اعضای هیات علمی

هادی عدلو

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 103925 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 317عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 103925 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 317عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
تصفیه آب و فاضلاب 25201152 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 317عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
تصفیه آب و فاضلاب صنایع غذایی 120095 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
فرایندهای پتروشیمی 101327 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 317عادی/دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
تصفیه آب و فاضلاب 25201152 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/07 - 13:30 3963
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
تصفیه آب و فاضلاب 25201152 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 309عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 104859 0 چهار شنبه17:00 14:00 شماره کلاس 316عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
سینتیک و طرح راکتور پیشرفته 120102 0 چهار شنبه14:00 10:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
فرایندهای پالایش 120001 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 317عادی/دوشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 317عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
فرایندهای پتروشیمی 101327 0 شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 317عادی/دوشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 317عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه