اهم وظایف حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی شیراز

 

 • نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشی واحد
   
 • برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی جهت ارائه مقاله اعضای هیأت علمی در مجامع علمی داخل و خارج و فرصت ‌های مطالعاتی 
   
 • تصویب و همکاری اجرایی در جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی
   
 •  مرتبط ساختن دانشگاه با مراکز صنعتی و سایر مؤسسات آموزشی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و اجرای طرح‌های برون دانشگاهی
   
 •  چاپ کتاب‌های اعضای هیأت علمی
   
 •  نظارت بر امور کتابخانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی
   
 •  مجهز نمودن واحد به تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی
   
 •  بکار گیری فناوری اطلاعات و تامین سرویس های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فراهم آوردن زیرساخت مناسب شبکه­ای جهت ارائه اتوماسیون ­های مختلف ( انتخاب واحداینترنتی ، اداری مالی ، کتابخانه، سرویسﻫﺎی اینترنتی، ...)
   
 •  برگزاری جلسات شورای پژوهشی واحد
   
 •  برگزاری همایش‌های علمی در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی
   
 • پذیرش دانشجویان ممتاز در باشگاه پژوهشگران جوان شیراز
   
 •  حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی- پژوهشی دانشجویان در قالب انجمن‌های علمی و باشگاه پژوهشگران جوان
   
 •  تهیه برنامه‌های پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت واحد
   
 •  بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسه آن با برنامه‌های واحد
   
 •  اجرای سیاست‌های بودجه‌ای تعیین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه
   
 •  ارزیابی کلیه طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها
   
 •  تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های واحد و اطلاع از وضعیت شاخص‌های آماری دانشگاه
   
 • ارزیابی سالانه برنامه‌های تدوین شده در واحد
   
 •  انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسایی امکانات و نیازمندی‌های موجود در زمینه‌ برنامه‌های دانشگاه
   
 •  ارائه طرح‌های جدید به منظور توسعه کمی و کیفی واحد دانشگاهی
   
 •  ایجاد و راه اندازی مراکز تحقیقاتی جهت انجام فعالیت های نحقیقاتی استادان و دانشجویان
   
 •  حمایت از تیم های تحقیقاتی جهت شرکت در مسابقات علمی
   
 •  انتشار مجلات علمی معتبر
   
 •  برگزاری سخنرانی های علمی هفتگی در سطح دانشکده ها
   
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی در سطح واحد و منطقه، برقراری ارتباطات بین المللی با دانشگاه های معتبر دنیا 
   
 • و ...