×

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی ظرفیت‌های حوزه فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

بررسی ظرفیت‌های حوزه فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ظرفیت‌ها و مشکلات فناوری و تجاری‌سازی محصولات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با حضور نماینده مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

 نشست مشترک اعضای هسته‌ها و مدیران شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در این نشست با اشاره به بازدید روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از مرکز رشد واحدهای فناور این واحد دانشگاهی گفت: «در این بازدید نماینده مجلس در نشستی با هسته‌ها، واحدهای فناور و شرکت‌های مستقر در این مرکز رشد و رؤسای مراکز تحقیقاتی به بررسی ظرفیت و مشکلات حوزه فناوری و تجاری‌سازی محصولات این مرکز رشد پرداخت.»

محمدمهدی جباری با معرفی رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی در دستیابی عملی به دانشگاه کارآفرین و فناور، سیاست‌های معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در راه‌اندازی سراهای نوآوری تخصصی را معرفی کرد.

بازدید نماینده مجلس از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شیراز

غلامحسین خلف مدیر مرکز رشد واحدهای فناور و رؤسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز به  ارائه فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.

نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بازدید و با فعالان و فناوران مستقر در شرکت‌ها به گفتگو پرداخت.

 در این بازدیدها مسائل گوناگون این شرکت‌ها مانند مشکلات مربوط به کسورات قانونی، اخذ مجوزهای نهادهای دولتی، تجاری‌سازی، بازاریابی محصولات و ... مطرح شد. در ادامه از  پروژه‌های در حال انجام مراکز تحقیقاتی  بازدید شد.