مراحل ثبت نام ورودی های جدید

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدارک لازم برای ثبت نام کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی

1 داشتن اصل مدرک پایه به همراه 3 برگ کپی شامل : -
الف ( اصل دیپلم متوسطه نظام قدیم یا اصل مدرک پیش دانشگاهی یا اصل مدرک دوره کاردانی اعم از پیوسته پیوسته و ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته می خواهند ثبت نام نمایند .
ب ( اصل مدرک دانشنامه دوره کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره کارشناسی ناپیوسته می خواهند ثبت نام نمایند .
ج ( اصل مدرک دانشنامه کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می خواهند ثبت نام نمایند .
د ( اصل مدرک دانشنامه کارشناسی ارشد پیوسته یا ناپیوسته جهت دانشجویانی که در دوره دکترای تخصصی می خواهند ثبت نام نمایند .
* در صورت ارائه اصل گواهینامه موقت بجای دانشنامه ) بدلیل عدم صدور ( می بایست یک برگ چک بانکی جدید یا سفته بابت ضمانت به دانشگاه تحویل نمائید . مبلغ آن در زمان ثبت نام توسط دانشگاه اعلام خواهد شد .
3 اصل شناسنامه عکس دار و 3 برگ کپی از تمام صفحات آن . -
3 اصل کارت ملی و دو برگ کپی از آن . -
3 تمام رخ پشت نویسی شده که اخیراً تهیه شده باشد . - * 4 شش قطعه عکس 4
5 اصل و سه برگ تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران . -
6 ارائه گواهی برای مشمولان تعهدات خدمتی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و یا شاغلین نیروی انتظامی - جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل
7 اخذ فرم های مربوطه از سایت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و تکمیل آن ها -

******   چنانچـه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرک تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه کردهاند، باید متعهد گردند که اصل مـدرک را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهند. این قبیل دانشجویان جهت تضمین ارائه اصل مدرک، می بایست چک یا سفته به مبلغ مشخص شده به

امور مالی دانشگاه ارائه دهند و رسید آن همراه سایر مدارک تحویل آموزش دانشکده نمایند.

 ******* مبالغ سفته مورد نیاز :مقطع کارشناسی؛ به ارزش ۲ میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد؛ به ارزش۳ میلیون تومان ، مقطع دکتری؛ به ارزش ۲ میلیون تومان

وام صندوق رفاه

نظام وظیفه

 

پس از مطالعه مطالب مرتبط با نظام وظیفه فرم نظام وظیفه را از این قسمت دریافت نمایید

نحوه اخذ مجوزتحصیلی (معافیت تحصیلی ) از پلیس +10

دانشجویان مشمول بعد از انجام مراحل اینترنتی ثبت نام در سایت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و تایید اولیه وضعیت نظام وظیفه و واریز شهریه لازم است با مراجعه به سایت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مراحل زیر را انجام و مدارک ذیل را تهیه نموده و سپس به پلیس+10  مراجعه و مجوز ثبت نام(معافیت تحصیلی) را اخذ و به دفتر امور مشمولین دانشگاه تحویل نمایند تا ثبت نام آنان قطعی گردد.

1-چاپ فرم نظام وظیفه به همراه تصویر مدرک تحصیلی مقطع قبلی که به تایید و امضاء دفتر نظام وظیفه دانشگاه رسیده باشد .

2-مراجعه به دفتر امور مشمولین حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه جهت مهر نمودن فرمهای چاپ شده

3-همراه داشتن کپی و اصل شناسنامه

4-همراه داشتن کپی و اصل کارت ملی

5-تهیه یک قطعه عکس پرسنلی 4*3 (ترجیحا سیاه و سفید)

6-فرم انصراف و اعلام اتمام معافیت تحصیلی دانشگاه یا رشته قبلی (برای دانشجویانی که انصرافی و ثبت نام مجدد هستند)

7-برگه اعزام به خدمت (در صورت داشتن برگه اعزام به خدمت)

8- مراجعه به دفاتر پلیس 10+

تذکر مهم : با توجه به اینکه ثبت نام دانشجویان مشمول موقت و منوط به موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا (پلیس+10) می باشد ، شایسته است از تاریخ ثبت نام حداکثر طی مدت سه هفته نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام و اصل آنرا به دفتر امور مشمولین حوزه معاونت دانشجویی تحویل و تصویر آن را نیز نزد خود نگاه دارید . بدیهی است از شرکت در آزمون پایان ترم (جاری) دانشجویانی که مجوز خود را اخذ نکرده و تحویل نداده اند ممانعت بعمل می آید.

 اطلاعات عمومی نظام وظیفه

 • شرایط ثبت نام دانشجویان مشمول مقطع پیش دانشگاهی به دانشگاه: 
 1. تاریخ فارغ التحصیلی مقطع پیش دانشگاهی حداکثر 31/03/97 باشد.
 2. حداکثر سن مشمولین درزمان اخذ مدرک پیش دانشگاهی زیر 20سال باشد .
 3. مشمولینی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی ویا دارای مدرک کاردانی می باشند مجاز به ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته نمی باشند  .
 • شرایط ثبت نام دانشجویان مشمول انصرافی  :
 1. تااریخ انصراف از تحصیل دانشگاه قبلی تا زمان ثبت نام  نباید بیش از یک سال باشد .
 2. دانشجو درتمام مقاطع تحصیلات خود نباید بیش از یک بار انصراف داده باشند.

شرایط ثبت نام دانشجویان مشمول کارشناسی ناپیوسته و  کارشناسی ارشد و دکتری :

 1. حداکثر از تاریخ فارغ التحصیلی مدرک پایه یکسال گذشته باشد .
 2. حداکثر مدت زمان تحصیلات  و اخذ مرک فارغ التحصیلی درمقطع  پایه ،  کاردانی 5/2 سال -  کارشناسی ناپیوسته 4 سال  - کارشناسی پیوسته 6سال – کارشناسی ارشد 4 سال  است  که مجاز به ادمه تحصیل در مقطع می باشند در غیر اینصورت  دانشجو مجاز به ادامه تحصیل مقطع بالاتر نمی باشند .
 • شرایط ثبت نام دانشجویان قراردادی و یا تعهد خدمتی : داشتن مجوز ادامه تحصیل از سازمان  مربوط به محل خدمت  بر اساس بخشنامه نظام وظیفه.

 

 • مدارک لازم جهت اخذ معافیت تحصیلی
 1. تکمیل و پرینت  فرم درخواست معافیت تحصیلی  ازسایت دانشگاه به آدرس https://iaushiraz.ac.ir/NEZAM جهت تمامی دانشجویان .
 2. – تصویر و اصل  شناسنامه و یا کارت ملی – یک قطعه عکس4*3  برای تمامی دانشجویان مشمول .
 3. مقطع کارشناسی پیوسته : الف -  اصل و تصویر مدرک پیش دانشگاهی  ب  -  دانشجویان انصرافی : اصل و تصویر نامه انصرافی معرفی به نظام وظیفه از دانشگاه قبلی ج - دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته به بالا : اصل و تصویر نامه لغو معافیت به نظام وظیفه از دانشگاه مقطع پایه .

 

 • پس از تهیه مدارک فوق و تهیه فرم درخواست معافیت تحصیلی می بایست به اداره امور مشمولین دانشگاه واقع در طبقه 2 ساختمان مرکزی (اداری) مراجعه نموده  و پس از امضاء و مهر در خواست معافیت تحصیلی به نزدیکترین پلیس 10+ مراجعه نموده و پس از اخذ معافیت تحصیلی (2سری)  از پلیس 10+ به امور مشمولین دانشگاه مراجعه و تحویل نمائید.

سنوات مجاز تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیلی :

۱- کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته (۳سال )

۲- دکتری ناپیوسته ( 6 سال )

۳- کارشناسی پیوسته (۵سال )

۴- دکتری حرفه ای (۸سال)

تبصره 1: افزایش سنوات مجاز تحصیل :

دانشجویان مشمولی که در سنوات مجاز تحصیل ، فارغ التحصیل نشوند. برای ادامه تحصیل نیاز به تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه دارند تا با مکاتبه با دفاتر پلیس+10 برایشان درخواست افزایش سنوات گردد. بدیهی است دانشجویانی که مجوز سنوات اخذ نکرده باشند ، غایب محسوب شده و اجازه ادامه تحصیل نخواهد داشت.

تبصره 2: تغییر رشته یا دانشگاه با ثبت نام مجدد:

دانشجویان مشمول در کل دوران تحصیل (از کاردانی تا دکترا) صرفا یک بار می توانند انصراف داده وبا ثبت نام  مجدد(چه با آزمون یا بدون آزمون فرقی نمی کند) ، (تغییر رشته یا محل تحصیل یا هردو ) معافیت تحصیلی جدید دریافت نمایند . مدت تحصیل رشته و مقطع  قبلی جزو سنوات رشته و مقطع جدید محسوب نمی گردد.

ج) اعلام اتمام معافیت تحصیلی : دانشجویان مشمول به محض قطع ارتباط با دانشگاه به عناوین ذیل به سازمان وظیفه عمومی معرفی می گردند .

1- فارغ التحصیل                        2- ترک تحصیل                         3- انصراف                    4 - اخراج

تبصره : دانشجویان فوق الذکر از زمان اتمام معافیت تحصیلی به مدت یک سال مهلت دارند تا به خدمت وظیفه اعزام و یا در صورت داشتن شرایط مجددا مشغول تحصیل گردند. در غیر اینصورت غایب محسوب می شوند.

تذکرخیلی مهم: دانشجویان اخراجی و دانشجویانی که برای بار دوم «انصراف داده یا ترک تحصیل کرده باشند» باشند اجازه ادامه تحصیل را ندارند. دانشجویان فارغ اتحصیل فقط اجازه تحصیل در مقطع بالاتر را دارند.

تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی در صورت طی بیش از شش نیمسال و فراغت از تحصیل با مدرک معادل کاردانی ، حق ادامه تحصیل نداشته و باید خود را به نظام وظیفه معرفی نمایند.

 

پس از مطالعه مطالب مرتبط با نظام وظیفه فرم نظام وظیفه را از این قسمت دریافت نمایید

دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجوی شاهد و ایثارگر به آن دسته از دانشجویانی اطلاق می گردد که حائز یکی از شرایط ایثارگری زیر باشند:
۱ - فرزند و همسر شهید
۲ - فرزند و همسر و شخص آزاده
۳ - فرزند و همسر و شخص جانباز ۲۵٪ به بالا

مدارک مورد نیاز:
۱ - تصویر دو طرف کارت ایثارگری و یا معرفی نامه از طرف بنیاد شهید
۲ -  تصویر صفحه اول شناسنامه
۳ - تصویر دو طرف کارت ملی

خوابگاههای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود متقاضی استفاده از خوابگاه 

اسامی خوابگاه های دخترانه خصوصی تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 

 

ردیف

نام خوابگاه

نام مسئول

آدرس و شماره تلفن

1

دیبا

خانم فخارزادگان

گلدشت معالی آباد- خیابان نسترن 2-کوچه4- انتهای کوچه سمت چپ-
پلاک 250- 09390044747-09339009490

2

علامه

آقای دوکوهکی

شهرک گلستان- فلکه دوم – کوچه 28 علامه امینی اولین ساختمان 

09173150644-36221148

 

 

*********به دانشجویان عزیز توصیه می شود در خوابگاههای خودگردانی که توسط دانشگاه معرفی می‏شوند اقامت نمایند

بنابراین در رابطه با سایر خوابگاهها ، دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی از نظر پیگیری مسائل را ندارد و در صورت بروز هرگونه اتفاقی مسئولیت بعهده خود دانشجو می باشد.

جدول شهریه تقریبی کلیه رشته ها

باسمه تعالی

کلیه پذیرفته شدگان آزمون غیر پزشکی سال تحصیلی 1400  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

جهت ثبت نام باید جمع کل مبلغ اعلام شده به حساب دانشگاه واریز نمایید

ضمناً مابقی شهریه متغییر باید بعد از انتخاب واحد به حساب دانشگاه واریز گردد

رشته های دکتری تخصصی 

 (کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

رشته های علوم انسانی:

آموزش زبان انگلیسی-حقوق-اقتصاد و غیره

102,871,208

140،000،000

2

رشته های غیر علوم انسانی:

برق مکانیک معماری و غیره

153,844,009

170،000،000

 

کلیه شهریه ها به صورت علی الحساب می باشد

 

تذکر1:پذیرفته شدگاان شاهد و جانباز(شامل فرزندان، همسرو خود جانباز)فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی را واریز نمایند

 

رشته دکتری حرفه ای (پزشکی / دندانپزشکی )

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

1

دندان پزشکی

908,305,126

 

2

دندان پزشکی : خودگردان

 

کلیه شهریه ها به صورت  علی الحساب می باشد

 

 

رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

رشته های علوم انسانی:

آموزش زبان انگلیسی-حقوق- علوم سیاسی

مدیریت-علوم اقتصادی

39,211,109

55،000،000

2

رشته های غیر علوم انسانی:

 

ریاضی-زمین شناسی-مهندسی کشاورزی کلیه گرایش ها-فیزیولوژی سازهای آبی-بیماری شناسی گیاهان-شناسایی و مبارزه با علف های هرز-مهندسی آب گیاهان دارویی

مهندسی(شیمی-پلیمر-فیتو شیمی-صنایع-مکانیک) و غیره

42,886,272

65،000،000

کلیه شهریه ها به صورت  علی الحساب می باشد

 

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

آموزش ابتدایی(آموزش معلمان)

10,475,000

25،000،000

2

مدیریت بازرگانی - حسابداری

10,881,000

25،000،000

3

آموزش ریاضی(آموزش معلمان)-آمار

18,389,000

32،000،000

4

مهندسی مکانیک حرارت سیالات

23,000,000

35،000،000

5

علمی کاربردی( معماری-نرم افزار کامپیوتر) الکترونیک برق قدرت

مهندسی تکنولوژی( ساخت و تولید-مکانیک خودرو)

24,060,000

35،000،000

6

تربیت بدنی-علوم ورزشی

25,797,000

35،000،000

 

کلیه شهریه ها به صورت علی الحساب می باشد

 

 

رشته های کارشناسی پیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

رشته های هنر:

نوازندگی سازهای ایرانی

23,076,000

35،000،000

2

رشته های علوم انسانی:

حقوق-علوم سیاسی- مترجمی و دبیری زبان انگلیسی -ادبیات عرب - فلسفه و حکمت اسلامی- الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان- زبان و ادبیات فارسی- فقه و حقوق اسلامی

اقتصاد  - مدیریت  -  حسابداری -  روانشناسی

جغرافیا ژئومورفولوژی -آب و هواشناسی  و  غیره

11,700,000

25،500،000

3

رشته های فنی و مهندسی:

مهندسی کامپیوتر- مکانیک- عمران- صنایع- بهره برداری راه آهن-متالوژوی صنعتی و سرامیک-برق و مخابرات- برق و قدرت و غیره

مهندسی کشاورزی(کلیه گرایش ها)

16,800,000

32،000،000

4

رشته های علوم پایه:

زمین شناسی-اقتصاد نظری-فیزیک-ریاضیات و کاربرد ها-آمار و کاربردها- ریاضی مهندسی- میکروبیولوژی و غیره

14,239,000

30،000،000

5

رشته های مهندسی:

مهندسی نفت- صنایع پلیمر- پلیمر- شیمی کاربردی - شیمی- تکنولوژی علوم رنگ- زمین شناسی کاربردی - معماری  شهرسازی و غیره

19,518,000

35،000،000

6

کلیه گرایشهای نمایش- کارگردانی  - نمایش نقاشی - ادبیات نمایش  و  غیره

19,758,000

35،000،000

7

تربیت بدنی و علوم ورزشی ( مدیریت ورزشی- فیزیولوژی ورزشی ) و غیره

19,879,000

35،000،000

 

کلیه شهریه ها به صورت علی الحساب می باشد

 

 

راهنمای ثبت نام در آموزشیار

راهنمای پیش ثبت نام و آپلود مدارک دانشجویان ورودی جدید در آموزشیار  edu.iau.ir