اعضای هیات علمی

علیرضا غلامی
  • علیرضا غلامی  

  • | گروه کشاورزی |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری عمومی 102228 0 یکشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه14:30 13:00عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
آبیاری عمومی 102228 0 یکشنبه11:00 09:15 شماره کلاس 209عادی/یکشنبه12:30 11:00عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 سه شنبه13:30 11:30عادی/ نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 سه شنبه11:30 09:30عادی/ نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 سه شنبه09:30 07:30عادی/ نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طراحی سازه های آبی (2) 104615 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 سه شنبه11:30 09:30 شماره کلاس 405 کارگاهعادی/ 97/03/22 - 07:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 سه شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 405 کارگاهعادی/ 97/03/22 - 07:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 سه شنبه13:30 11:30 شماره کلاس 405 کارگاهعادی/ 97/03/22 - 07:30 ترم دوم 1396
بیان تصویری 1246087 0 باگروه : :00عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
طراحی سازه های آبی(1) 102040 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
محاسبات عددی 727 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 117عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه