اعضای هیات علمی

عبدالمجید اسدی
 • عبدالمجید اسدی 

 • | گروه زمین شناسی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : 09177188464
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

خلاصه سوابق  تخصصی و تجربی (رزومه)

الف)نام و نام خانوادگی : دکتر عبدالمجید اسدی                                                       

 مدرک تحصیلی:دکتری  تخصصی زمین شناسی تکتونیک         

     

 1.  نوع استخدام : قطعی

 

 1. آدرس، تلفن و نمابر محل کار: شیراز- دانشگاه آزاد اسلامی
 2. آدرس پست الکترونیکی: asadi.abdolmajid@gmail.com

           

خلاصه سوابق علمی ، تخصصی و تحقیقاتی :

( سوابق کاری به مدت سابقه کار )

 

            5-1.  مدارج تحصیلی و تخصصی ( کارشناسی و بالاتر ) :

ردیف

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

نام موسسه محل تحصیل

کشور محل تحصیل

سال دریافت

1

کارشناسی

زمین شناسی

دانشگاه شیراز

ایران

71

2

کارشناسی ارشد

تکتونیک

دانشگاه تهران شمال

ایران

74

3

دکتری

تکتونیک

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

ایران

81

 

 

 

 

 

5-2   سوابق علمی پژوهشی :

پروژه ها و طرح ها :

 

 • 1

عنوان فعالیت : تهیه نقشه های به هنگام شهرستان زرین دشت، حاجی آباد  به وسیله RS

هزینه پروژه : 100 میلیون ریال

کارفرما: مسکن وشهر سازی

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 79

سال پایان قرارداد : 80

 

 • 2

عنوان فعالیت : تهیه نقشه های به هنگام شهرستان ارسنجان به وسیله RS

هزینه پروژه : 60 میلیون ریال

کارفرما: مسکن وشهر سازی

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 78

سال پایان قرارداد : 79

 • 3

عنوان فعالیت : تهیه نقشه های به هنگام شهرستان بیضا  به وسیله RS

هزینه پروژه : 150 میلیون ریال

کارفرما: مسکن وشهر سازی

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 78

سال پایان قرارداد : 79

 • 4

عنوان فعالیت : تهیه نقشه های به هنگام شهرستان دبیران  به وسیله RS

هزینه پروژه : 100 میلیون ریال

کارفرما: مسکن وشهر سازی

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 78

سال پایان قرارداد : 79

 • 5

عنوان فعالیت : محاسبه میزان جابه جایی گسل های نئوتکتونیکی و بررسی تاثیر آن ها بر خطوط انتقال نیرو در منطقه شمال شیراز و برآورد احتمال انفجار با متد لیزیک  با دیدگاه پدافند غیرعامل

هزینه پروژه : 35 میلیون ریال

کارفرما: مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافندغیر عامل،دانشگاه مالک اشتر

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 87

سال پایان قرارداد : 89

 

 • 6

عنوان فعالیت : محاسبه میزان جابه جایی گسل های نئوتکتونیکی و بررسی تاثیر آن ها بر خطوط انتقال نیرو در منطقه شمال شرق شیراز و برآورد احتمال انفجار با متد لیزیک  با دیدگاه پدافند غیرعامل

هزینه پروژه : 35 میلیون ریال

کارفرما: مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافندغیر عامل،دانشگاه مالک اشتر

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 87

سال پایان قرارداد : 89

 

 • 7

عنوان فعالیت : محاسبه میزان جابه جایی گسل های نئوتکتونیکی و بررسی تاثیر آن ها بر خطوط انتقال نیرو در منطقه شمال غرب شیراز و برآورد احتمال انفجار با متد لیزیک  با دیدگاه پدافند غیرعامل

هزینه پروژه : 35 میلیون ریال

کارفرما: مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافندغیر عامل،دانشگاه مالک اشتر

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 87

سال پایان قرارداد : 89

 • 8

عنوان فعالیت : مطالعه خطوط انتقال گاز شهرستان زرین دشت 

هزینه پروژه : 350 میلیون ریال

کارفرما: شرکت گاز استان فارس

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 82

سال پایان قرارداد : 83

 • 9

عنوان فعالیت : مطالعه خطوط انتقال گاز شهرستان آباده تشک 

هزینه پروژه : 350 میلیون ریال

کارفرما: شرکت گاز استان فارس

سمت در پروژه : همکار طرح

سال شروع قرارداد: 82

سال پایان قرارداد :83

 

 • 10

عنوان فعالیت : انجام عملیات ژیوفیزیک به روش ژئوالکتریک جهت مکان یابی چاه آب کشاورزی

هزینه پروژه : 240000000 ریال

کارفرما: شرکت شهرک های کشاورزی استان فارس

سمت در پروژه : مجری طرح

سال شروع قرارداد: 97

سال پایان قرارداد : 97

 • 11

عنوان فعالیت : بررسی اثر معادن شهرستان های آباده و ده بید درمحیط زیست 

هزینه پروژه : 250 میلیون ریال

کارفرما: سازمان محیط زیست استان فارس

سمت در پروژه : همکار

سال شروع قرارداد: 87

سال پایان قرارداد :89

 • 12

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی دشت پلنگان

هزینه پروژه : 150 میلیون ریال

کارفرما: جهاد کشاورزی

سمت در پروژه : همکار

سال شروع قرارداد: 72

سال پایان قرارداد : 73

 

 

 

 • 13

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی دشت آسپاس

هزینه پروژه : 300 میلیون ریال

کارفرما: جهاد کشاورزی

سمت در پروژه : همکار

سال شروع قرارداد: 72

سال پایان قرارداد : 73

 

 • 14

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیک دشت بکان

هزینه پروژه : ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

کارفرما: آقای طاهری

سمت در پروژه :مجری

سال :72-71

 

 • 15

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی منطقه کاکی بمنظور مکان یابی چاه آب 

کارفرما: آقای دیبا

سمت در پروژه :مجری

سال :90-91

 • 16

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی منطقه ایج بمنظور مکان یابی چاه آب 

کارفرما: آقای صادقی

سمت در پروژه :مجری

سال :90-91

 • 17

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی منطقه قیر و کارزین بمنظور مکان یابی چاه آب 

کارفرما: آقای رجبی

سمت در پروژه :مجری

سال :90-91

 

 • 18

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی منطقه کلستان بمنظور مکان یابی چاه آب 

کارفرما: آقای دهقان

سمت در پروژه :مجری

سال :90-91

 

 • 19

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی منطقه بیضا بمنظور مکان یابی چاه آب 

کارفرما: آقای میان

سمت در پروژه :مجری

سال :90-91

 • 20

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی منطقه کامفیروز بمنظور مکان یابی چاه آب 

کارفرما: آقای آثاری نسب

سمت در پروژه :مجری

سال :95-96

 

 • 21

عنوان فعالیت : مطالعه ژئوفیزیکی منطقه قیر و کارزین بمنظور مکان یابی چاه آب 

کارفرما: آقای طاهری

سمت در پروژه :مجری

سال :90-91

 • 22

عنوان فعالیت : بررسی وضعیت آبخوان مجتمع آبرسانی رضا آباد شهرستان اقلید وتعیین حریم کمی وکیفی منابع آب شرب منطقه

هزینه پروژه : 000/200/616 ریال

کارفرما: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان فارس

سمت در پروژه :مجری

سال :92-91

 • 23

عنوان فعالیت : بررسی وضعیت آبخوان مجتمع آبرسانی دادین شهرستان کازرون  وتعیین حریم کمی وکیفی منابع آب شرب منطقه

هزینه پروژه : 000/200/616 ریال

کارفرما: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان فارس

سمت در پروژه :مجری

سال :92-91

 

 • 24

عنوان فعالیت : بررسی پایداری دیواره شمالی معدن سنگ آهن گلگهر

هزینه پروژه : 000/000/000/1 ریال

کارفرما: معدن سنگ آهن گلگهر سیرجان

سمت در پروژه :مجری

سال :95 -97

 

 • 25

عنوان فعالیت : مطالعه و بررسی احتمال حرکت دایمی بستر لوله ها و اثرات آن در زمان طولانی بر تجهیزات گازرسانی با نگرشی ویژه بر گسل رودخانه خشک شیراز

هزینه پروژه : 000/000/200/1 ریال

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

سمت در پروژه :مجری

سال :97-95

 

============================================================

به همراه سابقه ی بیش از 630 مکان یابی چاه آب توسط روش ژئوفیزیک در سرتاسر کشور که به تفکیک هر شهرستان قابل ارائه می باشد.

 

============================================================

 

مقالات :

 

 • نگرش لرزه زمین ساختی به زلزله22مه 1991 جویم لارستان ، دانشگاه شیراز سومین همایش زمین شناسی ایران شهریور 78.
 • نقش لایه های زمین در ارتعاشات زلزله ؛اثر لایه در تضعیف ارتعاشات ، همایش زلزله عملکرد فضاهای آموزشی دانشگاه شیراز بهمن 1376.
 • استفاده از مکانیزم حل صفحات گسلی در تعیین جهات تنش در منطقه فارس- جنوب غرب ایران ،دکتر زمانی، دکتر اسدی ،سمینار استان فارس ،زلزله، کاهش آسیب پذیری و الگوهای بازسازی ،دانشگاه شیراز  دانشکده مهندسی بنیاد مسکن فارس  1375.
 • مقایسه درزه های نئو تکتونیکی با مکانیزم زلزله های منطقه فیروز آباد – جنوب غرب ایران دکتر زمانی و دکتر اسدی ،سمینار استان فارس ،زلزله، کاهش آسیب پذیری و الگوهای بازسازی ،دانشگاه شیراز  دانشکده مهندسی بنیاد مسکن فارس  1375.
 • گسلش و پیش بینی  برای  مقابله با سوانح طبیعی ،دکتر پور کرمانی و،دکتر اسدی( سمینار سیاستهای توسعه مسکن درایران دانشکده فنی دانشگاه تهران سال 1373)
 • بررسی فعالیت شاخه گسل دروازه قرآن با روش ژئودتیکی، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین،شهریور 1389 ،دانشگاه ارومیه.
 • رفتار سنجی شاخه گسلی دوکوهک با روش ژئودتیکی،چکیده مقالات چهارمین  همایش ملی زمین شناسی دانشگاه های پیام نور،12 - 14 آبان 1389 ،دانشگاه پیام نور مشهد.
 • بررسی اثر خطواره ها بر تغییرات دبی آب رودخانه زهره در محل احداث سد چمشیر با بررسی های مورفوتکتونیکی ، اولین همایش ملی زمین شناسی ، 1390 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
 • بررسی ساختار های زمین شناسی پنهان دررسوبات غرب دشت ارسنجان به روش ژئوالکتریک ، اولین همایش ملی زمین شناسی ، 1390 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
 • بررسی عمق سنگ کف دشت شیراز با استفاده از لوگ چاهها ونتایج ژئوالکتریک ، اولین همایش ملی زمین شناسی ، 1390 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
 • ژئوتوریسم سد چمشیر ، کنفرانس ملی بررسی  دستاورد های نوین علوم زمین ، 1388 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.
 • توسعه پایدار منابع آب دشت حرمک در استان سیستان و بلوچستان، مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار،1389،دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان.
 • تعیین میزان جابجایی گسل قلات از زون گسلی گویم با روش لیزر، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه های پیام نور،1389،دانشگاه مشهد.
 • تعیین میزان جابجایی گسل انجیره از زون گسلی سبزپوشان با روش لیزیک، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه های پیام نور،1389،دانشگاه مشهد.
 • بررسی رابطه تغییرات دبی آب رودخانه چمشیر با شاخص های مورفوتکتونیکی در محل احداث سد چمشیر، فصلنامه زمین شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،سال ششم ، شماره4 ، 1389.
 • - عبدالمجید اسدی، حاتم قنبری، اسماء نیکونژاد،1393 ،کاربرد علم میکروژئودزی در شناسایی گسل های نئوتکتونیکی، اولین همایش تخصصی کاربرد ریاضیات در علوم زمین، دانشگاه شیرازو سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شیراز.
 • - دکتراسدی عبدالمجید، نعمت الهی فاطمه، قنبری حاتم ،نیکونژاد اسماء ، الهام عبدالیوسفی ، سارا قلمکاری،  تعیین موقعیت گسل پنهان با روش ژئوالکتریک ،بخش شمال شرقی دشت مرودشت فارس،1391 ، دومین همایش ملی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.
 • - قنبری حاتم ، اسدی عبدالمجید،  عبدالیوسفی الهام، نیکونژاد اسماء ، ارزیابی تکتونیک محل دفن پسماند شیراز ،1392، هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.
 • -احمدعلی ناسوتی، سعید جمشیدی، عبدالمجید اسدی، 1393، شبیه سازی فرآیند تزریق دی اکسید کربن به عنوان یک روش ازدیاد برداشت و مقایسه با سایر روش های ازدیاد برداشت، سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
 • -احمدعلی ناسوتی، سعید جمشیدی، عبدالمجید اسدی، 1393، شبیه سازی فرآیند تزریق دی اکسید کربن به عنوان یک روش ازدیاد برداشت و بررسی پارامترهای مهم، سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
 • -سارا قلمکاری،عبدالمجید اسدی،محسن پورکرمانی،1396، ارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت رونیز؛ غرب استهبان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی سونداژ های قائم ( ژئوالکتریک )، دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
 •  عبدالمجید اسدی،1393،مطالعه مورفوتکتونیکی حوضه تکتونیکی تنگ براق،فصل نامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی،سال هفتم،شماره25،پاییز 1393
 • فاطمه نعمت الهی،عبدالمجید اسدی،1393، بررسی خاستگاه تکتونیکی منطقه سه تخت گزین در دشت مرودشت، همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
 • مسعود عسکری،عبدالمجید اسدی،1395، کاربرد داده های ژئوفیزیکی جهت شناسایی عمق لاله های آبدار و تعیین گسل های موجود در دیواده غربی معدن شماره 1 گل گهر، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
 • سارا قلمکاری،عبدالمجید اسدی،1393، تعیین نقش فرایندهای تکتونیکی در ایجاد منابع آبی زاگرس با استفاده از روش مقاومت ویژه ژئوفیزیک،همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
 • احمد علی ناسوتی،سعید جمشیدی،عبدالمجید اسدی،1393،شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن به عنوان یک روش ازدیاد برداشت و بررسی پارامترهای مهم، سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
 • ندا رستمی،عبدالمجید اسدی،1393،تعیین مختصات گسل قطر کازرون در ناحیه چنارشایجان - با استفاده از روش ژئوالکتریک،همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
 • مسعود عسکری،عبدالمجید اسدی،1393، تعیین بهترین روش زمین آمار برای تهیه نقشه های ژئومغناطیس در ناحیه معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان با استفاده از نرم افزار GIS،همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
 • سارا قلمکاری،عبدالمجید اسدی،1393، شناسایی سیستم جریان زیرزمینی کارستی در ایج استهبان رابطه بین ساختارهای تکتونیکی و عوامل ژئومورفولوژیکی با آب های زیر زمینی در مناطق کارستی،همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
 • احمد علی ناسوتی،سعید جمشیدی،عبدالمجید اسدی،1393، شبیه سازی فرایند تزریق دی اکسید کربن به عنوان یک روش ازدیاد برداشت و مقایسه با سایر روشهای ازدیاد برداشت،سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
 • مسعود عسکری،عبدالمجید اسدی،1395، بررسی کاربرد زونهای برشی در تعیین مناطق مستعد ریزش و نواحی پرعیار در افق های مختلف معدن شماره یک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
 • مهدی مشعل،احسانی،عبدالمجید اسدی،1388، ژئو توریسم سد چم شیر.کنفرانس ملی بررسی دستاورد های نوین علوم زمین
 • مهدی مشعل،هاشمی،عبدالمجید اسدی،1388، بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی بر آبدهی حوزه آبریز ارسنجان،دومین کنفرانس آب دانشگاه آزاد واحد بهبهان.
 • مهدی مشعل،عبدالمجید اسدی،1391، خطرات محتمل لرزه ای در  دشت مرودشت ، اولین همایش ملی جغرافیا

 

 

 • Prediction of collapse in a casing & tubing: with case of study of IRAN, 5(11):831-840,2011,Australian journal of basic & applied sciences.(ISI)

 

 • Type of gas blow out with case studies in Iran & the other country, 5(11):823-830,2011,Australian journal of basic & applied sciences.(ISI)

 

 • Effect of electromagnetic waves on petroleum in porous media with high pressure & temperature micro-model,5(11):817-822,2011,Australian journal of basic & applied sciences.(ISI)

 

 • Distribution  of  a and b values and quantitative Seismicity of  Iran(1995)- Second  International Conference on Seismology and Earthquake Engineering May 15-17,1995, Tehran, Islamic republic of  IRAN

 

 • The Role of Hormuz Salts in Reducing Earthquake Effectiveness in Zagros, Persian Gulf and the Oman Sea Regions, The First Iranian Marine Geology Symposium with special reference to Oman Sea,7-9,1997 Chah Bahar

 

 • The Numerical Analysis of earthquake distribution in Several Seismogenic Regions of  Iran,(2005)Journal of sciences(JSIAU) Islamic Azad University.vol 15.No 57 Fall 2005

 

 • Determine the Sarvestan Fault situation, (2010) International Conference on Geological Science and Engineering (ICGSE), Venice Italy.

 

 • Investigation And Calculation Of MorphotectonicIndices And Changes Of Debi Of Water River In Dam Construction Site,(2011), is accepted At The International Conference on Geological Science and Engineering, Singapore.
 • A. Asadi, H. Quanbari, A. Nikoonejad, 2013, Strain analysis of the Darvazeh Quran fault, Zagros Mountains, Iran, Iranian Journal of Science & Technology, IJST, 37A4: 467-475.

 

 • Abdoolmajid Asadi, Asma Nikoonejad, Hatam Quanbari, 2014, Study of Guyum fault zone in geodetic approach, Zagros Mountains, Current Trends in Technology and Science, Volume3,  Issue2.

 

 • Hatam Quanbari, Mohsen Pourkermani , Abdoolmajid Asadi , Soheila Bouzari , Manoucher Ghorashi ,March 2014, Hypsometric Properties of Marvdasht Plain Basins in SW Iran (South of Zagros Fold-Thrust Belt)  , Current Trends in Technology and Science, Volume: 3, Issue: 2, ISSN: 2279-0535.

 

 • Asadi Abdoolmajid, Nasouti Ahmad, Zargar Shoushtari Arash, Jamshidi Saied, 2014, enhanced oil recovery using simulation of co2 injection method with special emphasis on its comparison with water flooding, water alternating gas & simultaneous water alternating gas, The Indian Mineralogist Journal, v.49, no1.

 

 • Maryam Aminipanah,Manouchehr Ghorashi,Mohsen Pourkermani,Abdolmajid Asadi,Katayoun Behzadafshar, Source Characteristics of the 2012 Ahar-Varzaghan Earthquake, Open Journal of Geology2016,6,39-46 .

 

 • Soraya Dana, Mahmood Almasian, Abdolmajid Asadi, Mohsen Pourkermani, Manouchehr Goreshi, Measuring the Qatar-Kazeron Fault Dip Using Random FiniteFault Simulation of September 27, 2010 Kazeron Earthquake and Analytical Signal Map of Satellite Magnetic Data, Open Journal of Geology,2015,5,73-82.

 

 

اختراعات و ابداعات:

 

 • ساخت ژئوفون های بی سیم (سیستم مخابراتی اکتشاف نفت) ، مینایی حسین/ اسدی عبدالمجید//نوروزپور لاری صابر، اداره کل مالکیت صنعتی 1389.

 

 • میکرومدل فشاربالا و دمای بالا برای مدل کردن انواع جریان های سیالات با قابلیت تنظیم دما و فشار ،عبدالمجید اسدی/احسان مومنی/محمدهادی پرهام وند،اداره کل مالکیت صنعتی 1390.

عناوین برجسته علمی :

 

 • سر گروه قطب علمی وزارت نفت شاخه پژوهشی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ، گروه پژوهشی مقاوم سازی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1390 .
 • سر گروه قطب علمی وزارت نفت شاخه پژوهشی اکتشافات زمین شناسی و لرزه ای ، گروه پژوهشی مقاوم سازی دانشگاه آزاد اسلامی، 1390 .

 

تالیفات :

 • 1

عنوان : زمین شناسی مهندسی

مولفان : دکتر عبدالمجید اسدی – مهندس مسعود عسکری

سال نشر : 1390

ناشر : مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 • 2

عنوان : جزوه نقشه برداری و عملیات 1

مولفان : دکتر عبدالمجید اسدی – حاتم قنبری – اسماء نیکونژاد

سال نشر : 1389

ناشر : مرکز نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.

 • ۳

عنوان : دایره های مورُ مسیرهای تنش و ژئوتکنیک

مترجمان: دکتر عبدالمجید اسدی – سید وهاب حمیدیان

سال نشر : 13۹۴

ناشر : مرکز نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

 

 

پایان نامه های راهنمایی شده (کارشناسی ارشد و دکترا) :

 • بررسی پایداری دیواره شمالی معدن سنگ آهن گلگهر سیرجان، 1395-1396
 • مطالعه و بررسی احتمال حرکت دایمی بستر لوله ها و اثرات آن در زمان طولانی بر تجهیزات گازرسانی با نگرشی ویژه بر گسل رودخانه خشک شیراز، کارفرما: شرکت ملی گاز ایران، 1395-1397
 • بررسی اثر عوامل ساختاری بر نحوه ی چیدمان هندسی ایستگاه های لیزیک در مطالعه گسل های نئوتکتونیکی منطقه زاگرس با نگرشی به منطقه دروازه قرآن،مهندس حاتم قنبری،1389.
 •  محاسبه آهنگ جابه جایی شاخه دوکوهک زون گسلی گویم با روش لیزیک،مهندس اسماء نیکونژاد،1389.
 •  محاسبه آهنگ جابه جایی شاخه انجیره زون گسلی گویم با روش لیزیک،مهندس حمیده خشایار،1389.
 •  محاسبه آهنگ جابه جایی شاخه قلات زون گسلی گویم با روش لیزیک،مهندس منصوره زارعی فرد جهرمی،1389.
 • بررسی الگوی گسلی در منطقه سد چمشیر و تکتونیک فعال رودخانه،مهندس جهان بخش احسانی،1388.
 • مطالعه حرکات نئوتکتونیکی دشت شیراز با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و لوگ (مغزه) چاه ها ، مهندس حمیده صحرایی،1389.
 • بررسی بررسی فعالیت های نئوتکتونیکی دشت فیروزآباد با استفاده از لوگ چاه ها و نتایج ژئوالکتریک، مهندس محمد اسد پور،1389.
 • بررسی مورفوتکتونیک گنبدهای نمکی دشت سروستان ، مهندس غلام حسین کریمی، ۱۳۸۹.
 • بررسی مورفوتکتونیک منطقه ارسنجان و تاثیر آن بر منابع آب ، مهندس امان اله هاشمی ، ۱۳۸۹ .
 • اثر گسل های منطقه قادر آباد بر روی آب های زیرزمینی ،مهندس کریمی مزیدی ۱۳۹۰.
 • بررسی گسل های فعال دشت خرامه ،مهندس  بازیار ۱۳۹۰.
 • بررسی نحوه چیدمان ایستگاه های لیزیک در مطالعه گسل های نئوتکتونیکی منطقه زاگرس با نگرشی به رودخانه خشک شیراز، مهندس مهدی آزاد منش، 1386.
 • بررسی تاثیر تکتونیک بر ظهور چشمه های کارستی (کورسا – تنگ پیرزا – موگر ) در محدوده تاقدیس کوه سیاه دهدشت، مهندس بندر آموس،1389.
 • بررسی و تعیین احتمال وجود زون واداتی- بنیوف زاگرس با استفاده از داده های لرزه ای ، مهندس زینب زمان پور 1390.
 • بررسی تاثیر تکتونیک منطقه بر سنگ کف دشت ایج استهبان با استفاده از روشهای متداول ژئو فیزیکی و تاثیر آن بر سفره آبهای زیر زمینی، مهندس سارا قلمکاری، 1390.   
 • بررسی اثر امواج الکترومغناطیس بر سیالات نفتی در محیط متخلخل، مهندس احسان مومنی،1391.
 • مطالعه تکتونیک  فعال منطقه تنگ سرخ شهرستان بویراحمد،مهندس سیروس باقری،1390.
 • مدل های Ising برای زلزله های ایران،مهندس نجمه رفیعی زهرویی ،1389.
 • بررسی تاثیر تکتونیک منطقه بر سنگ کف دشت شیراز با استفاده از روشهای متداول ژئو فیزیکی ، مهندس عصمت ابن حداد ، 1390.
 • بررسی مورفوتکتونیکی و ژئوفیزیکی دشت شیراز، دکتر محمدرضا قویمی، 1390.
 • بررسی لرزه زمین ساخت منطقه زاگرس مرتفع با نگرشی بر دشت مرودشت،مهندس مهدی مشعل،1388.
 • بررسی مورفوتکتونیک منطقه آسپاس ، مهندس محمد حسین مهنام پور،1387.
 • محاسبه آهنگ جابه­جایی گسل رودخانه خشک شیراز با روش لیزیک ، مهندس هدی ستوده 1390.
 • محاسبه آهنگ جابه­جایی گسل گویم سگمنت معالی آباد شاخه غربی رودخانه خشک شیراز با روش لیزیک ، مهندس فرخ لقا فریدونی، 1391.
 • بررسی تکتونیکی منطقه سه تخت گزین به روش ژئوالکتریک،مهندس فاطمه نعمت الهی،1391.
 • مطالعه موردی ارتباط تکتونیکی توده های معدنی شماره 3 و 5 معدن گل گهر با استفاده از روش ژئوالکتریک، مهندس حامد روستا ، 1391.
 • برسی و امکان ارتباط بین آنومالی توده شماره 1 و 3 معدن گلگهر سیرجان با استفاده از روش های ژئوفیزیکی ،مهندس محمد جباریان ،1391.
 • برسی و امکان ارتباط بین آنومالی توده شماره 2 و 3 معدن گلگهر سیرجان با استفاده از روش های ژئوفیزیکی ،مهندس کاظم زارع ،1391.
 • محاسبه آهنگ جابه­جایی گسل شاخه غربی گسل سبزبوشان با روش لیزیک، مهندس محسن خواجه ،1391.
 • بررسی تاثیر تکتونیک منطقه بر سنگ کف سایت دفن زباله برمشور با استفاده از روشهای متداول ژئو فیزیکی و ارتباط آن با سفره آبهای زیر زمینی، مهندس الهام عبدالیوسفی، 1391.   
 • بررسی روش های تعیین شکستگی و ترک خوردگی سنگ مخزن به کمک داده های پترو فیزیکی و اطلاعات مغزه ای در سنگ مخزن مزدوران، مهندس هنگامه عرفانیان،1391.
 • محاسبه آهنگ جابه جایی زون گسلی سبزپوشان در منطقه شهرک آرین با روش لیزیک، مهندس شیما صدقی،1391.
 •  بررسی تکتونیکی جنوب دشت شیراز به روش ژئوالکتریک،مهندس علی بهاءلو،1391.
 • تحلیل ساختاری منطقه شمال غرب شیراز، دکتر محمد رضا قویمی پناه، 1391.
 • تحلیل ساختاری و تکتونیک فعال دشت مرودشت ، دکتر حاتم قنبری ،1391.

 

 

پایان نامه های مشاوره شده (کارشناسی ارشد و دکترا) :

 

 • تغییر رخساره های سنگی و ارتباط آن با وقایع تکتونیکی در منطقه زاگرس ، مهندس  نسیم اسماعیل پور ، ۱۳۸7 .
 • بررسی ساختارهای فعال تکتونیکی منطقه یاسوج ، مهندس امیر حسن انصاری پور 1390.
 • آنالیز فرکتالی ناهمواری های سطحی زمین در بخش های شمالی و جنوبی ایران ، مهندس شاه محمدی، 1389.
 • درون یابی داده های لرزه ای با نمونه برداری مکانی غیر یکنواخت به روش هرم گوسی ، مهندس راضیه زارعی، 1386.
 • واکاوی ساختاری تاقدیس داریشک در منطقه مه کوه در شمال باختر سپیدان، مهندس سیده ناهید حسینی اردکانی،1387.
 • ارزیابی خطر زمین لغزش در ناحیه مرکزی زاگرس ، مهندس مجید زارعپور،1389.
 • مقایسه پارامترهای لرزه خیزی فرمول گوتنبرگ – ریشتر در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی جهان، مهندس علیمحمدی زارع،1389 .
 • واکاوی تنش جوان تاقدیس سبزپوشان در استان فارس بر اساس داده های صفحه گسلی، مهندس ربابه شاه امیری،1387.
 • مطالعه گسل های فعال و زلزله خیزی استان فارس، عبدالعلی ولی،1387.
 • واکاوی تنش جوان تاقدیس دالو در استان فارس بر اساس داده های صفحه گسلی ، مهندس لیلا خسروی،1387.
 • مطالعه لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زلزله در شهرستان لارستان جنوب ایران ، اسماء حاجی رجبی ،1389.
 • شاخص های مورفوتکتونیکی رشته کوه های ایران و کاربرد آن ها برای مطالعه مناطق فعال تکتونیکی ، مهندس غلامرضا شریف زاده ، 1388.
 • مطالعه آهنگ لرزه خیزی قبل از وقوع بعضی زمین لرزه های بزرگ در ایران،مهندس فاطمه یزدانی،1389.
 • بررسی مخازن هیدروکربونی در یال غربی منطقه خرمن کوه استان فارس با استفاده از روش مگنتومتری،مهندس مهدی دست افکن،1393.
 • بررسی مخازن هیدروکربونی در یال شرقی منطقه خرمن کوه استان فارس با استفاده از روش مگنتومتری،مهندس پونه رستمی،1393.
 • تحلیل ساختاری و تکتونیک فعال دشت داریان ،دکتر مهدی آزادمنش ،1391.
 • تعیین سرعت حرکت و جنبایی گسل قطر-کازرون، دکتر لیلا کشاورز،1391.

 

 • پایان نامه دکتری تخصصی تعیین الگوی شکستگی سنگ مخزن میدان نفتی سروستان – سید وهاب حمیدیان "زیر نظر شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی"، (1395)
 • پایان نامه دکتری تخصصی تعیین الگوی شکستگی سنگ مخزن میدان نفتی سعادت آباد – نوشین رمضانی"زیر نظر شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی"، (1395)
 • پایان نامه دکتری تخصصی "بررسی وضعیت تکتونیکی معدن کوه سرمه و ارتباط کانه زایی با گسل های موجود به روش ژئوفیزیک"، فاطمه نعمت اللهی (1394)
 • پایان نامه دکتری تخصصی "تعیین گسل دامغان و تأثیر آن بر آب های زیر زمینی به کمک روش ژئوفیزیک"، غریب بلوک (1394)

 

دوره ها و کارگاههای آموزشی:

 

ردیف

نام دوره و کارگاه

مدت به روز

سال برگزاری

کشور برگزار کننده

دانشگاه یا موسسه برگزار کننده

1

سیر تکاملی نظریه های سازمان و مدیریت ( ویژه روسا و معاونین )

16 ساعت

88

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

2

مدیریت کارآفرینی ( ویژه روسا و معاونین )

17 ساعت

87

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

3

مدیریت تکنولوژی ( ویژه روسا و معاونین )

8 ساعت

88

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

4

مشکلات روانشناختی دانشجویان ( ویژه هیات علمی )

40 ساعت

88

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

5

مدیریت کیفیت در موسسات آموزش عالی ویژه روسا و سرپرستان

18 ساعت

85

ایران

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی اردبیل

6

مدیریت آموزش عالی ویژه روسا و سرپرستان واحدهای دانشگاهی

30 ساعت

83

ایران

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی تهران

7

کارگاه تخصصی بهسازی سازمانی پایه سطح 2 ( ویژه روسا و معاونین واحدها و مراکز منطقه 1)

17 ساعت

86

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1

8

مدیریت بهره وری

16 ساعت

84

ایران

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی مشهد

9

مدریت استراتژیک

18 ساعت

84

ایران

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی شیراز

10

کارگاه تخصصی سازمان و مدیریت ( ویژه روسا و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی )

17ساعت

86

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1

11

بهینه سازی روابط استاد و دانشجو ( ویژه اعضاء هیات علمی )

12 ساعت

89

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

12

بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه ( ویژه اعضاء هیات علمی )

16 ساعت

89

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

13

پرورش خلاقیت فردی و گروهی ( ویژه اعضاء هیات علمی )

14 ساعت

89

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

14

مشکلات روانشناختی دانشجویان ( ویژه اعضاء هیات علمی )

40 ساعت

89

ایران

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقۀ 1 واحد علوم تحقیقات فارس

 

 

 

سابقه تدریس:

 

ردیف

دانشگاه/موسسه

مقطع

موضوعات تدریس

کارشناسی

ارشد

دکترا

1

آزاد اسلامی واحد بهبهان

 

 

نقشه برداری – ژئوفیزیک – زمین شناسی ساختمانی

2

آزاد اسلامی واحد استهبان

 

 

نقشه برداری – فتوژئوگرامتری – مهندسی زلزله – هیدرولوژی –  مکانیک خاک

3

آزاد اسلامی واحد شیراز

ژئوفیزیک –ژئوتکتونیک 1 و 2 – سنجش از دور – اصول اکتشافات ژئوفیزیکی – ژئوفیزیک کاربردی –

تکتونیک برخوردی-تکتونیک برشی-تکتونیک پی سنگ

4

آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس

نقشه برداری – اصول اکتشافات ژئوفیزیکی-تکتونیک برخوردی-تکتونیک برشی-تکتونیک پی سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق شغلی:

 

ردیف

سمت و نوع کار

از تاریخ

تا تاریخ

نام موسسه

شهر

کشور

1

معاونت پژوهشی دانشگاه

76

81

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

استهبان

ایران

2

ریاست دانشگاه

81

85

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

شیراز

ایران

3

ریاست دانشگاه

85

۹۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس

مرودشت

ایران

 

4

کارشناس رسمی قوه قضاییه

منطقه 6

86

تاکنون

قوه قضاییه

شیراز

ایران

5

عضو هیات نظارت آموزش عالی وزارت علوم در استان فارس

88

تا کنون

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

شیراز

ایران

6

عضو هییت رئیسه کانون کارشناسان قوه قضاییه منطقه 6

89

تاکنون

قوه قضاییه

شیراز

ایران

 

7

عضو اتاق فکر اداره کل تعاون

استان فارس

89

تاکنون

وزارت تعاون

شیراز

ایران

 

8

عضو شورای پژوهشی شرکت

معادن گل گهر ( سیرجان)

89

تاکنون

اداره کل صنایع و معادن استان کرمان

سیرجان

ایران

9

عضو کمیته آمایش وزارت علوم در استان فار س

89

تا کنون

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

شیراز

ایران

10

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

92

۹4

دانشگاه آزاد اسلامی

شیراز

ایران

11

ریاست دانشگاه

93

۹۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

شیراز

ایران

 

12

مشاور کمیسیون عمرانی شورای شهر شیراز

96

تاکنون

شورای اسلامی شهر شیراز

شیراز

ایران

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول اکتشافات زمین فیزیکی 930423 0 چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس204عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
تکتونیک برخوردی 37135111 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
تکتونیک برشی 60428 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
دیاپیریسم 37135153 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
زمین ساخت ایران 930417 0 چهار شنبه10:30 09:00عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
کاربرد دورسنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی 930420 0 چهار شنبه08:30 07:30عادی/چهار شنبه14:00 12:30عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت 930416 0 پنج شنبه14:30 12:45عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
لرزه زمین ساخت 100885 0 باگروه14:30 12:45عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
تکتونیک برشی 60428 0 پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 203عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
تکتونیک پی سنگ 37135154 0 پنج شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 203عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
زمین شناسی ساختمانی 541 0 یکشنبه10:30 08:00 شماره کلاس 203عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت 930416 0 پنج شنبه17:00 15:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
لرزه زمین ساخت 100885 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 203عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه