آخرین اخبار


  کارگاه‌های آموزشی آشنایی با بانک‌های اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی Ebsco با همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری و با حضور مدرسان و نمایندگان این پایگاه‌ ویژه اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد.   دکتر محمدمهدی جباری در حاشیه برگزاری کارگاه‌ پایگاه اطلاعاتی Ebsco به خبرنگار آنا گفت: «در این کارگاه آشنایی لازم با بانک‌های اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی Ebsco شامل Academic serch complete و Business source complete انجام گرفت که با استقبال شرکت کنندگان روبه‌رو شد.» معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز در باره بانک اطلاعاتی Academic search complete افزود: «این بانک اطلاعاتی یکی بزرگ ترین و با ارزش ترین بانک اطلاعاتی چندرشته ای تمام متن دنیاست که اختصاصا برای موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها طراحی شده است. این بانک شامل مجموعه ای بالغ بر 60000 ویدیو با پوشش موضوعی گسترده از موضوعات متنوع از سال 1930 تا حال حاضر بوده که توسط آژانس خبری Associated press فراهم آمده است. جباری تصریح کرد: «بانک اطلاعاتی Business Source Complete نیز یکی از مهم ترین پایگاه های آکادمیک جهان در حوزه های تجارت و کسب و کار است که شامل بیش از 1990 ژورنال آکامیک، 893 مجله، 940 انتشارات تجاری تمام متن و بیش از 39 هزار منبع علمی تمام متن دیگر است.»

کارگاه-شیراز

 

کارگاه‌های آموزشی آشنایی با بانک‌های اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی Ebsco با همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری و با حضور مدرسان و نمایندگان این پایگاه‌ ویژه اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد.

 

دکتر محمدمهدی جباری در حاشیه برگزاری کارگاه‌ پایگاه اطلاعاتی Ebsco به خبرنگار آنا گفت: «در این کارگاه آشنایی لازم با بانک‌های اطلاعاتی پایگاه اطلاعاتی Ebsco شامل Academic serch complete و Business source complete انجام گرفت که با استقبال شرکت کنندگان روبه‌رو شد.»

معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز در باره بانک اطلاعاتی Academic search complete افزود: «این بانک اطلاعاتی یکی بزرگ ترین و با ارزش ترین بانک اطلاعاتی چندرشته ای تمام متن دنیاست که اختصاصا برای موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها طراحی شده است. این بانک شامل مجموعه ای بالغ بر 60000 ویدیو با پوشش موضوعی گسترده از موضوعات متنوع از سال 1930 تا حال حاضر بوده که توسط آژانس خبری Associated press فراهم آمده است.

جباری تصریح کرد: «بانک اطلاعاتی Business Source Complete نیز یکی از مهم ترین پایگاه های آکادمیک جهان در حوزه های تجارت و کسب و کار است که شامل بیش از 1990 ژورنال آکامیک، 893 مجله، 940 انتشارات تجاری تمام متن و بیش از 39 هزار منبع علمی تمام متن دیگر است.»