اعضای هیات علمی

بیژن نوبخت

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 یکشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 13:30 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 دوشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 13:30 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت ) 107495 0 دوشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 15:00 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت ) 107495 0 یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 15:00 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت ) 107495 0 شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 210/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 15:00 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت ) 107495 0 دوشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 15:00 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت ) 107495 0 یکشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 108/اقتصادعادی/ 97/10/18 - 15:00 ترم اول 1397
کلام (2) 103306 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 یکشنبه11:15 09:30 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/04 - 13:30 ترم دوم 1396
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 سه شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/04 - 13:30 ترم دوم 1396
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 دوشنبه13:00 11:15 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/04 - 13:30 ترم دوم 1396
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 دوشنبه11:15 09:30 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/04 - 13:30 ترم دوم 1396
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 دوشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/04 - 13:30 ترم دوم 1396
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 یکشنبه13:00 11:15 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/04 - 13:30 ترم دوم 1396
اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) 109071 0 یکشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/04 - 13:30 ترم دوم 1396
فلسفه اسلامی2 109343 0 سه شنبه10:00 07:30 شماره کلاس 10عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه