اعضای هیات علمی

آذر محمودزاده
  • آذر محمودزاده 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش تصویر 324 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
پردازش گفتار 89105240 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سیستم های دیجیتال 1 104822 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مدارهای منطقی 100374 0 دوشنبه13:15 10:30شماره کلاس220م1عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سنجش از دور 10000252 0 چهار شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
شبکه های مخابراتی 596 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
شبکه های مخابراتی 596 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته در مهندسی برق 2 104807 0 پنج شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه