اعضای هیات علمی

حکمت الله عسکری
  • حکمت الله عسکری  

  • | گروه حقوق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی مدنی 2 108725 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
آیین دادرسی مدنی 2 108725 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
حقوق مدنی 2 451 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 308عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
کارتحقیقی 2 100469 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
متون حقوقی به زبان خارجی 724 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 308عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
متون زبان تخصصی پیش نیاز 102073 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
آیین دادرسی مدنی 2 108725 0 سه شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 310عادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق مدنی 2 451 0 پنج شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 308عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق مدنی 3 104828 0 سه شنبه17:30 15:00 شماره کلاس 8/انسانی.عادی/ 97/04/06 - 13:30 ترم دوم 1396
حقوق مدنی تطبیقی 110 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 308عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 724 0 پنج شنبه12:00 10:00 شماره کلاس 308عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه