نمایشگر دسته ای مطالب

نمایش اسلاید شو

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

.simple-list-template.orange-bullet ul a{ font-size: 13px; } .simple-list-template.orange-bullet ul a:before { content: '.'; display: inline-block; color: #ff931e; width: 20px; ...

  جمعه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ بیشتر بدانید...

.simple-list-template.orange-bullet ul a{ font-size: 13px; } .simple-list-template.orange-bullet ul a:before { content: '.'; display: inline-block; color: #ff931e; width: 20px; ...

  جمعه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ بیشتر بدانید...

  راهنمای دانشجویان جهت گذراندن دروس معارف اسلامی به صورت غیر حضوری (دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه) دانلود فیلم آموزشی   جهت ورود به سایت کلیک کنید   ...

  پنج‌شنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ بیشتر بدانید...

تقویم آموزشی

10

شهریور

انتخاب واحد
7

مهر

حذف و اضافه
15

دی

امتحانات

نمایشگر دسته ای مطالب

داوطلبان گرامی: با  توجه به دستورالعمل سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه، هر داوطلب اعم از با آزمون و یا بدون آزمون لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه برای هر رشته / گرایش در هر استان اصل...

  شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۶ بیشتر بدانید...

نمایش اسناد و رسانه‌ها

مناقصات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اینترنت استان مناقصه دانلود (254.5k)
کارواش_نانو دانلود (51.7k)
شرایط_مزایده_سال_98-_سلف_سرویس دانلود (348.2k)
شرایط_مناقصه_تهیه_،_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجویان_کارکنان_-98 دانلود (355.1k)
شرایط_مناقصه_انجام_سرویس_ایاب_و_ذهاب_دانشجویان_و_کارکنان_و_ابوابجمعی_-_98 دانلود (341.6k)
شرایط_مزایده_واگذاری_استیجاری_قسمتی_از_محل_سلف_سرویس_----98 دانلود (349.7k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_جنب_دانشکده_های_کشاورزی_و_مهندسی_یک_و_دو_-_سال_98 دانلود (347.4k)
شرایط_مزایده_غرفه_وتکثیروزیراکس_دانشکده_مهندسی_2_سایت_پردیس_-_سال_98 دانلود (343.6k)
شرایط_مزایده_غرفه_و_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_هنر_و_معماری_سال_98 دانلود (343.6k)
شرایط_مزایده_غرفه_فروش_مواد_غذایی_سرد_و_گرم_دانشکده_هنر_و_معماری_-_98 دانلود (346.8k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیروزیراکس_دانشکده_اقتصادومدیریت_سال_98 دانلود (343.5k)
اسناد مناقصه سرویس و نگهداری دانلود (101.0k)
اسناد_مناقصه_و_تعمیر-2 دانلود (103.5k)
فرم مناقصه وانت دانلود (344.9k)
شرایط مزایده اموال- وسایل و تجهیزات اداری،کامپیوتری و برقی دانلود (45.2k)
خفر دانلود (508.6k)
شرایط_مناقصه_6_دستگاه_سواری_و_یک_دستگاه_وانت_بار_نیسان_با_راننده_97 دانلود (344.7k)
شکل_اول_-_شرایط_مزایده_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-97 دانلود (39.7k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_هنر_و_معماری_صدرا-_97 دانلود (51.8k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_مهندسی_سایت_پردیس_97 دانلود (47.2k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_اقتصاد_و_مدیریت_سایت_پردیس_97 دانلود (47.3k)
شرایط_مناقصه_انجام_سرویس_های_ایاب_و_ذهاب_دانشجویان-97 دانلود (24.3k)
شکل_اول_-_شرایط_مزایده_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-97 دانلود (39.7k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_سایت_پردیس_(دانشکده_های_کشاورزی_و_مهندسی)97 دانلود (52.0k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_هنر_و_معماری_صدرا-_97 دانلود (52.1k)
شرایط_مزایده_فروش_وسایل_تجهیزات_و_مواد_مصرفی_دندانپزشکی-97 دانلود (50.9k)
شرایط_مزایده_فروش_مواد_غذایی_سرد_و_گرم__هنر_و_معماری-97 دانلود (50.1k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_مهندسی_سایت_پردیس_97 دانلود (47.2k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_اقتصاد_و_مدیریت_سایت_پردیس_97 دانلود (47.3k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس__دانشکده_هنر_و_معماری_97 دانلود (47.1k)
-شکل_دوم_--شرایط_مناقصه_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_محل_پخت_آشپزخانه_دانشگاه_-97 دانلود (49.2k)
internet970403 دانلود (364.1k)
کارواش نانو دانلود (51.3k)
شرایط_مزایده_واگذاری_امورمربوط_به_کارواش_خودروهای_موجود_در_سایت_پردیس__96-_کارواش_نانو دانلود (51.3k)
شرایط تجدید مزایده فروش مواد غذایی سرد و گرم هنر و معماری-96 دانلود (49.5k)
شرایط تجدید مزایده محل پارکینگ خودروهای دانشجویان دانشکده هنر و معماری صدرا- 96 دانلود (51.1k)
شرایط تجدید مزایده غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده مهندسی سایت پردیس 96 دانلود (46.8k)
شرایط تجدید مناقصه غرفه فروش وسایل تجهیزات ومواد مصرفی دندانپزشکی دانلود (50.4k)
شرایط تجدید مناقصه ایب و ذهاب دانلود (23.4k)
تجدید مناقصه -شرایط_مناقصه_انجام_سرویس_های_ایاب_و_ذهاب_دانشجویان دانلود (23.2k)
-شکل_دوم_--شرایط_مناقصه_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-96 دانلود (34.5k)
شرایط_مزایده_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-96 (1) دانلود (33.3k)
XRD شرایط مناقصه-1 دانلود (382.2k)
شرایط_مناقصه_انجام_سرویس_های_ایاب_وذهاب_دانشجویان-کارت_بلیط_-96 دانلود (29.2k)
شرایط_مزایده_فروش_وسایل_تجهیزات_و_مواد_مصرفی_دندانپزشکی دانلود (50.4k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_هنر_و_معماری_صدرا-_96 دانلود (51.1k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_های_مهندسی__سایت_پردیس_96 دانلود (51.0k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_جنب_دانشکده_کشاورزی_سایت_پردیس_96 دانلود (51.1k)
شرایط_مزایده_فروش_مواد_غذایی_سرد_و_گرم_دندانپزشکی_96 دانلود (49.6k)
شرایط_مزایده_فروش_مواد_غذایی_سرد_و_گرم__هنر_و_معماری-96 دانلود (49.2k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_معماری_96 دانلود (46.8k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_مهندسی_سایت_پردیس_96 دانلود (46.7k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_حقوق_سایت_پردیس96 دانلود (49.5k)
GC-MAS دانلود (123.1k)
HPLC_123 دانلود (122.1k)
HPLC_123 شرایط مناقصه دانلود (124.3k)
GC-MAS شرایط مناقصه دانلود (380.2k)
XRD شرایط مناقصه دانلود (121.4k)