اعضای هیات علمی

change-logo

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرآیندشکل دادن پلیمرها 103668 0 چهار شنبه16:00 14:30شماره کلاس210عادی/چهار شنبه17:30 16:00شماره کلاس210عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه