نمایش اسناد و رسانه‌ها

پوشه‌ها
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
انجمن ها 0 6
باشگاه پژوهشگران جوان 0 1
خبر نامه ها 0 1
نشریات 0 6
نمایش 4 نتیجه
اسناد
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 3
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 3

فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فهرست جدید مجلات و انتشارات نا معتبر دانشگاه آزاد اسلامی مرداد 99 دانلود (1,593.1k)
فهرست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به فروردین 99-1 دانلود (1,584.4k)
فهرست نشریات علمی - پژوهشی حوزه های علمیه-1 دانلود (579.9k)
فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی-1 دانلود (717.5k)
مجلات ISI-JCR بر اساس ایمپکت فاکتور 2019- دسته بندی شده بر اساس فهرست های موضوعی - مردادماه 1399 دانلود (3,026.3k)
آشنایی با نشریات معتبر و نامعتبر دانلود (18.7k)
فهرست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به فروردین 99 دانلود (1,584.4k)
فهرست نشریات علمی - پژوهشی حوزه های علمیه دانلود (579.9k)
فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی دانلود (717.5k)
فهرست مجلات و نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به دی ماه 98 دانلود (1,602.7k)
فهرست موضوعی (JCR%) مجلات ISI-JCR بر اساس ایمپکت فاکتور 2018- شهریور ماه 1398 دانلود (4,241.4k)
فهرست موضوعی (JCR%) مجلات ISI-JCR بر اساس ایمپکت فاکتور 2017- تیر ماه1397 دانلود (4,063.2k)
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی وزارت علوم تحقیقات و فناوری – آذر 1395 دانلود (567.7k)
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاریخ به روز رسانی دی ماه 96 دانلود (458.3k)
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه 96 دانلود (404.2k)
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به مرداد ماه 96 دانلود (366.7k)
فهرست موضوعی (JCR%) مجلات ISI-JCR بر اساس ایمپکت فاکتور ۲۰۱6- خرداد ماه ۱۳۹6 دانلود (8,096.0k)
نامه ابلاغ سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی دانلود (482.9k)
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به اردیبهشت 95 دانلود (186.8k)
فهرست موضوعی (JCR%) مجلات ISI-JCR بر اساس ایمپکت فاکتور 2015- مرداد ماه 1395 دانلود (2,219.5k)
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم خرداد 95 دانلود (1,111.8k)
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به مرداد 95 دانلود (290.4k)
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی-دی 95 دانلود (318.1k)
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی خارجی وزارت علوم- آذر 95 دانلود (893.8k)
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت منتهی به 20 آذر 95 دانلود (372.0k)