اعضای هیات علمی

آنیتا نماینده
  • آنیتا نماینده 

  • | گروه کشاورزی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمارواحتمالات 103238 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس آز علوم زیستیعادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
آمارواحتمالات 103238 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 202عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
ژنتیک 107765 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
طرح آزمایشات کشاورزی 1 102360 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
کشت بافت وسلول گیاهی 1246055 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
اصلاح گیاهان زینتی تکمیلی 1246251 0 چهار شنبه12:30 11:00عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
اصلاح و اهلی کردن گیاهان دارویی، ادویه ای وعطری 207 0 چهار شنبه11:00 09:15عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
آمارواحتمالات 103238 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
طرح آزمایشات کشاورزی 1 102360 0 سه شنبه11:00 09:15 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه15:30 14:00عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
طرح آزمایشات کشاورزی 1 102360 0 سه شنبه11:00 09:15 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه14:00 12:30عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
طرح آزمایشات کشاورزی 1 102360 0 سه شنبه11:00 09:15 شماره کلاس 208عادی/سه شنبه12:30 11:00عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه