آخرین اخبار


  این تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حضور دکتر حمزه ساروئی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، معاون پژوهش و فناوری و دیگر مدیران مرتبط و مسئولان نیروی انتظامی با هدف همکاری‌های متقابل در زمینه‌های علمی پژوهشی و آموزشی تحقیقاتی میان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ امضا شد. سرهنگ غلامرضا ذاکری ‌پور رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ابتدای این مراسم با معرفی دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی به بیان توانمندی‌های این نهاد پرداخت و بر بکارگیری و استفاده از توان علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد شیراز برای همکاری‌‌های دوجانبه تاکید کرد. سرهنگ احمد ایزدی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی فارس هم در سخنانی به همکاری‌های مشترک میان نیروی انتظامی و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اشاره کرد. به گزارش آنــا، دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس هم آمادگی واحد دانشگاهی شیراز برای همکاری‌های مشترک با آن نهاد را اعلام و با معرفی امکانات و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی بر تقویت و توسعه همه جانبه همکاری میان دانشگاه آزاد شیراز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد. در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد شیراز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به امضای طرفین رسید.  

 

این تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حضور دکتر حمزه ساروئی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، معاون پژوهش و فناوری و دیگر مدیران مرتبط و مسئولان نیروی انتظامی با هدف همکاری‌های متقابل در زمینه‌های علمی پژوهشی و آموزشی تحقیقاتی میان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ امضا شد.

سرهنگ غلامرضا ذاکری ‌پور رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ابتدای این مراسم با معرفی دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی به بیان توانمندی‌های این نهاد پرداخت و بر بکارگیری و استفاده از توان علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد شیراز برای همکاری‌‌های دوجانبه تاکید کرد.

سرهنگ احمد ایزدی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی فارس هم در سخنانی به همکاری‌های مشترک میان نیروی انتظامی و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اشاره کرد.

به گزارش آنــا، دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس هم آمادگی واحد دانشگاهی شیراز برای همکاری‌های مشترک با آن نهاد را اعلام و با معرفی امکانات و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی بر تقویت و توسعه همه جانبه همکاری میان دانشگاه آزاد شیراز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد شیراز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به امضای طرفین رسید.