مزایای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

برخی امتیازات عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

1. اولویت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی

2. کمک هزینه ارائه مقاله در همایش های داخلی و خارجی

3. تشویق چاپ مقاله در مجلات علمی

4. تسهیلات مالی چاپ و انتشار کتاب

5. انجام طرح های پژوهشی

6. استفاده رایگان از کارگاه ها و دوره های آموزشی

7. شرکت در بازدیدهای علمی پژوهشی

8. بهره مندی از تخفیف شهریه برای اعضای فعال

9. استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه

10. تخصیص سهمیه و کمک هزینه سفرهای زیارتی

11. دریافت وام دانشجویی

12. ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر بدون شرکت در آزمون (مخصوص اعضای استعداد درخشان)

13. اولویت برخورداری از بورس تحصیلی

14. حمایت از اختراعات و تسهیلات کارآفرینی و...