اعضای هیات علمی

اسداله عسکریان
  • اسداله عسکریان 

  • | گروه دندانپزشکی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : 09173413219
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

بسمه تعالی

رزومه علمی

اینجانب دکتر اسداله عسکریان در سال 1370 وارد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم و در سال 1376 فارغ التحصیل گردیدم مجددا" در سال 1385 در رشته جراحی دهان – فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد و در سال 1390 فارغ التحصیل شدم و در دوره دستیاری سه مقاله در مجلات ISI و مجلات معتبر جهانی داشتم ، از سال 1390 تا سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مشغول به کار و تدریس بودم و در سال 1394 تا کنون در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مشغول به تدریس و تحقیق می باشم. 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای دهان و تشخیص 3 (ن) 107150 0 باگروه14:00 13:00شماره کلاسآمفی تئاترعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 1 (ن) 108356 0 یکشنبه14:00 13:00 شماره کلاس 102 قاآنی جنوبیعادی/ 97/11/03 - 08:00 ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 سه شنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 دوشنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 دوشنبه16:00 14:00 شماره کلاس بخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 شنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 یکشنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 شنبه16:00 14:00 شماره کلاس بخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ع) 105826 0 یکشنبه16:00 14:00 شماره کلاس بخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 2 (ن) 110974 0 باگروه14:00 13:00شماره کلاسآمفی تئاترعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 سه شنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 یکشنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 دوشنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 یکشنبه16:00 14:00 شماره کلاس بخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 شنبه16:00 14:00شماره کلاسبخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 شنبه16:00 14:00 شماره کلاس بخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 4 (ع) 1246143 0 دوشنبه16:00 14:00 شماره کلاس بخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
جراحی دهان ، فک و صورت 5 (ع) 101794 0 دوشنبه16:00 14:00 شماره کلاس بخش جراحیعادی/ نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه