اعضای هیات علمی

امید علی زاده
  • امید علی زاده 

  • | گروه کشاورزی |
  • دانشیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کشاورزی پایدار 108527 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
علفهای هرز و کنترل آن 103705 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه14:00 12:30عادی/ 97/03/31 - 13:30 ترم دوم 1396
مبانی کشاورزی پایدار 108527 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 209عادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 3 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه