرسی کیفری 15253115 0 چهار شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 111عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق جزای اختصاصی 2 443 0 یکشنبه19:00 17:31 شماره کلاس 314عادی/ 97/03/28 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه