آخرین اخبار


جلسه شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور معاونان پژوهش و فناوری واحدها و مراکز و مدیران ارتباط با صنعت واحدهای استان فارس به میزبانی واحد شیراز برگزار شد.   مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه به تبیین بخشنامه تفویض اختیار و نحوه تخصیص هزینه‌کرد ردیف 1-2 اعتبارات پژوهشی و ساخت محصول اولیه در راستای توسعه کمی و کیفی مراکز رشد پرداخت. داود ثمری با توجه به نزدیکی جشنواره پژوهش و فناوری سال 95 و مراسم بزرگداشت هفته پژوهش به بررسی و تبیین مفاد بخشنامه های جدید مرتبط با حوزه معاونت پژوهش و فناوری پرداخت و در این راستا با اشاره به بخشنامه جدید تفویض اختیار و نحوه تخصیص هزینه‌کرد ردیف 1-2 اعتبارات پژوهشی و ساخت محصول اولیه، به بررسی مفاد این بخشنامه و تأثیرات آن در راستای توسعه کمی و کیفی مراکز رشد پرداخته شد. دکتر محمدمهدی جباری، معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز هم به بررسی وضعیت مرکز رشد واحدهای فناور و دیگر فعالیتهای صورت گرفته در اداره ارتباط با صنعت واحد شیراز پرداخت و ابراز امیدواری کرد تا با تلاش همه واحدهای دانشگاهی استان، استان فارس بتواند حضور فعالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دانش بنیان جشنواره پژوهش و فناوری سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران داشته باشد. معاونان پژوهش و فناوری و مدیران ارتباط با صنعت واحدهای استان نیز با معرفی فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در هر واحد، به ارائه نقطه نظرات و خود در رابطه با مشکلات موجود در راستای تحقق اهداف پژوهشی پرداختند.

جلسه شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور معاونان پژوهش و فناوری واحدها و مراکز و مدیران ارتباط با صنعت واحدهای استان فارس به میزبانی واحد شیراز برگزار شد.

 

مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه به تبیین بخشنامه تفویض اختیار و نحوه تخصیص هزینه‌کرد ردیف 1-2 اعتبارات پژوهشی و ساخت محصول اولیه در راستای توسعه کمی و کیفی مراکز رشد پرداخت.

داود ثمری با توجه به نزدیکی جشنواره پژوهش و فناوری سال 95 و مراسم بزرگداشت هفته پژوهش به بررسی و تبیین مفاد بخشنامه های جدید مرتبط با حوزه معاونت پژوهش و فناوری پرداخت و در این راستا با اشاره به بخشنامه جدید تفویض اختیار و نحوه تخصیص هزینه‌کرد ردیف 1-2 اعتبارات پژوهشی و ساخت محصول اولیه، به بررسی مفاد این بخشنامه و تأثیرات آن در راستای توسعه کمی و کیفی مراکز رشد پرداخته شد.

دکتر محمدمهدی جباری، معاون پژوهش و فناوری واحد شیراز هم به بررسی وضعیت مرکز رشد واحدهای فناور و دیگر فعالیتهای صورت گرفته در اداره ارتباط با صنعت واحد شیراز پرداخت و ابراز امیدواری کرد تا با تلاش همه واحدهای دانشگاهی استان، استان فارس بتواند حضور فعالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دانش بنیان جشنواره پژوهش و فناوری سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران داشته باشد.

معاونان پژوهش و فناوری و مدیران ارتباط با صنعت واحدهای استان نیز با معرفی فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در هر واحد، به ارائه نقطه نظرات و خود در رابطه با مشکلات موجود در راستای تحقق اهداف پژوهشی پرداختند.