اعضای هیات علمی

فردین اژدری خانکهدانی
  • فردین اژدری خانکهدانی 

  • | گروه مهندسی عمران |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 دوشنبه10:00 08:00شماره کلاس203عادی/ 97/10/10 - 10:00 ترم اول 1397
بارگذاری 274 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
بارگذاری 274 0 سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 1 558 0 یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 117م(2)عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 1 558 0 یکشنبه18:00 16:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/سه شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
سازه های فولادی 2 564 0 سه شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی لرزه ای سازه ها 1070 0 چهار شنبه19:00 16:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 1068 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 203عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 203عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
اصول مهندسی زلزله و باد 233 0 شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 115عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
اصول مهندسی زلزله و باد 233 0 شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 115عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
دینامیک سازه ها 101877 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 116عادی/ 96/03/30 - 10:30 ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها 1070 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 116عادی/ 96/03/30 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه