اعضای هیات علمی

حسین علائی
  • حسین علائی 

  • | گروه حقوق |
  • مربی
  • اتاق : ۳۰۷
  • شماره تماس : ۰۹۱۷۷۱۱۱۰۰۵
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزادیهای عمومی 113 0 پنج شنبه11:00 10:01 شماره کلاس 210عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق بشر 1046096 0 چهار شنبه12:00 10:01 شماره کلاس 310عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه10:00 08:01 شماره کلاس 310عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 573 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزادیهای عمومی 113 0 پنج شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 111عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
امتحان جامع 106254 0 نامشخص 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
حقوق اداری1 106010 0 دوشنبه15:30 13:31 شماره کلاس 110عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
حقوق اداری1 106010 0 سه شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 108عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 311عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه