اعضای هیات علمی

علیرضا عقیلی

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
دوباره - تولید رنگ 107739 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی در پلیمر و رنگ 1053 0 یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 316عادی/یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضی مهندسی 517 0 یکشنبه13:30 12:00 شماره کلاس 316عادی/یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 98/04/15 - ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
کنترل فرایندها 104447 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316عادی/یکشنبه14:00 12:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
مهندسی رزین های صنعتی 101525 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون 105364 0 پنج شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/پنج شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/ 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
هویت شناسی پیشرفته پلیمرها 101165 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
الکتروشیمی و مهندسی خوردگی 101526 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
خواص مهندسی پلیمرها 107889 0 چهار شنبه15:00 12:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی در پلیمر و رنگ 1053 0 یکشنبه18:00 15:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی مهندسی 517 0 یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 218مهندسی شیمیعادی/سه شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
کنترل فرایند در صنایع پلیمر و رنگ 101530 0 سه شنبه11:30 10:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/سه شنبه13:30 12:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه