اعضای هیات علمی

یوسف بازرگان لاری

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضی مهندسی 517 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 518 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 220م1عادی/ 96/03/18 - 08:00 ترم دوم 1395
ریاضی مهندسی 517 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 220م1عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 220م1عادی/ 96/03/21 - 13:30 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه