آخرین اخبار


اجرای تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و سازمان نظام مهندسی فارس سرعت می‌گیرد     جلسه مشترک معاون پژوهش و فناوری و مدیر ارتباط با صنعت واحد شیراز با رئیس و دیگر مسئولان نظام مهندسی فارس به منظور عملیاتی کردن تفاهم‌نامه فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و سازمان نظام مهندسی استان، برگزار شد.   دکتر محمدمهدی جباری معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز در این نشست، درباره پتانسیل اعضای هیات علمی و آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های این واحد دانشگاهی، درباره نحوه فعالیت سامانه آزمایشگاه‌های همکار آزاد (ساها) از اعلام آمادگی این واحد برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز سازمان نظام مهندسی به عنوان یک آزمایشگاه مرجع، خبر داد. وی گفت: «این واحد دانشگاهی آماده برگزاری مسابقات علمی و همایش‌های تخصصی و دیگر همکاری‌های علمی مشترک است.» حسین پوراسدی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز با بیان اینکه واحد شیراز رشته‌های مصوب و پتانسیل علمی کافی در همه هفت گروه تخصصی زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان را داراست، ابراز امیدواری کرد که تا با تعامل بیشتر بین این سازمان و واحد شیراز، با تسریع در عملیاتی کردن تفاهم فیمابین، در رابطه با گسترش فعالیت‌های علمی و تخصصی دیگر اقدامات عملی انجام گیرد. این نشست پس از بیان نظرات مدیر ارتباط با صنعت واحد شیراز و تعدادی از اعضای هیات‌ مدیره و گروه‌های مختلف سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان فارس، به پایان رسید.

اجرای تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و سازمان نظام مهندسی فارس سرعت می‌گیرد

 
 

جلسه مشترک معاون پژوهش و فناوری و مدیر ارتباط با صنعت واحد شیراز با رئیس و دیگر مسئولان نظام مهندسی فارس به منظور عملیاتی کردن تفاهم‌نامه فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و سازمان نظام مهندسی استان، برگزار شد.

 

دکتر محمدمهدی جباری معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز در این نشست، درباره پتانسیل اعضای هیات علمی و آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های این واحد دانشگاهی، درباره نحوه فعالیت سامانه آزمایشگاه‌های همکار آزاد (ساها) از اعلام آمادگی این واحد برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز سازمان نظام مهندسی به عنوان یک آزمایشگاه مرجع، خبر داد.

وی گفت: «این واحد دانشگاهی آماده برگزاری مسابقات علمی و همایش‌های تخصصی و دیگر همکاری‌های علمی مشترک است.»

حسین پوراسدی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز با بیان اینکه واحد شیراز رشته‌های مصوب و پتانسیل علمی کافی در همه هفت گروه تخصصی زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان را داراست، ابراز امیدواری کرد که تا با تعامل بیشتر بین این سازمان و واحد شیراز، با تسریع در عملیاتی کردن تفاهم فیمابین، در رابطه با گسترش فعالیت‌های علمی و تخصصی دیگر اقدامات عملی انجام گیرد.

این نشست پس از بیان نظرات مدیر ارتباط با صنعت واحد شیراز و تعدادی از اعضای هیات‌ مدیره و گروه‌های مختلف سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان فارس، به پایان رسید.