اعضای هیات علمی

علی اصغر امیری
  • علی اصغر امیری 

  • | گروه شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 111007 0 شنبه10:15 07:30عادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 111007 0 شنبه13:00 10:15عادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 111007 0 شنبه15:30 13:00عادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 108483 0 چهار شنبه10:15 07:30عادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 108483 0 چهار شنبه13:00 10:16عادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شیمی عمومی 621 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
کارآموزی تابستانی 106220 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مباحث نوین در شیمی تجزیه 697 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 111007 0 دوشنبه11:00 08:00عادی/ 97/03/20 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 108483 0 شنبه14:45 12:00عادی/ 97/03/20 - 10:30 ترم دوم 1396
اسپکتروسکپی تجزیه ای (1) 101620 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
روشهای فیزیکی و شیمیائی جدا سازی 111333 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 218مهندسی شیمیعادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
سمینار(1) 572 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینارموضوع روز 103146 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
شیمی تجزیه 1 610 0 یکشنبه15:00 12:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
شیمی تجزیه 2 611 0 یکشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/04/06 - 08:00 ترم دوم 1396
شیمی تجزیه 2 120004 0 یکشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 207عادی/ 97/04/06 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه