اعضای هیات علمی

change-logo
  • علی رضا بیابان نورد سروستانی 

  • | گروه عمومی(معارف) |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه های سیاسی 89102036 0 چهار شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 14عادی/ 98/10/17 - 15:30 ترم اول 1397
روش تحقیق درعلوم سیاسی 502 0 پنج شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 113/انسانیعادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
انقلاب اسلامی ایران 270 0 نامشخص 97/10/30 - 10:00 ترم اول 1397
تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب الف 102557 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب ب 108893 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق درعلوم سیاسی الف 109096 0 شنبه17:30 16:00شماره کلاس14عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
وصیت نامه حضرت امام(ره) 104119 0 نامشخص 97/11/03 - 08:00 ترم اول 1397
انقلاب اسلامی ایران 270 0 سه شنبه10:30 07:30شماره کلاس5عادی/سه شنبه13:30 10:30شماره کلاس5عادی/ 97/06/03 - 11:00 3963
انقلاب اسلامی ایران 270 0 شنبه16:30 14:00 شماره کلاس 10عادی/شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 10عادی/ 97/06/03 - 11:00 3963
انقلاب اسلامی ایران 270 0 یکشنبه19:30 16:30 شماره کلاس 10عادی/دوشنبه19:30 16:30 شماره کلاس 10عادی/ 97/06/03 - 11:00 3963
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 345 0 یکشنبه16:00 13:30 شماره کلاس 10عادی/دوشنبه16:00 13:30 شماره کلاس 10عادی/ 97/06/03 - 14:00 3963
نظریه های جدید در علم سیاست 101003 0 چهار شنبه18:00 16:00 شماره کلاس 14عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 345 0 سه شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 13 / انسانیعادی/ 97/04/10 - 15:00 ترم دوم 1396
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 345 0 دوشنبه18:00 16:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/10 - 15:00 ترم دوم 1396
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام وایران 345 0 دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 103 .. اقتصادعادی/ 97/04/10 - 15:00 ترم دوم 1396
روش تحقیق درعلوم سیاسی ب 102049 0 شنبه16:00 14:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
نظام سیاسی دولت دراسلام 104033 0 شنبه19:00 16:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه