اعضای هیات علمی

حامد آگاهی
  • حامد آگاهی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کنترل بهینه 12053265 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کنترل بهینه 12053265 0 پنج شنبه19:00 16:00شماره کلاس316م1عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کنترل دیجیتال 930442 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کنترل بهینه 12053265 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/27 - 13:30 ترم دوم 1395
کنترل بهینه 12053265 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/27 - 13:30 ترم دوم 1395
کنترل غیر خطی 930443 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/23 - 13:30 ترم دوم 1395
کنترل غیر خطی 930443 0 پنج شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/23 - 13:30 ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه