اعضای هیات علمی

کاملیا عبدی
  • کاملیا عبدی 

  • | گروه تربیت بدنی |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی مدیریت 1246254 0 چهار شنبه13:30 12:00 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
روان شناسی ورزشی 110294 0 یکشنبه11:30 09:45 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 پنج شنبه17:00 15:30 شماره کلاس 126سمعی بصریعادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی تربیت بدنی 2 102580 0 یکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/10/17 - 13:30 ترم اول 1397
مبانی مدیریت 930310 0 یکشنبه14:00 12:15 شماره کلاس 108سمعی بصریعادی/ 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 چهار شنبه11:00 09:30 شماره کلاس پردیس1والیبالعادی/ 97/10/12 - 09:30 ترم اول 1397
ورزش 1 108509 0 چهار شنبه09:30 08:00 شماره کلاس پردیس1والیبالعادی/ 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
تربیت بدنی 109037 0 شنبه14:30 13:00 شماره کلاس پردیس1عادی/یکشنبه14:30 13:00 شماره کلاس پردیس1عادی/دوشنبه14:30 13:00 شماره کلاس پردیس1عادی/ 97/05/27 - 13:00 3963
ورزش 1 108509 0 شنبه16:00 14:30 شماره کلاس پردیس1والیبالعادی/یکشنبه16:00 14:30 شماره کلاس پردیس1والیبالعادی/دوشنبه16:00 14:30 شماره کلاس پردیس1والیبالعادی/ 97/05/28 - 14:30 3963
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش 1246278 0 پنج شنبه10:00 08:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/03/27 - 13:30 ترم دوم 1396
تربیت بدنی 109037 0 سه شنبه15:00 13:30 شماره کلاس پردیس2عادی/ 97/03/22 - 13:30 ترم دوم 1396
زبان تخصصی 527 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
مبانی مدیریت 930310 0 دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 103سمعی بصریعادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم 101110 0 دوشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 114سمعی بصریعادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
ورزش 1 108509 0 سه شنبه18:00 16:30 شماره کلاس پردیس2بدمینتونعادی/ 97/03/22 - 16:30 ترم دوم 1396
ورزش 1 108509 0 سه شنبه16:30 15:00 شماره کلاس پردیس2بدمینتونعادی/ 97/03/22 - 15:00 ترم دوم 1396
ورزش 1 108509 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس پردیس1عادی/ 97/03/21 - 07:30 ترم دوم 1396
ورزش 1 108509 0 دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس پردیس1عادی/ 97/03/21 - 10:30 ترم دوم 1396
ورزش 1 108509 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس پردیس1عادی/ 97/03/21 - 09:00 ترم دوم 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه